Home Tags Posts tagged with "dotacja"
Tag:

dotacja

Patriotyzm Jutra 2021

by Gabriela
Patriotyzm jutra

Ruszyły nabory do trzeciego (obok Niepodległej i EtnoPolski), patriotycznego programu grantowego dla instytucji kultury! Patriotyzm jutra 2021 umożliwia sfinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy o historii Polski. W wymiarze ogólnopolskim lub lokalnym, stacjonarnie lub online.

Patriotyzm jutra

Patriotyzm Jutra to program dotacyjny, realizowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski. W ostatnich 12 latach (2009-2020) dofinansowanie uzyskało ponad 1300 projektów, na kwotę 32 mln złotych. W samej ubiegłorocznej edycji programu (2020) Muzeum nagrodziło aż 120 projektów. Ze względu na sytuację pandemii wiele z nich zostało zrealizowanych online.

Patriotyzm jutra 2021 – cele, regulamin i przykładowe pomysły na projekty

Wydarzenie 11.02 o Patriotyzmie Jutra 202111.02 o godz. 10:00 weź udział w spotkaniu na temat tegorocznej edycji programu, które poprowadzi Marcin Skrabka! Opowie on o nowych zasadach, które pojawiły się w regulaminie i o wzorcowym wniosku, opublikowanym przez Muzeum Historii Polski. Omówi także różne patriotyczne projekty realizowane przez Good Books w ostatnich latach, a przede wszystkim pokaże przykładowe pomysły na realizacje w 2021 roku!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/860043448128710.

Zapisz się na webinarium: https://app.livewebinar.com/910-609-607.

Cele programu

 1. Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, poprzez upamiętnianie doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Ale również przedstawienie doświadczeń życia codziennego w przeszłości i wspomnień przodków, jako źródła polskiej tożsamości.
 2. Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących niegdyś tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
 3. Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i inspiracji do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej.
 4. Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej
  ojczyzny”.

Budżet

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 840 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi

  • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają preliminarz kosztów w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT). Zaś wnioskodawcy, którzy mogą odzyskać lub rozliczyć VAT – w kwotach netto (czyli nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Kto może wziąć udział w programie?

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKDNiS oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich),
 • spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.

Zakres finansowania

 • działania edukacyjno-animacyjne oparte na współdziałaniu i interakcji, np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne,
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym,
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii, dotyczącej głównie spraw społecznych i życia codziennego Polaków,
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii,
 • tworzenie stron i portali internetowych popularyzujących wiedzę o historii, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie.

Ponadto beneficjenci mają obowiązek udostępniać bezpłatnie utwory powstałe podczas realizacji projektu przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania.

Pośród kosztów kwalifikowanych znalazły się koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dokumentacją/rejestracją zadania, zakupem praw autorskich/licencji lub wydaniem własnej publikacji.

Uwaga: ze środków programu Patriotyzm Jutra nie można finansować pomysłów, którym poświęcone są inne programy dotacyjne. Projekty o tematyce niepodległościowej powinny być kierowane do programu Niepodległa, zaś te związane z kulturą ludową – do programu EtnoPolska.

Dotacja nie może być przeznaczona także na prace remontowe, przedsięwzięcia sportowe i akcje charytatywne.

Jak możemy Ci pomóc przy Twoim projekcie?

Szkolenia z zakresu edukacji historycznejGry historyczneTworzenie stron historycznychTłumaczenie na język migowy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw swój numer telefonu, zadzwonimy!

   

  Kryteria oceny – wskazówka, na co powinieneś zwrócić uwagę!

