Home Tags Posts tagged with "dotacja"
Tag:

dotacja

Programy grantowe dla bibliotek

Masz pomysł na działanie, ale nie możesz pozwolić sobie na wkład własny? Dwa programy grantowe, do których można składać wnioski do lipca, umożliwiają uzyskanie funduszy na organizację szkoleń, tworzenie gier i inne innowacyjne projekty edukacyjne! Zobacz zasady programów i poznaj nasze pomysły.

Patroni Roku 2020

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Patroni Roku 2020” jest skierowany do organizacji non-profit. Ma na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia określonych elementów polskiej kultury, takich jak:

 • postaci: Święty Jan Paweł II, Hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand, Roman Ingarden, Jan Kowalewski oraz Ojciec Józef Maria Bocheński,
 • wydarzenia: Bitwa Warszawska i Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
 • dziedzina: fizyka.

Ponadto projekty muszą zakładać innowacyjne wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

Dostępne są dwa koszyki grantowe:

 • od 1000 zł do 19 999 zł (bez wkładu własnego). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8,
 • od 20 000 zł do 30 000 zł (wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5.

Sugerowane formy działań obejmują m.in.: warsztaty, webinaria, aplikacje mobilne, promocję w Internecie oraz inne innowacyjne projekty. Więcej pomysłów i inspiracji znajdziecie w artykule na stronie Good Games.

Wnioski należy wysyłać do 5 lipca 2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie  https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/.

Generacja 6.0

W konkursie Fundacji BGK mogą wziąć udział instytucje non-profit, które mają pomysł na działania dla grupy wiekowej 60+ w obrębie małych gmin (do 25 tysięcy mieszkańców). Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych. Projekt powinien zakładać cykliczność działań i trwać minimalnie 4  miesiące i maksymalnie 6 miesięcy. Datą początkową jest 4 stycznia 2021 a ostanie działania powinny zakończyć się w dniu 30 czerwca 2021.

Na realizację projektu instytucja może uzyskać 15 tysięcy zł brutto bez wkładu własnego.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • zajęcia, kursy lub warsztaty o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
 • wydarzenia kulturalne, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
 • usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
 • koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
 • porady specjalistyczne,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.

W konkursie zwycięży maksymalnie 30 projektów, a ocenie będzie podlegać przydatność projektu, stopień zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i długoterminowy potencjał projektu.

Termin składania wniosków upływa 17 lipca.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/ 

0 comment
0 FacebookEmail
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Współczesna biblioteka ma przed sobą wiele wyzwań: nowe technologie, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni i ciekawej oferty zajęć. Reasumując, powinna spełniać oczekiwania swoich czytelników, a także prezentować im najnowszą ofertę rynku wydawniczego. Ale skąd wziąć pieniądze na zakup nowych książek? „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” daje taką możliwość.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Na program składają się z 3 priorytety. Priorytet 1 to Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Budżet Priorytetu 1 w 2020 roku wynosi 26,5 mln zł.

Kto może wziąć udział w programie?

 1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury).
 2. Samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

Cel projektu

Celem Priorytetu 1 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych i powiększenie zbiorów o pozycje, które są dostępne na rynku księgarskim (pierwsze wydania lub wznowienia).
W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:

 • książki (w tym książki pisane alfabetem Braille’a), audiobooki i ebooki,
 • multimedia,
 • wydawnictwa nutowe,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.

Dotacja nie może być przeznaczona na zakup:

 • podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych,
 • programów i gier komputerowych,
 • filmów i nagrań muzycznych,
 • dokumentów ikonograficznych,
 • kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji,
 • książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym,
 • licencji na dostęp do baz danych,
 • gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik,
 • opłacenie prenumeraty.

Ponadto Członkowie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zachęcają do wzbogacania zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów lat jubileuszowych. Ubiegły rok był rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 2020 to rok Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena oraz św. Jana Pawła II.

