Home Tags Posts tagged with "bajkoterapia"
Tag:

bajkoterapia

Pudełko z zabawkami

Choć pojęcie bajkoterapia wydaje się być powszechnie znane, nie gaśnie zainteresowanie nim. I słusznie! Bo praca z książkami o cudownych właściwościach jest  czymś wyjątkowym – dla każdej z osób biorących udział w takim działaniu. Magiczną moc opowieści tym razem mieli okazję poznać bibliotekarze biorący udział w szkoleniu online organizowanym przez bibliotekę w Murowanej Goślinie.

Literatura częścią programu terapeutycznego

BajkoterapiaKorzyści wynikające z czytania dzieciom wymieniać można niemalże bez końca. Podobnie sprawa ma się z zaletami literatury jako części programu terapeutycznego. Uczestnik działania biblioterapeutycznego utożsamia się z bohaterem prezentowanego podczas zajęć tekstu. W ten sposób może zredukować negatywne napięcie emocjonalne i zmienić perspektywę, z której postrzega dany problem. Dzięki niemu uczy się rozpoznawania, uświadamiania i nazywania uczuć, rozwija szeroki wachlarz umiejętności inter- i intrapersonalnych, uwrażliwia się na problemy innych, ale też poznaje i identyfikuje własne lęki. Co więcej, literatura w procesie terapeutycznym pozwala na bezpieczne przećwiczenie się w nowej roli. Przeniesienie problemu bohatera literackiego na własne doświadczenia może podsunąć pomysły na nowe rozwiązania trudności, z którymi przyszło zmierzyć się czytelnikowi. 

Wszystkie te zalety uczestnicy szkolenia mogli poznać w praktyce. Pomocna okazała się bajka P. Carnavasa, którą wspólnie przeczytaliśmy i omówiliśmy, a następnie (zgodnie z zasadami sztuki walki) wsparliśmy dodatkowymi metodami pracy z tekstem.

Od książki do… zmian!

Ważnym punktem szkolenia było omówienie grupy docelowej, dla której kieruje się działania bajkoterapeutyczne. M. Molicka w swojej definicji bajkoterapii, określa wiek jej uczestników na 4 – 9 lat. Należy jednak pamiętać, że bajkoterapia jest nie tylko metodą terapeutyczną, ale też profilaktyczną, dlatego skierowana może być do wszystkich dzieci, bo każde z nich w toku rozwoju doświadcza sytuacji lękotwórczych i musi mierzyć się z różnymi problemami. Zatem, teksty bajkoterapeutyczne możemy czytać dzieciom wtedy, kiedy już borykają się z jakimś problemem, ale również w sytuacji, kiedy wiemy, że trudność może dopiero wystąpić. Stosowanie bajki jako narzędzia zapobiegawczego, pozwala przygotować dziecko do zbliżającej się sytuacji oraz ograniczyć negatywne jej skutki. 

Co daje czytanie bajek?

BajkoterapiaWiemy, że bajki mogą porządkować wiedzę o świecie, wzbogacać słownictwo, wzmacniać więzi rodzinne czy budować poczucie bezpieczeństwa. Czy ich magiczna moc kończy się na tych czterech punktach? Oczywiście, że nie! Jednym z niezwykle ważnych obszarów oddziaływania bajek jest wspieranie dzieci. Pokazywanie im, że nie tylko one – jako jednostki – mierzą się z problemami, że inni bardzo często czują się źle z tych samych powodów co one. Takie wsparcie pozwala na zmianę w rozumieniu wydarzeń, których są uczestnikami, a co za tym idzie – zmianę w zachowaniu i odczuwaniu.  

Duża ilość uczestników szkolenia podkreśla fakt, że bajkoterapia jest zagadnieniem ważnym i potrzebnym w codziennej pracy bibliotekarzy, niezależnie od typu placówki, w której pracują. Nie pozostaje mi nic innego, jak wierzyć, że zdobytą podczas naszego spotkania wiedzę, wszyscy Państwo wykorzystają w praktyce. Serdecznie dziękuję za to inspirujące spotkanie!

