Formularz zgłoszeniowy do udziału w mobilnej grze miejskiej pn. „Aleją gwiazd. Szlakiem Funduszy Europejskich" organizowanej w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 14 maja 2023 r.

  Weź udział w grze, poznaj najważniejsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich w Warszawie i wygraj nagrody! Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać dostęp do gry. Wszystkie potrzebne informacje wyślemy 12 maja (piątek) na podany przez Ciebie adres mailowy.

  Do zobaczenia w niedzielę 14 maja na starcie!

  Ile osób jest w Twojej drużynie?

  Czy Ty i wszystkie osoby w Twojej drużynie to osoby pełnoletnie? Jeśli nie, wpisz imiona i nazwiska osób niepełnoletnich.

  W przypadku osób nieletnich konieczne będzie wypełnienie i podpisanie formularza zgody rodzica/opiekuna na udział w grze. Wypełnij formularz zgody i prześlij go na maila dofe@goodbooks.pl lub dostarcz do punktu start/meta koniecznie przed rozpoczęciem gry. Formularz dostępny jest jako załącznik do REGULAMINU oraz na stanowisku startowym gry w dniu wydarzenia.

  Czy Ty (lub inna osoba z drużyny) będziesz potrzebować pomocy asystenta wspierającego osoby z niepełnosprawnościami podczas udziału w grze?  Stopka


  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją mobilnej gry miejskiej stworzonej w ramach 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  I. Cel przetwarzania danych
  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia mobilnej gry miejskiej realizowanej w ramach 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych.

  II. Podstawa prawna przetwarzania
  Minister przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO ).

  III. Okres przechowywania danych
  Minister będzie przechowywał Państwa dane osobowe do końca 2024 roku.

  IV. Rodzaje przetwarzanych danych
  Minister zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • informację dot. potrzeby wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami podczas gry,
  • wizerunek, w tym zdjęcia i filmy na których są Państwo widoczni wykonane podczas udziału w grze miejskiej.

  W przypadku drużyn uczestniczących w grze miejskiej, dane członków drużyn tj. imię i nazwisko są podane przez lidera zespołu przy rejestracji.

  V. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych osobowych nie będzie możliwy Państwa udział w mobilnej grze miejskiej organizowanej w ramach 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

  VI. Dostęp do danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmie Marcin Skrabka Good Books, ul. Komandorska 78a, lok. 1, 53-345 Wrocław realizującej mobilną grę miejską na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • firmie Team Action Zone, Hatanpään valtatie 34 G 214, 33100 Tampere, Finlandia, producent oprogramowania mobilnej gry miejskiej;
  • fundacji Good Culture, ul. Komandorska 53a/6B, 53-342 Wrocław, podwykonawca firmy Marcin Skrabka Good Books.

  VII. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
   Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
   W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
  2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
   Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
   Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy pod adresem:

  • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.