Wkład własny i wysokość wsparcia

Kwota wkładu własnego wynosi 50-80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, w zależności od poziomu „zamożności” gminy, powiatu i województwa.
Podział środków dostępnych dla poszczególnych bibliotek został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w porozumieniu z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektorem Biblioteki Narodowej. Pełna lista dostępnych kwot dofinansowania i minimalnych wkładów własnych dla poszczególnych instytucji znajduje się na stronie projektu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków do Priorytetu 1 realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” trwa do 17 czerwca br. Wnioski należy wysłać w formie papierowej na adres Biblioteki Narodowej.

Strona projektu: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2020

0 comment
0 FacebookEmail
Moje miejsce na Ziemi

Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka – to przede wszystkim ludzie. To strefa lokalnej kultury, wspólne doświadczenia, zachowanie tradycji i rozwój społeczności. Na rozwój kultury są niestety potrzebne dodatkowe finanse. Więc mamy dobre wiadomości: tym razem Fundacja Orlen daje aż 3 mln złotych na 300 najlepszych projektów! Wystarczy złożyć wniosek.

Program „Moje miejsce na Ziemi”

Regulamin programu twierdzi, że „celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi”.

Czyli warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie projektu związanego z lokalną społecznością, który integrowałby i spełniałby społeczne potrzeby jej mieszkańców oraz angażowałby różne lokalne podmioty.

Dla kogo?

Fundacja Orlen oferuje 3 mln zł dla instytucji kultury (w tym biblioteki, ośrodki kultury, muzea), dla szkół i przedszkoli, kół gospodyń wiejskich, parafii oraz innych organizacji pozarządowych.

Ile można dostać?

Składając wniosek, można wybrać jeden z czterech koszyków grantowych:

 1. koszyk z grantami o wartości równej 5.000 zł dostanie 120 podmiotów;
 2. koszyk z grantami o wartości równiej 10.000 zł dostanie 90 podmiotów;
 3. grant o wartości równej 15.000 zł dostanie 60 podmiotów;
 4. grant o wartości równej 20.000 zł dostanie 30 podmiotów.

Ważnym jest fakt, że te projekty z w.w. czterech kategorii w 100% zostaną dofinansowane przez fundację. To oznacza, ze projekt nie wymaga wkładu własnego, który dla wielu bibliotek, szczególnie mniejszych, jest dużym problemem.

Zasady programu

Projekty, mające na celu pomóc lokalnej społeczności, mają szanse dostać grant. Muszą jednak one dotyczyć obszarów:

 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. szkolenia dotyczące dziedzictwa lokalnego i edukacji regionalnej dla lokalnych seniorów, dla młodzieży, lub dla bibliotekarzy, mające na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego “mojego miejsca na Ziemi”, także mobilne biblioteki, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, renowacja lokalnych zabytków, stworzenie muralu);
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste dla młodzieży i dzieci, lub inne).
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
W sprawie projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego, ekologii, lub innych warsztatów skontaktuj się z Bożeną: +48 692 811 201, lub Asią: +48 530 752 569.

Gra terenowa w ramach konkursu

W ramach projektu można zorganizować nawet grę terenową dotyczącą historii lokalnej. Co do tego będzie potrzeba?

 • Znajomość historii Twojego miejsca na Ziemi. Każda miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. A opowieść o nim, o lokalnych wydarzeniach i przygodach można ubrać w słowa. Ale czy tylko? Historię można również opowiedzieć w formie mobilnej gry terenowej, gry planszowej, lub w formie komiksu.
 • Inspiracja innymi bibliotekami i ośrodkami kultury – możesz ją znaleźć na Facebooku Good Games.
 • Chęć i odwaga!
W sprawach gier terenowych i mobilnych skontaktuj się z Alicją: +48 609 365 220.