  1. Ocena organizacyjna. Po pierwsze oceniane jest doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo za dotychczasową, udaną współpracę z Muzeum Historii Polski można uzyskać dodatkowe 5 z wszystkich 30 punktów w tym etapie.
  2. Ocena merytoryczna. Punkty w tej kategorii otrzymają projekty, które podejmują tematy historyczne dotychczas nieznane lub mało rozpoznane w powszechnym odbiorze. Punkty uzyskuje się również za niestandardową formę przekazu i zastosowanie interaktywnych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych, a także możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności lub wiedzy historycznej w praktyce.
  3. Ocena społeczna. Punktowana jest współpraca z innymi podmiotami oraz projektowanie działań dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, mających utrudniony dostęp do kultury.

  Składanie wniosku

  Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl i zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.
  Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 2 wnioski w programie.

  Pełna wersja regulaminu jest dostępna na stronie: https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Gry w programie Niepodlegla

  18 grudnia otwarto nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wsparcie uzyskają najciekawsze inicjatywy, przyczyniające się do popularyzacji i upamiętniania wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

  Cele programu Niepodległa

  Projekty zgłoszone do programu Niepodległa powinny przyczyniać się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, opartej na regionalnej i lokalnej historii, szczególnie poprzez przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym,
  • upowszechnienia w wymiarze ogólnopolskim zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego.

  Kto może wziąć udział w programie?

  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  1.  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

  Ponadto wnioskodawcy uzyskają dodatkowe punkty podejmując współpracę z co najmniej jednym partnerem, takim jak:

  • archiwum państwowe;
  • przedszkole, szkoła lub inna instytucja oświatowo-wychowawcza;
  • uczelnia wyższa;
  • inna instytucja kultury;
  • inna organizacja pozarządowa;
  • kościół lub związek wyznaniowy oraz ich osoby prawne;
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
  • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

  Zadania

  W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

  1. festiwale, koncerty, spektakle;
  2. rekonstrukcje historyczne;
  3. wystawy wraz z katalogami;
  4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  6. murale
  7. działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

  Dofinansowanie nie może być jednak przeznaczone na zakup środków trwałych, wydawnictwa, zadania polegające na digitalizacji zasobów. Z możliwości realizacji, również po stronie wkładu własnego wykluczone są również budowa tablic i pomników oraz prace budowlane i remontowe.

  Przykłady gier realizowanych we współpracy z Good Games

  Jak zatem przedstawić wydarzenia sprzed 100 lat dzieciom i młodzieży, których rzeczywistość jest już zupełnie inna? Na przykład za pomocą gry mobilnej! Bez wątpienia gra pozwoli im zrozumieć historię i przeżyć losy bohaterów, a może nawet doświadczyć ich emocji.

  LeopoldGoPrzykładem takiej gry może być „LeopoldGo”. Niniejszą grę zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Przede wszystkim jej trasa wiodła przez najważniejsze miejsca pamięci historycznej w Rzeszowie. Poza tym na uczestników czekały różne zadania, dzięki którym poznali postać Leopolda Lisa-Kuli, którego rok był wówczas obchodzony na Podkarpaciu. Zobacz jak powstawała gra „LeopoldGo”!

  Możesz nadal zagrać w inną grę, która powstała w ramach programu Niepodległa. „Moja Ostrów” oprowadza uczestników przez historię, zabytki i miejsca Ostrowi Mazowieckiej. Ale w grze pojawia się także magia i ożywiony pomnik księżnej Anny Mazowieckiej…Moja OstrowMoja Ostrow

  Pobierz aplikację ActionTrack, zeskanuj kod QR i zagraj!

  7.01.2021, godz. 10:00 – bezpłatne webinarium „Gry w programie dotacyjnym Niepodległa 2021”

  Gry w programie NiepodleglaJeśli chcesz dowiedzieć się jak wpisywać gry do wniosku do programu dotacyjnego Niepodległa 2021 – weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzi Marcin Skrabka. Opowie o dotychczasowych realizacjach Good Games i poda kilka pomysłów na fabułę gry. Powie także o tym, jak wpisywać swoje projekty we wniosku, aby został on jak najlepiej oceniony!

  Dołącz do wydarzenia na Faceboku: https://www.facebook.com/events/226833175547298.

