Home Tags Posts tagged with "EtnoPolska"
Tag:

EtnoPolska

EtnoPolska 2021

by Gabriela
EtnoPolska 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego EtnoPolska 2021. Program ten ma na celu wspieranie inicjatyw, które wzmacniają lokalną tożsamość kulturową i odwołują się do tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych.

Cel programu EtnoPolska 2021

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego, szczególnie zamieszkałych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Podejmowane inicjatywy mogą nawiązywać do tradycji kulturowych bezpośrednio, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Kto może złożyć wniosek do programu?

Uprawnione do składania wniosków w programie EtnoPolska są:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe;
 3. koła gospodyń wiejskich;
 4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania

W ramach programu można realizować

 • wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line  – wszelkie działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej;
 • warsztaty, kursy, również on-line – inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego;
 • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
 • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych.

Zadania projektu podlegają ocenie w trzech aspektach:

 • merytorycznym, tj. spójność i oryginalność formy, zgodność z celami programu EtnoPolska;
 • społecznym, np. wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury, wykorzystanie więzi lokalnych i uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami;
 • organizacyjnym: realność budżetu i harmonogramu, realizacja zadania w niedużej miejscowości (do 50 tys. mieszkańców).

Kwota dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna 150 000 zł.

Dofinansowanie projektu może wynosić do 95% jego budżetu. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości procentowego udziału dofinansowania do poziomu 100%.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu obejmuje czas od dnia 1 marca do dnia 15 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.
Wniosek do programu EtnoPolska należy składać przez system EBOI.

Wynik konkursu NCK opublikuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Pełny regulamin programu EtnoPolska 2021 znajduje się TUTAJ.

Edukacja regionalna w bibliotece

Bibliotekarze od wieków chronili dziedzictwo lokalne oraz prowadzili edukację regionalną. Tym samym, biblioteka pełni bardzo ważną rolę w zachowaniu pamięci o miejscach i ludziach. Podczas szkoleń Good Books z zakresu edukacji regionalnej uczymy w praktyczny sposób jak pracować z lokalną społecznością nad tworzeniem lokalnych izb pamięci, archiwów życia miejscowości oraz prowadzenia działań edukacyjnych młodzież szkolną w tym zakresie.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Świadectwa historii mówionej – jak robiąc ciekawe podcasty i zachować dziedzictwo lokalne.
 • Gry terenowe i mobilne questy historyczne w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.
 • Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Teoria i praktyka.
 • Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe.
 • Rocznice i jubileusze w mobilnych grach online. Pomysł dla bibliotek, centrów kultury, muzeów i szkół.

Zobacz więcej tematów szkoleń >

Chcesz zorganizować podobne szkolenie w swojej instytucji?
Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pl, tel. +48 530 752 569.

0 comment
0 FacebookEmail

Etno Polska 2019

by Kalina
Program dotacyjny Etno Polska 2019

LAST MINUTE na dofinasowanie gry mobilnej z programu EtnoPolska

Last minute kojarzy się prawie zawsze z ofertą wakacyjnego wyjazdu nad ciepłe morze, kupionym okazyjnie, w ostatniej chwili. Tymczasem Narodowe Centrum Kultury ogłosiło program EtnoPolska, na który wnioski przyjmowane są tylko do 29 kwietnia 2019. Zostało więc niewiele więcej niż 3 tygodnie. Czyż to nie jest idealna okazja, żeby zdobyć finanse sfinansowanie organizacji letnich i jesiennych wydarzeń?

Wierzymy, że pomysłów nie brakuje. Może zabrakło Wam punktów w innym dofinansowaniu a pomysł już jest nawet opracowany? A może szukacie nowej formuły na półkolonie dla dzieci? Warsztaty taneczne już były, plastyczne i teatralne również. Jeżeli tak, to czas na mobilną grę miejską z wykorzystaniem artefaktów kultury ludowej. Lokalne wyliczanki, wierszyki, piosenki zaśpiewane w gwarze, legendy, opowieści, zwyczaje i miejscowe tajemnice można przełożyć na grę mobilną. Jak to skutecznie zorganizować?

Po pierwsze – wybierz termin

Program zakłada działania pomiędzy 31 maja a 31 października. Wakacyjny luz lub nowa energia po urlopie wyzwala kreatywność uczestników projektu. Jeżeli w tym czasie odbywa się święto miasta lub inne wydarzenie, to świetny moment na premierę takiej gry. Z jednej strony zostało naprawdę mało czasu, z drugiej strony, wystarczy dobrze zaplanować i przygotować kolejne etapy działań.

Po drugie – zaproś sąsiadów

Program EtnoPolska premiuje manifestowanie tożsamości poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym. Dlatego wcale nie chodzi o to, żeby gra została wymyślona przez kogoś z zewnątrz. W Brodnicy Małej (niedaleko Kartuz) wszyscy wiedzą, że rodowity jej mieszkaniec nie powie Kaszuby tylko Kaszeby, a rdzenna mieszkanka powiatu Twardawa w opolskiem doskonale pamięta jak sprzątała podwórko z potłuczonych talerzy na tydzień przed swoim ślubem. Bogactwo i piękno lokalnych tradycji jest w regionach, dlatego gra przygotowana przez przy udziale mieszkańców regionu będzie ciekawsza niż gotowy scenariusz.

Po trzecie – połącz siły

EtnoPolska to bardzo pojemny program, który wspiera różnorodne formy działań na rzecz kultury ludowej, wręcz wyzwala kreatywność folkowo – ludową. Również w nowoczesnych formach. Wycinanki i koronki już były. Filmy i albumy również. Czas na gry!

Zasady

Zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie NCK: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

Program jest skierowany do:

 • samorządowych instytucji kultury
 • organizacji pozarządowych
 • kół gospodyń wiejskich
 • kościołów i związków wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zadzwoń lub napisz do nas na dotacje@goodbooks.pl. Pomożemy Ci opracować wniosek, podpowiemy rozwiązania i pomysły działań, abyś w rezultacie zdobył finansowanie last minute.

 

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]