Najważniejsze informacje o projekcie „Moje miejsce na Ziemi”

 • Każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 • Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcia – do 24 kwietnia 2020 r.
 • Projekt można zrealizować w ciągu jednego roku: od 1 czerwca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.
 • Wnioski trzeba składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
 • Instrukcj​a WIDEO jak złożyć wniosekhttps://www.facebook.com/watch/?v=190964468996234​ ​
 • Regulamin programu oraz informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl
 • W razie pytań dot. wniosku i swojego pomysłu można pisać e-maila na: mojemiejsce@orlen.pl lub od 9.00 do 14.00 dzwonić pod numer: 22 778 08 53.
Zapraszamy do kontaktu – chętnie omówimy Wasz pomysł oraz wycenimy działania do projektu.
0 comment
0 FacebookEmail

Moniuszko 2019 – Promesa

by Kalina
Moniuszko 2019

Moniuszko 2019 – Promesa

„Halka”, „Straszny dwór”… chyba jeszcze „Śpiewnik domowy”… Moniuszko, może i wielkim kompozytorem był, ale za to jego twórczość – jest powszechnie mało znana. A przyszły rok, 2019, został ogłoszony Rokiem Moniuszki, będzie to dwusetna rocznica jego urodzin.

Idąc tym tropem, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego już teraz, ogłosił specjalny program Moniuszko 2019 – Promesa, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości tego kompozytora.

Dwie sprawy wymagają objaśnienia od razu:

 • promesa, to po prostu rodzaj programu, który umożliwia przyznanie środków na realizację danego zadania, w roku poprzedzającym jego realizację,
 • w szerokim katalogu działań przewidzianych w ramach realizacji programu są nie tylko wydarzenia muzyczne: czyli program nie jest skierowany tylko do instytucji zajmujących się muzyką na co dzień.

Niestety, z różnych względów, twórczość Stanisława Moniuszki – kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga – wedle założeń ministerialnego programu – nie znalazła należytego miejsca w kanonie polskiej muzyki. Wspierając różnego typu inicjatywy Ministerstwo ma w zamyśle upowszechnić jego dokonania, przybliżyć biografię, sprawić, iż pamięć o nim będzie żywa i cóż… bardziej szczegółowa.

Dlatego realizować zadania w ramach programu mogą wszystkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe, a także szkoły i uczelnie artystyczne. I całe szczęście! Dzięki temu równe szanse, by zdobyć środki na realizację dobrego projektu edukacyjnego, ma zarówno niewielka biblioteka, która w sekcji „muzyka” ma kilkanaście, czy kilkadziesiąt pozycji, jak i akademia czy szkoła o profilu muzycznym.  Dla organizatorów liczy się przede wszystkim pomysł, moniuszkowska inspiracja (jego twórczością, albo osobą) – jako element obowiązkowy oraz wszystko inne, co sprawi, że już za moment liczba słuchaczy jego tworów znacząco się powiększy.

Biblioteka i Moniuszko?

Można na wstępie mieć kilka wątpliwości. Co wspólnego mają biblioteki i Moniuszko – kompozytor: nie pisarz, czy poeta, literat.  Ale warto wyrwać się z tego chwilowego odrętwienia. Wszak wiele bibliotek daje na co dzień świadectwo, że ich działania wyszły daleko poza wypożyczanie księgozbiorów, spotkania autorskie i realizacje programów związanych stricte z książką. Dziś bibliotekarze należą do jednych z najbardziej kreatywnych pracowników sektora kultury.

Katalog zadań w programie jest bardzo szeroki: i tak, znajdziemy w nich np. wydarzenia literackie prezentujące inspiracje twórczością Moniuszki, ale też zabawy i gry twórcze, konkursy edukacyjne, wydarzenia plenerowe i wiele, wiele innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystko połączyć (regulamin uwzględnia możliwość dofinansowania działań multidyscyplinarnych) i stworzyć np. konkurs edukacyjny dla dzieci/młodzieży, a najlepiej całych rodzin połączony z grą miejską, wykorzystującą nowe technologie!