  Formularz zapisu na webinar: https://app.livewebinar.com/721-995-347

  Wysokość dofinansowania

  Biuro Programu Niepodległa planuje przeznaczyć na realizację programu w 2021 roku 3,5 mln zł.

  Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto, zaś maksymalna – 100 000 zł brutto.

  Poziom dofinansowania z dotacji nie może przekroczyć 85% całości budżetu projektu. Jednak w uzasadnionych przypadkach BPN może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału dofinansowania nawet do 100%.

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu to czas od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

  Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 r. do 15:59 przez platformę www.witkac.pl. Jedyny załącznik, który należy dołączyć do wniosku na etapie jego składania, to ewentualna kopia porozumienia o współpracy z innym podmiotem. Dopiero później, po przyznaniu dofinansowania należy dołączyć jeszcze statut, RIK lub KRS oraz pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

  Wyniki będą znane do 2 miesięcy od zakończenia naboru.

  Kryteria oceny, pełny wykaz kosztów kwalifikowanych oraz dokładna instrukcja składania wniosków znajduje się na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pomysł na własną grę mobilną?
  Napisz do nas na goodbooks@goodbooks.pl lub zadzwoń: +48 530 752 569!
  Chętnie pomożemy Ci stworzyć projekt do programu dotacyjnego Niepodległa!

  0 comment
  0 FacebookEmail

  EtnoPolska 2021

  by Gabriela
  EtnoPolska 2021

  Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego EtnoPolska 2021. Program ten ma na celu wspieranie inicjatyw, które wzmacniają lokalną tożsamość kulturową i odwołują się do tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych.

  Cel programu EtnoPolska 2021

  Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego, szczególnie zamieszkałych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

  Podejmowane inicjatywy mogą nawiązywać do tradycji kulturowych bezpośrednio, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

  Kto może złożyć wniosek do programu?

  Uprawnione do składania wniosków w programie EtnoPolska są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich;
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Zadania

  W ramach programu można realizować

  • wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line  – wszelkie działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej;
  • warsztaty, kursy, również on-line – inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego;
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

  Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych.

  Zadania projektu podlegają ocenie w trzech aspektach:

  • merytorycznym, tj. spójność i oryginalność formy, zgodność z celami programu EtnoPolska;
  • społecznym, np. wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury, wykorzystanie więzi lokalnych i uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami;
  • organizacyjnym: realność budżetu i harmonogramu, realizacja zadania w niedużej miejscowości (do 50 tys. mieszkańców).

  Kwota dofinansowania

  Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

  Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna 150 000 zł.

  Dofinansowanie projektu może wynosić do 95% jego budżetu. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości procentowego udziału dofinansowania do poziomu 100%.

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu obejmuje czas od dnia 1 marca do dnia 15 października 2021 roku.

  Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.
  Wniosek do programu EtnoPolska należy składać przez system EBOI.

  Wynik konkursu NCK opublikuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

  Pełny regulamin programu EtnoPolska 2021 znajduje się TUTAJ.

  Edukacja regionalna w bibliotece

  Bibliotekarze od wieków chronili dziedzictwo lokalne oraz prowadzili edukację regionalną. Tym samym, biblioteka pełni bardzo ważną rolę w zachowaniu pamięci o miejscach i ludziach. Podczas szkoleń Good Books z zakresu edukacji regionalnej uczymy w praktyczny sposób jak pracować z lokalną społecznością nad tworzeniem lokalnych izb pamięci, archiwów życia miejscowości oraz prowadzenia działań edukacyjnych młodzież szkolną w tym zakresie.

  Proponowane tematy szkoleń:

  • Świadectwa historii mówionej – jak robiąc ciekawe podcasty i zachować dziedzictwo lokalne.
  • Gry terenowe i mobilne questy historyczne w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.
  • Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Teoria i praktyka.
  • Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe.
  • Rocznice i jubileusze w mobilnych grach online. Pomysł dla bibliotek, centrów kultury, muzeów i szkół.

