Home Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Bezpłatne webinarium

25 stycznia, 10:00-11:30, online

Infrastruktura bibliotek 2022. Jak zbudować nowoczesną bibliotekę?

Prowadzący: Marcin Skrabka

Jak zbudować nowoczesną bibliotekę
Ogłoszony przez Instytut Książki program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” to szansa na dofinansowanie projektu polegającego na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji biblioteki.

Jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Jak mądrze zaplanować budowę lub przebudowę biblioteki? W jaki sposób zaprojektować usługi i wdrożyć nowe technologie? Na co zwrócić uwagę, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenie?

Podczas webinarium podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem w projektowaniu innowacyjnych bibliotek.
Poznasz konkretne przykłady wykorzystania narzędzi z zakresu service design (projektowania usług) i dowiesz się, jak zbadać, a następnie odpowiedzieć na potrzeby potencjalnych przyszłych użytkowników.

27 stycznia, 10:00-13:00, online

Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę potrzeb szkoleniowych? Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek

Prowadzący: Marcin Skrabka

Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę

Szkolenie dotyczyć będzie opracowywania diagnozy potrzeb szkoleniowych pod kątem dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla bibliotek.

Podczas 3-godzinnego szkolenia z ekspertem, dowiesz się, w jaki sposób:

  1. przeprowadzić analizę stanu wiedzy poszczególnych pracowników swojej instytucji,
  2. wykorzystać nowoczesne narzędzia diagnostyczne do zbadania poziomu rozwoju całej instytucji,
  3. przygotować wniosek do KFS, aby był zgodny z założeniami programu i zapewnił Twojej instytucji środki na rozwój kompetencji pracowników,
  4. zaplanować dalszą strategię i plan działań dla organizacji,
  5. opisać działania i ich uzasadnienie we wniosku do KFS.

Będzie także czas i miejsce na pytania oraz rozmowę o Twojej wizji dalszego rozwoju instytucji.

15 lutego, 09:00-14:00, online

Młodzieżowy klub książki – jak zorganizować i poprowadzić w szkolnej bibliotece?

Prowadzący: Anna Cykman

[szkolenie] młodzieżowy klub książki
Młodzieżowy dyskusyjny klub książki w szkolnej bibliotece
Jak zorganizować taki klub? Jak zachęcić i zebrać uczestników? Jakie książki polecać i omawiać z młodzieżą? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz podczas 5-godzinnego szkolenia online ze specjalistką m.in. w zakresie pracy z młodzieżą. Podpowiemy, jak w praktyce realizować swobodę wyboru lektur. Dowiesz się również, skąd brać książki i poznasz formalne zasady współpracy w bibliotekami wojewódzkimi. Nauczysz się nie tylko rozpoznawać, ale także prognozować trendy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

9 marca, 09:00-14:00, online

Literatura krajów bałkańskich: przegląd nowości dostępnych na polskim rynku

Prowadzący: Marta Grabowska

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicą Kopernikańską w Toruniu.

[SZKOLENIE] Literatura krajów bałkańskich

Uczestnicy szkolenia poznają współczesną literaturę bałkańską dostępną na polskim rynku. Odwołania do specyfiki regionu, historii, kultury i mentalności naszych południowych słowiańskich braci, okraszone turystycznymi anegdotami, pozwolą z szerszej perspektywy spojrzeć na obecne w literaturze bałkańskiej trendy a także lepiej zrozumieć tę wciąż nieujarzmioną część Europy.

6 kwietnia, 09:00-14:00, online

Słowiańskość w literaturze – o tradycjach w książkach współczesnych autorów

Prowadzący: Natalia Kościńska

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicą Kopernikańską w Toruniu.

[SZKOLENIE] Słowiańskość w literaturze

Poznaj fascynujący świat słowiańskich inspiracji obecny we współczesnej literaturze!

Od 2015 roku znacząco wzrosła liczba wydawanych powieści, które w jakiś sposób nawiązują do słowiańskości. Przoduje tutaj fantastyka, ale od pewnego czasu także tytuły reprezentujące inne gatunki.

W czasie szkolenia zostaną omówione konkretne tytuły wraz ze wskazaniem elementów słowiańskich i analizą ich zastosowania przez autorów. Przy każdej pozycji wskazane zostaną też elementy, które mogą się wydać interesujące dla poszczególnych grup czytelniczych.

Prowadząca będzie odnosić się do stanu wiedzy na temat religii Słowian i historii słowiańszczyzny. Szkoleniu będzie towarzyszyła dyskusja o poszukiwaniu korzeni, zmienianiu tradycji, ale także o wydawniczym „przepisie na sukces” – czy nawiązania do słowiańskości mogą nim być?

    [mc4wp_form id=”896″]