1. Trening kreatywności nieszablonowego myślenia: jak wyjść ze schematów i twórczo rozwiązywać problemy?

  2. Metody twórcze w bibliotece – trening pamięci, zwiększenie efektywności czytania, organizacja pracy i nauki.

  3. Neurodydatyka w bibliotece – jak w praktyce zastosować wiedzę o mózgu?

  4. Innowacyjna obsługa klienta.

  5. Techniki negocjacyjne w pracy managera biblioteki.

  6. Komunikacja międzyludzka jako podstawowa kompetencja w pracy bibliotekarza.

  7. Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece.

  8. Prowadzenie spotkań i wystąpień publicznych w bibliotece – podstawy.

  9. Zarządzanie sobą w czasie. Czyli jak ustalać priorytety oraz zwiększyć ilość czasu pracy przeznaczonego na sprawy pilne i ważne.

  10. Techniki kreatywne w pracy Bibliotekarza. Jak wykorzystywać techniki generowania i selekcji pomysłów w codziennej pracy warsztatowej. .

  11. Rola bibliotekarza – warsztat kreatywny. Jak rozwijać kompetencje niezbędne do pełnienia określonych w bibliotece ról, realizując jej cele i misję.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

Bożena Korol

+48 794 561 495

Joanna Czuszel

+48 530 752 569

Marcin Skrabka

+48 604 998 304

Jeśli brakuje Ci jakiegoś tematu, napisz do nas, chętnie go przygotujemy: [email protected]

Wroć do listy kategorii