  Zobacz więcej tematów szkoleń >

  Chcesz zorganizować podobne szkolenie w swojej instytucji?
  Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pl, tel. +48 530 752 569.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Program dotacyjny Ojczysty - dodaj do ulubionych

  Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną dotyczącą języka polskiego.

  Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

  Celem programu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, budowanie kompetencji językowych oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego. Projekty wnioskodawców powinny zatem popularyzować wiedzę o języku.

  Kto może wziąć udział?

  W programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” mogą brać udział:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

  Zadania

  W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również online;
  2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online;
  3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

  Realizacji wyżej wymienionych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

  Ocena

  Ocena projektów odbywa się na trzech poziomach:

  • merytoryczna, m.in. walory edukacyjne zadania, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania;
  • społeczna, np. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska;
  • organizacyjna, czyli realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów.

  Lista kosztów kwalifikowanych

  1. Wynagrodzenia i honoraria wykonawców.
  2. Koszty dostosowania działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  3. Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
  4. Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania – w tym np. montaż/demontaż, instrumenty, nagłośnienie, światło, rzutnik itp.
  5. Koszty podróży lub transportu materiałów.
  6. Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych, podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania.
  7. Poligrafia.
  8. Dokumentacja/rejestracja (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) realizacji zadania.
  9. Scenografia i stroje.
  10. Zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
  11. Noclegi i wyżywienie.
  12. Niezbędne ubezpieczenia.
  13. Koszty promocji i kampanii informacyjnej.
  14. Zakup praw autorskich lub licencji.
  15. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
  16. Nagrody rzeczowe.
  17. Koszty wynajmu na potrzeby realizacji zadania.
  18. Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia, ochrony, sprzątania.

  Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych oraz dokładne kryteria oceny wniosków znajdują się w Regulaminie programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

  Wysokość dofinansowania

  Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

  Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.

  Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.

  Czas trwania projektu

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 29 października 2021 roku.

  Nabór wniosków

  Termin składania wniosków: 11 stycznia 2021 roku.
  Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.
  Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.
  Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

  Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NCK.

  Gamifikacja ortografii

  Good Games logoProjekt ma edukować, a czy można edukować lepiej niż poprzez zabawę? Wśród proponowanych zadań znalazły się gry i warsztaty. Razem z Good Games od lat tworzymy gry oparte na literaturze, tzw. questy literackie.

  Dowiedz się więcej z artykułu: Mobilne questy literackie. Nowoczesna forma promocji czytelnictwa.

  Szczególnie angażują one młodzież i dzieci, które mają szansę uczestniczyć dodatkowo w warsztatach z tworzenia gier. Wtedy już na pewno zmobilizuje je to do nauki ortografii – bez tego nie stworzą przecież poprawnej fabuły gry!

  Gry w Drawsku PomorskimTakie gry ortograficzne zrealizowaliśmy niedawno wraz z Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Drawsku Pomorskim w ramach zeszłorocznego programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. O efektach naszej współpracy dowiesz się więcej klikając TUTAJ.

  Chcesz zrobić z nami grę o ortografii? Zapraszamy do kontaktu na maila info@goodgames.pl lub telefon: +48 530 752 569. Dopasujemy tematykę, zakres gry lub warsztatu, przygotujemy odpowiednie wzory, tak aby poprzez aktywne uczestnictwo młodzi ludzie mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Programy grantowe dla bibliotek

  Masz pomysł na działanie, ale nie możesz pozwolić sobie na wkład własny? Dwa programy grantowe, do których można składać wnioski do lipca, umożliwiają uzyskanie funduszy na organizację szkoleń, tworzenie gier i inne innowacyjne projekty edukacyjne! Zobacz zasady programów i poznaj nasze pomysły.