0 comment
0 FacebookEmail
Przykłady książek z biblioterapii

Chyba nikt, kto bywa w bibliotece i zna jej pracowników, nie ma wątpliwości, że ten szczególny czas, kiedy  instytucje kultury dostosowują się do nowych zasad obsługi użytkowników, jest czasem wzmożonej aktywności. Bibliotekarze za zamkniętymi drzwiami (i biblioteki, i swoich domów) nie tylko obmyślają plan działania na czas kwarantanny i po jej zakończeniu. Również nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Nie inaczej było z pracownikami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, którzy wzięli udział w szkoleniu pt. „Biblioterapia. Od złości do radości. Wszystkie emocje w życiu dziecka”.

Biblioterapia online? To działa!

Biblioterapia jest metodą terapeutyczną, która wykorzystuje literaturę do rozwiązywania problemów osobistych. W takich sytuacjach nieoceniony jest bezpośredni kontakt z drugą osobą. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy każdy z nas zobowiązany jest do maksymalnego ograniczania takich kontaktów? Z odsieczą śpieszą nam współczesne narzędzia i techniki.

Oczywiście, pierwszą z możliwości, która przychodzi do głowy, jest wirtualne spotkanie za pomocną jednego z wielu dostępnych komunikatorów. Można postawić też na alternatywne rozwiązania. Jednym z nich może być nagranie fragmentu wykorzystywanej książki – czy to w formie audio czy wideo – oraz stworzenie (np. przy pomocy narzędzi Google) anonimowego formularza, w którym uczestnicy spotkania dzielą się swoimi przemyśleniami. Taką też formę pracy z tekstem przyjęliśmy podczas szkolenia dla pleszewskich bibliotekarzy. I choć niewątpliwie przebieg tej części szkolenia na spotkaniu „twarzą w twarz” wyglądałaby nieco inaczej, pozwoliła ona jednak pokazać, jak wygląda działanie biblioterapeutyczne w praktyce.

szkolenie dla bibliotekarzy biblioterapia

Scenariusz zajęć? Się robi!

Biblioteka jest naturalnym środowiskiem dla książek i jednym z podstawowych narzędzi używanych w pracy bibliotekarza. Stąd też oczywistym wydaje się wykorzystanie podczas zajęć elementów biblioterapii czy bajkoterapii. Żeby jednak móc wykorzystać książkę efektywnie i osiągnąć zamierzony cel, niezbędna jest znajomość nie tylko warsztatu biblioterapeuty, metod pracy z tekstem, ale również psychologii emocji.

Uczestnicy szkolenia, z cierpliwością godną największych stoików, wzięli udział w teoretycznej części zajęć, po to, by później wspólnymi siłami spróbować wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i stworzyć scenariusz zajęć. Jego podstawę oparliśmy na opowieści „Pudełko Hanki” Petera Carnavasa. Wykorzystywaliśmy ją również podczas wcześniejszej części szkolenia. Przy pisaniu scenariusza nie zapomnieliśmy o zasadach obowiązujących przy opracowaniu scenariusza na podstawie istniejącego tekstu. Zastanawialiśmy się, jakie emocje wywołała w nas opowieść. Potem wybraliśmy grupę docelową oraz opracowaliśmy kilka pytań, które mogłyby sprowokować uczestników działania biblioterapeutycznego do przemyśleń. Nie zapominając o znaczeniu pozatekstowych form pracy, zaproponowaliśmy również potencjalnym uczestnikom zajęć wykonanie prostej, ale efektownej pracy plastycznej.

szkolenie dla bibliotekarzy biblioterapia

Biblioterapia a koronawirus w bibliotece

Podczas szkolenia dla bibliotekarzy nie zabrakło również wzmianki o obecnej sytuacji epidemicznej i możliwości wykorzystania w niej narzędzi biblioterapeutycznych. Tuż po spotkaniu bibliotekarze zaopatrzeni zostali we wskazówki, gdzie szukać informacji o psychologicznym aspekcie izolacji i jej wpływu na emocje dzieci. Na potrzeby szkolenia stworzyliśmy również bazę bajek i materiałów dla najmłodszych. Może ona służyć jako przydatne narzędzie dla rodziców, chcących wytłumaczyć swoim pociechom co się wokół nas dzieje.

