Home Szkolenia dla bibliotekarzy Organizacja biblioteki

Organizacja biblioteki

Ten obfity dział ma pomóc bibliotece lepiej organizować swoją pracę. Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem instytucją i jej rozwijaniem. Nasi eksperci uczą jak pisać skuteczne wnioski do MKiDN i realizować projekty przez nie finansowane. Wśród propozycji znajdują się szkolenia dla dyrektorów oraz pracowników bibliotek.

Rozwijamy bibliotekę

 1. Strategie działania biblioteki/instytucji kultury. Tworzenie brandingu, pozycjonowanie na rynku i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych.

 2. Trendy w bibliotekarstwie – zobacz jak to robią na świecie!

 3. Jak zrobić mediatekę? Budowanie zasobów audio-wizualnych (muzyka, audiobooki, film) w bibliotekach. Praktyczne rady, dokumenty, licencje.

 4. Biblioteka to zespół. Efektywne budowanie zespołu, techniki, praktyka, warsztaty.

 5. Wolontariusz – kulturalny skarb. Jak zarządzać wolontariuszami podczas wydarzeń bibliotecznych? Regulaminy, rekrutacja, motywowanie. Jak przygotować i wdrożyć program wolontariacki w instytucji.

Praca przy projektach

 1. Budowanie projektów kulturalnych – jak planować, tworzyć zadania i realizować je z korzyścią.

 2. Aplikowanie do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 3. Pozyskiwanie finansowania na projekty. Jak znaleźć odpowiednie źródło?

 4. Realizacja projektów – praca z wykonawcami, strategie oraz narzędzia.

 5. Ewaluacja projektu. Jakie techniki można wykorzystać, jakich narzędzi użyć?

Dla dyrektorów i kadr zarządzających

 1. Nowoczesny dyrektor biblioteki. O tym jak stać się liderem zarządzania instytucją kultury.

 2. Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w pracy dyrektora biblioteki.

 3. Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.

 4. K03 i statystyki w chmurze czyli jak wykorzystać narzędzia Google do sprawozdawczości w bibliotece.

Wroć do listy kategorii