  Patroni Roku 2020

  Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Patroni Roku 2020” jest skierowany do organizacji non-profit. Ma na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia określonych elementów polskiej kultury, takich jak:

  • postaci: Święty Jan Paweł II, Hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand, Roman Ingarden, Jan Kowalewski oraz Ojciec Józef Maria Bocheński,
  • wydarzenia: Bitwa Warszawska i Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
  • dziedzina: fizyka.

  Ponadto projekty muszą zakładać innowacyjne wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

  Dostępne są dwa koszyki grantowe:

  • od 1000 zł do 19 999 zł (bez wkładu własnego). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8,
  • od 20 000 zł do 30 000 zł (wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5.

  Sugerowane formy działań obejmują m.in.: warsztaty, webinaria, aplikacje mobilne, promocję w Internecie oraz inne innowacyjne projekty. Więcej pomysłów i inspiracji znajdziecie w artykule na stronie Good Games.

  Wnioski należy wysyłać do 5 lipca 2020 r.

  Wszystkie informacje znajdują się na stronie  https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/.

  Generacja 6.0

  W konkursie Fundacji BGK mogą wziąć udział instytucje non-profit, które mają pomysł na działania dla grupy wiekowej 60+ w obrębie małych gmin (do 25 tysięcy mieszkańców). Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych. Projekt powinien zakładać cykliczność działań i trwać minimalnie 4  miesiące i maksymalnie 6 miesięcy. Datą początkową jest 4 stycznia 2021 a ostanie działania powinny zakończyć się w dniu 30 czerwca 2021.

  Na realizację projektu instytucja może uzyskać 15 tysięcy zł brutto bez wkładu własnego.
  Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • zajęcia, kursy lub warsztaty o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
  • wydarzenia kulturalne, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
  • usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • porady specjalistyczne,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.

  W konkursie zwycięży maksymalnie 30 projektów, a ocenie będzie podlegać przydatność projektu, stopień zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i długoterminowy potencjał projektu.

  Termin składania wniosków upływa 17 lipca.

  Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/ 

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Współczesna biblioteka ma przed sobą wiele wyzwań: nowe technologie, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni i ciekawej oferty zajęć. Reasumując, powinna spełniać oczekiwania swoich czytelników, a także prezentować im najnowszą ofertę rynku wydawniczego. Ale skąd wziąć pieniądze na zakup nowych książek? „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” daje taką możliwość.

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020

  Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Na program składają się z 3 priorytety. Priorytet 1 to Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
  Budżet Priorytetu 1 w 2020 roku wynosi 26,5 mln zł.

  Kto może wziąć udział w programie?

  1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury).
  2. Samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

  Cel projektu

  Celem Priorytetu 1 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych i powiększenie zbiorów o pozycje, które są dostępne na rynku księgarskim (pierwsze wydania lub wznowienia).
  W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:

  • książki (w tym książki pisane alfabetem Braille’a), audiobooki i ebooki,
  • multimedia,
  • wydawnictwa nutowe,
  • wydawnictwa kartograficzne,
  • drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.

  Dotacja nie może być przeznaczona na zakup:

  • podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych,
  • programów i gier komputerowych,
  • filmów i nagrań muzycznych,
  • dokumentów ikonograficznych,
  • kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji,
  • książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym,
  • licencji na dostęp do baz danych,
  • gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik,
  • opłacenie prenumeraty.

  Ponadto Członkowie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zachęcają do wzbogacania zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów lat jubileuszowych. Ubiegły rok był rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 2020 to rok Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena oraz św. Jana Pawła II.

  Wkład własny i wysokość wsparcia

  Kwota wkładu własnego wynosi 50-80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, w zależności od poziomu „zamożności” gminy, powiatu i województwa.
  Podział środków dostępnych dla poszczególnych bibliotek został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w porozumieniu z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektorem Biblioteki Narodowej. Pełna lista dostępnych kwot dofinansowania i minimalnych wkładów własnych dla poszczególnych instytucji znajduje się na stronie projektu.

  Termin składania wniosków

  Nabór wniosków do Priorytetu 1 realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” trwa do 17 czerwca br. Wnioski należy wysłać w formie papierowej na adres Biblioteki Narodowej.