Przeprowadzenie praktycznych zajęć z biblioterapii bez bezpośredniego kontaktu z uczestnikami szkolenia było dużym wyzwaniem. Jednak dzięki zaangażowaniu fantastycznych bibliotekarek cel warsztatów został osiągnięty. I choć nie było nam dane spotkać się na tradycyjnym spotkaniu, liczę, że nasze bibliotekarskie drogi jeszcze się połączą. Do zobaczenia (miejmy nadzieję!) już wkrótce!

biblioterapia - szkolenie dla bibliotekarzy www 1170x780

0 comment
0 FacebookEmail
bajkoterapia - szkolenie dla bibliotekarzy

Bajkoterapia jest lekarstwem, na które nie potrzeba recepty. Jednak podobnie jak z prawdziwymi lekarstwami, należy odpowiednio je dobrać i dawkować. W jaki sposób, podczas zajęć bibliotecznych, efektywnie korzystać z bajek? Odpowiedź na to pytanie poznali bibliotekarze, którzy dokładnie miesiąc temu w maju wzięli udział w otwartym szkoleniu online „Bajkowa apteczka. Słów kilka o bajkoterapii”.

Bajkoterapia, czyli co, z kim i po co?

Jeszcze przed spotkaniem, uczestnicy szkolenia musieli odrobić pracę domową, która wiązała się z obejrzeniem filmu i uzupełnieniem anonimowego formularza, w którym odpowiedzieli na kilka pytań związanych z zaprezentowaną bajką. Posłużyło ono do zrealizowania przykładowego działania bajkoterapeutycznego na podstawie opowieści „Pudełko Hanki” Petera Carnavasa.

Wprowadzając elementy bajkoterapii do zajęć bibliotecznych należy pamiętać, że terapia przez czytanie nie zaczyna i nie kończy się na przeczytaniu odpowiednio dobranego tekstu. Spotkanie warto rozpocząć zabawą integracyjną oraz ćwiczeniem relaksacyjnym lub aktywizującym. Z kolei po przeczytaniu i omówieniu wybranej bajki powinniśmy sięgnąć po inne metody pracy z tekstem. Do wyboru mamy szerokie spektrum działań. Wśród nich wymienić można m.in: zabawy ruchowe, prace plastyczne, elementy dramy czy muzykoterapii.

Którą bajkę wybrać?

Teksty, z którymi możemy pracować podczas zajęć wykorzystujących elementy bajkoterapii, możemy podzielić na dwie grupy:

  • bajki terapeutyczne,
  • bajki dla dzieci, które opowiadają o ważnych dla nich sprawach.

Pierwsze z nich są pisane specjalnie na potrzeby bajkoterapii. Najczęściej wydawane są w seriach (jak np. “Poczytajki – pomagajki” Wydawnictwa MUZA S.A) lub w formie antologii, w których każda z opowieści opatrzona jest komentarzem terapeutycznym i zawiera przykładowe pytania oraz pomysły na dodatkowe działania związane z tekstem (np.: “Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych” wydane przez Naszą Księgarnię).

Druga kategoria, to te historie, po które sięgamy czasem zupełnie przypadkiem, a które nieść mogą szczególną treść. Bajki, które wywołują w nas emocje i skłaniają do refleksji. To właśnie je można wykorzystać, tworząc ciekawy scenariusz zajęć.

Polecamy sprawdzić skandynawskie książki dla dzieci, dostępne na polskim rynku: kliknij tutaj.bajkowa apteczka, bajkoterapia www

Jak zacząć pracę z taką bajką?

Przede wszystkim, wynotujmy spontaniczne pytania, jakie się rodzą w głowie po przeczytaniu tekstu. Jeśli jest taka potrzeba, podzielmy tekst na kilka części i pracujmy nad nimi po kolei. Przy wyborze opowieści do zajęć, zwróćmy jednak uwagę na to, aby końcowe odczucia odbiorcy nie były negatywne. Dzieci nie mogą opuszczać naszych zajęć, będąc smutnymi czy przygnębionymi.

Bibliotekarze, którzy brali udział w szkoleniu, reprezentowali różne typy bibliotek – biblioteki publiczne, pedagogiczne czy szkolne. To zdecydowanie podkreśla, jak duże znaczenie ma bajkoterapia w pracy z najmłodszymi czytelnikami. I choć niełatwą sztuką było opowiedzenie o wszystkich magicznych mocach bajek w ciągu zaledwie 2,5 godziny, liczę, że każdy z uczestników szkolenia zdobyte informacje wykorzysta w praktyce.

0 comment
0 FacebookEmail

    [mc4wp_form id=”896″]