Lokalny potencjał

W zupełnie komfortowej sytuacji są instytucje z Katowic, Torunia, Częstochowy,  Raciborza, czy Łodzi, o Warszawie nie wspominając – bo tam, można znaleźć pomniki i popiersia kompozytora, które warto wpisać i wykorzystać projektując działania w projekcie. Kto nam zabroni na chwilę „ożywić” te pomniki? Na różne sposoby; flash moby (w końcu muzycznej oprawy w przypadku Moniuszki nie zabraknie) na przykład w projektach są wciąż rzadko wykorzystywane – a takie niestandardowe działania mogą wyróżnić projekt na tle innych, bardziej konwencjonalnych.

Maków Mazowiecki! U Was zdaje się pomnika kompozytora nie ma, ale za to siedziba biblioteki znajduje się przy ulicy Stanisława Moniuszki – nie ma wymówek, ani nie ma ucieczki. Tak samo Żary – filia nr 3, Łańcut, Jawor, Filia Skolimów w Konstancinie – Jeziornej i wszyscy inni szczęściarze, którzy mają w swoich miejscowościach ulicę Moniuszki – wszak regulamin konkursu zakłada dofinansowanie działań związanych z animacją miejsc upamiętniających kompozytora. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Moniuszko urodził się w maju, dokładnie 5, w trakcie długiego weekendu majowego, a w 2019 r. który, tak się korzystnie składa, przypada na niedzielę, także ze swoimi działaniami można śmiało wyjść poza mury instytucji!

Sam „Śpiewnik domowy” Moniuszki- to kopalnia pomysłów na projekty rodzinne, wielopokoleniowe, zakładające udział dzieci, młodzieży, seniorów (jest przecież wiele chórów, w których aktywnie uczestniczą Seniorki i Seniorzy!). Można złamać główne założenie autora i śpiewnik na początku zaprezentować nie w domu, ale poza nim, zainspirować innych do sięgnięcia po niego dopiero po powrocie z naszego wydarzenia.

Co jest najważniejsze?

1) Spojrzenie na postać i twórczość Stanisława Moniuszki ze współczesnej perspektywy, w taki sposób, by zainspirowała ona najpierw nas – edukatorów, animatorów do stworzenia interesującej propozycji dla naszych odbiorców. Warto też nawiązać współpracę z badaczami, artystami, edukatorami, którzy mają już doświadczenie w muzycznej, a najlepiej moniuszkowskiej materii. Rozszerzy to nasze instytucjonalne sieci i zapewni dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku.

2) Realizacja działań interaktywnych – łączących wiele wątków, różnych rodzajów aktywności, tak by możliwie maksymalnie zwiększyć udział odbiorców w realizacji zadania, poszerzając tym samym potencjał edukacyjny i animacyjny wniosku. To pozwala na realizację ciekawszych projektów, dodatkowo również jest wysoko punktowane.

3) Warto też pomyśleć o zaangażowaniu w realizację projektu różne grupy odbiorców, też osoby z niepełnosprawnościami oraz mające utrudniony dostęp do usług kulturalnych.

4) Dobrze jest pomyśleć o popularyzacji efektów swojej pracy szerokiemu gronu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania – bądźmy dumni, że nasze pomysły idą w świat!

Podsumowanie

Warto wytężyć głowy i podjąć się aplikowania. Na działania w programie można otrzymać między 10 000 zł (kwota minimalna), a 150 000 zł – jeżeli aplikujemy z projektem edukacyjnym, popularyzatorskim, czy 300 000 zł, jeżeli nasze działania mają charakter artystyczny, a czas na składanie wniosku mamy do 15 października. Także dwa tygodnie sumiennej pracy nad aplikacją – też jako dobra rozgrzewka przed aplikowaniem do programów ministra – przed nami, a korzyści płynące na realizację ciekawych i niestandardowych projektów właściwie nieograniczone.

Na aplikowanie są jeszcze 2 tygodnie. Warto próbować, bo każdy złożony wniosek to kolejna szansa, tym razem –  poniekąd muzyczna. Regulamin konkursu i wszystkie wytyczne znaleźć można tu: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/moniuszko.php.

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]