  Strona projektu: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2020

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Grant dla bibliotekarzy - Moje miejsce na Ziemi

  Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka – to przede wszystkim ludzie. To strefa lokalnej kultury, wspólne doświadczenia, zachowanie tradycji i rozwój społeczności. Na rozwój kultury są niestety potrzebne dodatkowe finanse. Więc mamy dobre wiadomości: tym razem Fundacja Orlen daje aż 3 mln złotych na 300 najlepszych projektów! Wystarczy złożyć wniosek.

  Program „Moje miejsce na Ziemi”

  Regulamin programu twierdzi, że „celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi”.

  Czyli warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie projektu związanego z lokalną społecznością, który integrowałby i spełniałby społeczne potrzeby jej mieszkańców oraz angażowałby różne lokalne podmioty.

  Dla kogo?

  Fundacja Orlen oferuje 3 mln zł dla instytucji kultury (w tym biblioteki, ośrodki kultury, muzea), dla szkół i przedszkoli, kół gospodyń wiejskich, parafii oraz innych organizacji pozarządowych.

  Ile można dostać?

  Składając wniosek, można wybrać jeden z czterech koszyków grantowych:

  1. koszyk z grantami o wartości równej 5.000 zł dostanie 120 podmiotów;
  2. koszyk z grantami o wartości równiej 10.000 zł dostanie 90 podmiotów;
  3. grant o wartości równej 15.000 zł dostanie 60 podmiotów;
  4. grant o wartości równej 20.000 zł dostanie 30 podmiotów.

  Ważnym jest fakt, że te projekty z w.w. czterech kategorii w 100% zostaną dofinansowane przez fundację. To oznacza, ze projekt nie wymaga wkładu własnego, który dla wielu bibliotek, szczególnie mniejszych, jest dużym problemem.

  Zasady programu

  Projekty, mające na celu pomóc lokalnej społeczności, mają szanse dostać grant. Muszą jednak one dotyczyć obszarów:

  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. szkolenia dotyczące dziedzictwa lokalnego i edukacji regionalnej dla lokalnych seniorów, dla młodzieży, lub dla bibliotekarzy, mające na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego “mojego miejsca na Ziemi”, także mobilne biblioteki, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, renowacja lokalnych zabytków, stworzenie muralu);
  • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste dla młodzieży i dzieci, lub inne).
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
  • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia);
  • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
  W sprawie projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego, ekologii, lub innych warsztatów skontaktuj się z Bożeną: +48 692 811 201, lub Asią: +48 530 752 569.

  Gra terenowa w ramach konkursu

  W ramach projektu można zorganizować nawet grę terenową dotyczącą historii lokalnej. Co do tego będzie potrzeba?

  • Znajomość historii Twojego miejsca na Ziemi. Każda miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. A opowieść o nim, o lokalnych wydarzeniach i przygodach można ubrać w słowa. Ale czy tylko? Historię można również opowiedzieć w formie mobilnej gry terenowej, gry planszowej, lub w formie komiksu.
  • Inspiracja innymi bibliotekami i ośrodkami kultury – możesz ją znaleźć na Facebooku Good Games.
  • Chęć i odwaga!
  W sprawach gier terenowych i mobilnych skontaktuj się z Alicją: +48 609 365 220.

  Najważniejsze informacje o projekcie „Moje miejsce na Ziemi”

  • Każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
  • Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 r.
  • Rozstrzygnięcia – do 24 kwietnia 2020 r.
  • Projekt można zrealizować w ciągu jednego roku: od 1 czerwca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.
  • Wnioski trzeba składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
  • Instrukcj​a WIDEO jak złożyć wniosekhttps://www.facebook.com/watch/?v=190964468996234​ ​
  • Regulamin programu oraz informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl
  • W razie pytań dot. wniosku i swojego pomysłu można pisać e-maila na: mojemiejsce@orlen.pl lub od 9.00 do 14.00 dzwonić pod numer: 22 778 08 53.
  Zapraszamy do kontaktu – chętnie omówimy Wasz pomysł oraz wycenimy działania do projektu.
  0 comment
  0 FacebookEmail

  Moniuszko 2019 – Promesa

  by Kalina
  Popartowy obraz Moniuszko 2019

  Moniuszko 2019 – Promesa

  „Halka”, „Straszny dwór”… chyba jeszcze „Śpiewnik domowy”… Moniuszko, może i wielkim kompozytorem był, ale za to jego twórczość – jest powszechnie mało znana. A przyszły rok, 2019, został ogłoszony Rokiem Moniuszki, będzie to dwusetna rocznica jego urodzin.

  Idąc tym tropem, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego już teraz, ogłosił specjalny program Moniuszko 2019 – Promesa, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości tego kompozytora.

  Dwie sprawy wymagają objaśnienia od razu:

  • promesa, to po prostu rodzaj programu, który umożliwia przyznanie środków na realizację danego zadania, w roku poprzedzającym jego realizację,
  • w szerokim katalogu działań przewidzianych w ramach realizacji programu są nie tylko wydarzenia muzyczne: czyli program nie jest skierowany tylko do instytucji zajmujących się muzyką na co dzień.

  Niestety, z różnych względów, twórczość Stanisława Moniuszki – kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga – wedle założeń ministerialnego programu – nie znalazła należytego miejsca w kanonie polskiej muzyki. Wspierając różnego typu inicjatywy Ministerstwo ma w zamyśle upowszechnić jego dokonania, przybliżyć biografię, sprawić, iż pamięć o nim będzie żywa i cóż… bardziej szczegółowa.

  Dlatego realizować zadania w ramach programu mogą wszystkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe, a także szkoły i uczelnie artystyczne. I całe szczęście! Dzięki temu równe szanse, by zdobyć środki na realizację dobrego projektu edukacyjnego, ma zarówno niewielka biblioteka, która w sekcji „muzyka” ma kilkanaście, czy kilkadziesiąt pozycji, jak i akademia czy szkoła o profilu muzycznym.  Dla organizatorów liczy się przede wszystkim pomysł, moniuszkowska inspiracja (jego twórczością, albo osobą) – jako element obowiązkowy oraz wszystko inne, co sprawi, że już za moment liczba słuchaczy jego tworów znacząco się powiększy.

  Biblioteka i Moniuszko?

  Można na wstępie mieć kilka wątpliwości. Co wspólnego mają biblioteki i Moniuszko – kompozytor: nie pisarz, czy poeta, literat.  Ale warto wyrwać się z tego chwilowego odrętwienia. Wszak wiele bibliotek daje na co dzień świadectwo, że ich działania wyszły daleko poza wypożyczanie księgozbiorów, spotkania autorskie i realizacje programów związanych stricte z książką. Dziś bibliotekarze należą do jednych z najbardziej kreatywnych pracowników sektora kultury.

  Katalog zadań w programie jest bardzo szeroki: i tak, znajdziemy w nich np. wydarzenia literackie prezentujące inspiracje twórczością Moniuszki, ale też zabawy i gry twórcze, konkursy edukacyjne, wydarzenia plenerowe i wiele, wiele innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystko połączyć (regulamin uwzględnia możliwość dofinansowania działań multidyscyplinarnych) i stworzyć np. konkurs edukacyjny dla dzieci/młodzieży, a najlepiej całych rodzin połączony z grą miejską, wykorzystującą nowe technologie!

  Lokalny potencjał

  W zupełnie komfortowej sytuacji są instytucje z Katowic, Torunia, Częstochowy,  Raciborza, czy Łodzi, o Warszawie nie wspominając – bo tam, można znaleźć pomniki i popiersia kompozytora, które warto wpisać i wykorzystać projektując działania w projekcie. Kto nam zabroni na chwilę „ożywić” te pomniki? Na różne sposoby; flash moby (w końcu muzycznej oprawy w przypadku Moniuszki nie zabraknie) na przykład w projektach są wciąż rzadko wykorzystywane – a takie niestandardowe działania mogą wyróżnić projekt na tle innych, bardziej konwencjonalnych.

  Maków Mazowiecki! U Was zdaje się pomnika kompozytora nie ma, ale za to siedziba biblioteki znajduje się przy ulicy Stanisława Moniuszki – nie ma wymówek, ani nie ma ucieczki. Tak samo Żary – filia nr 3, Łańcut, Jawor, Filia Skolimów w Konstancinie – Jeziornej i wszyscy inni szczęściarze, którzy mają w swoich miejscowościach ulicę Moniuszki – wszak regulamin konkursu zakłada dofinansowanie działań związanych z animacją miejsc upamiętniających kompozytora. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Moniuszko urodził się w maju, dokładnie 5, w trakcie długiego weekendu majowego, a w 2019 r. który, tak się korzystnie składa, przypada na niedzielę, także ze swoimi działaniami można śmiało wyjść poza mury instytucji!

  Sam „Śpiewnik domowy” Moniuszki- to kopalnia pomysłów na projekty rodzinne, wielopokoleniowe, zakładające udział dzieci, młodzieży, seniorów (jest przecież wiele chórów, w których aktywnie uczestniczą Seniorki i Seniorzy!). Można złamać główne założenie autora i śpiewnik na początku zaprezentować nie w domu, ale poza nim, zainspirować innych do sięgnięcia po niego dopiero po powrocie z naszego wydarzenia.

  Co jest najważniejsze?

  1) Spojrzenie na postać i twórczość Stanisława Moniuszki ze współczesnej perspektywy, w taki sposób, by zainspirowała ona najpierw nas – edukatorów, animatorów do stworzenia interesującej propozycji dla naszych odbiorców. Warto też nawiązać współpracę z badaczami, artystami, edukatorami, którzy mają już doświadczenie w muzycznej, a najlepiej moniuszkowskiej materii. Rozszerzy to nasze instytucjonalne sieci i zapewni dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku.

  2) Realizacja działań interaktywnych – łączących wiele wątków, różnych rodzajów aktywności, tak by możliwie maksymalnie zwiększyć udział odbiorców w realizacji zadania, poszerzając tym samym potencjał edukacyjny i animacyjny wniosku. To pozwala na realizację ciekawszych projektów, dodatkowo również jest wysoko punktowane.

  3) Warto też pomyśleć o zaangażowaniu w realizację projektu różne grupy odbiorców, też osoby z niepełnosprawnościami oraz mające utrudniony dostęp do usług kulturalnych.

  4) Dobrze jest pomyśleć o popularyzacji efektów swojej pracy szerokiemu gronu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania – bądźmy dumni, że nasze pomysły idą w świat!

  Podsumowanie

  Warto wytężyć głowy i podjąć się aplikowania. Na działania w programie można otrzymać między 10 000 zł (kwota minimalna), a 150 000 zł – jeżeli aplikujemy z projektem edukacyjnym, popularyzatorskim, czy 300 000 zł, jeżeli nasze działania mają charakter artystyczny, a czas na składanie wniosku mamy do 15 października. Także dwa tygodnie sumiennej pracy nad aplikacją – też jako dobra rozgrzewka przed aplikowaniem do programów ministra – przed nami, a korzyści płynące na realizację ciekawych i niestandardowych projektów właściwie nieograniczone.

  Na aplikowanie są jeszcze 2 tygodnie. Warto próbować, bo każdy złożony wniosek to kolejna szansa, tym razem –  poniekąd muzyczna. Regulamin konkursu i wszystkie wytyczne znaleźć można tu: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/moniuszko.php.

  0 comment
  0 FacebookEmail

   [mc4wp_form id=”896″]