Home Tags Posts tagged with "Fundacja BGK"
Tag:

Fundacja BGK

dotacje od Fundacji BGK: na dobry początek

Fundacja BGK prowadzi nabór do interesujących programów dotacyjnych. Żaden nie wymaga wkładu własnego, a organizatorzy proponują aż siedem programów, które wyróżniają się zróżnicowanym zakresem finansowanych projektów i ciekawymi celami. W tej chwili trwają rekrutacje do dwóch z nich: „Mojej małej ojczyzny”, o której niedawno pisaliśmy oraz do programu „Na dobry początek”, który omawiamy poniżej.

„Na dobry początek”

Odbiorcami tego programu są dzieci w wieku 2 – 9 lat, które nie mają dobrego dostępu do nowoczesnych form edukacji. Projekty mają polegać na organizowaniu warsztatowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem nowatorskich metod. Warto pamiętać, że działania mogą być skierowane również do rodzin dzieci, które biorą udział w projekcie, a nawet powinny angażować rodziców i opiekunów już na etapie tworzenia projektu.

Cele programu

Zajęcia realizowane w ramach programu powinny zakładać użycie nowatorskich metod. Jakich? Takich, które wpłyną pozytywnie na interakcję między uczestnikami, rozwiną komunikację w grupie i zachęcą do budowania głębszych relacji. Chodzi również o to, aby stymulować kreatywność i wyobraźnię dzieci, rozwijać ich zdolności manualne i aktywność ruchową.

„Na dobry początek” to program, z którego można sfinansować działania skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami. Organizator wymienia np. „zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne”.

Jeśli otrzymasz dofinansowanie, Fundacja BGK zaprosi Cię na warsztaty z nowatorskich metod nauczania. Skorzystaj z nich, bo doszkalanie kadr kultury jest równie ważne, jak projekty skierowane do odbiorców instytucji. Doskonalenie pracy edukatorów to również jeden z kluczowych celów tego programu.

Dwie grupy docelowe

Program zakłada dwie ścieżki. Pierwsza to działania skierowane do dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej i szkolnej w wieku 3-9 lat. Cel? Stymulowanie rozwoju.

Druga ścieżka to projekty dla młodszej grupy (w wieku 2-5 lat), która właśnie nie uczestniczy w wyżej wymienionej edukacji. W tym przypadku celem jest ułatwienie im dostępu do nauczania, którego są obecnie pozbawione.

Co można sfinansować?

Pozyskane środki możesz przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z realizacją projektu. Mogą, a nawet powinny, pokryć także doskonalenie warsztatu pracy edukatorów, o ile wydatek ten zamknie się w kwocie 4 000 zł.  W przeciwieństwie do „Mojej małej ojczyzny„, w tym programie można opłacić z dotacji wynagrodzenie koordynatora w wysokości 500 zł.

Pamiętajcie, że „Na dobry początek” nie pozwala przeznaczać dotacji na remonty, inwestycje (np. place zabaw), bieżące wydatki instytucji (np. media). Odpadają także wycieczki, festyny, kolonie, pikniki itd. Dotacja nie może być przeznaczona również na warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów dzieci.

Kryteria oceny wniosków

Zgłoszone projekty zostaną ocenione w czterech kluczowych obszarach. Za każdy możesz otrzymać od 0 do 3 punktów.

a) wartość dodana

Chodzi o to, aby wykazać, że sprzęt, który kupimy w celu realizacji projektu, przyda się do kontynuowania go we własnym zakresie. Jeśli kupujemy materiały do prowadzenia nowatorskich warsztatów, niech będą to takie rzeczy i projekty, żeby zainicjowały cykl, a nie zamknęły się na jednej edycji.

b) innowacyjność projektu w środowisku lokalnym

Zajrzyj do podstawy programowej i wykrocz poza jej ramy. Zajęcia, które odbywają się w ramach tego programu, mają być z założenia odmienne od tego, co oferuje tradycyjny system edukacji. Szukaj nowatorskich metod, postaw na świeże kierunki i inspiruj się innowacyjnymi działaniami z innych miejsc Polski i świata.

c) podniesienie kompetencji edukatorów

Punkty możesz zdobyć za uwzględnienie w projekcie własnego rozwoju. Jak już powiedzieliśmy, ma on duże znaczenie dla trwałych rezultatów projektu. Postaraj się znaleźć przestrzeń na poszerzenie własnych kompetencji w zakresie tematyki realizowanych działań, ale pamiętaj, że możesz przeznaczyć na to maksymalnie 4 000 zł.

d) przejrzystość budżetu

Zawsze porównuj tabelę wydatków z poszczególnymi działaniami, które opisujesz. Jeśli nie są spójne, wyglądają tak, jakbyś zapomniał uwzględnić pieniędzy na część elementów projektu. Albo na odwrót: jakbyś chciał otrzymać pieniądze, ale nie wiedział dokładnie, na co je wydasz.

 

Podsumowanie

Składanie wniosków: od 16 maja 2019 do 14 lipca

Ogłoszenie wyników: 19.09.2019, godz. 18:00

Czas realizacji projektów: w okresie 4 do 6 miesięcy w terminie od stycznia do czerwca 2020

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł

Ile można złożyć wniosków: 1

0 comment
0 FacebookEmail
dotacje od fundacji bgk

Dotacje od Fundacji BGK

Dotacje od Fundacji BGK nie wymagają wkładu własnego. W tej chwili trwają nabory do dwóch programów, których beneficjentami mogą być m.in. biblioteki. Z tej okazji przygotowaliśmy dwuczęściowy przewodnik, który pomoże Wam przygotować poprawne aplikacje. Dzisiaj na tapetę bierzemy „Moją małą ojczyznę”, a jutro zaprosimy Was do lektury poradnika dotyczącego programu „Na dobry początek”.

Jednak zanim zaczniecie wypełniać formularze zgłoszeniowe, pomyślcie o samych projektach. Stworzenie małego zespołu, który będzie je realizował, może być dobrym wstępem do pracy nad wnioskiem. Dzielenie się rolami i wewnętrzne zorganizowanie się instytucji pomoże w planowaniu i realizowaniu projektowych działań.

„Moja Mała Ojczyzna”

Już nazwa tego programu zdradza jego specyfikę i zamysł. Organizatorzy konkursu stawiają na lokalność i projekty, które służą wspólnemu dobru. Co to oznacza? Koncentrację na pobliskiej sferze publicznej, którą można zagospodarować, przeobrazić i zmodernizować tak, by służyła okolicznym mieszkańcom. Do zgarnięcia jest nawet 30 000 zł.

Jaki projekt realizować?

Taki, który przysłuży się lokalnej społeczności. Możesz poprawić okoliczną przestrzeń: upiększyć ją, zmodernizować, znaleźć dla niej nowe zastosowanie. Możesz zagłębić się w historię i postawić na lokalny patriotyzm. Upamiętnić wydarzenie lub postać poprzez stworzenie miejsca i tablicy pamięci. Pamiętaj tylko, że w ramach tego programu nie możesz organizować kursów, warsztatów, festiwali, konkursów, wycieczek, koncertów ani kupować nagród.

4 kryteria oceny wniosku

Zgłoszone projekty zostaną ocenione w czterech kluczowych obszarach. Za każdy z nich możesz otrzymać od 0 do 3 punktów, więc wszystkie są tak samo ważne.

a) współpraca

Zaproś do współpracy zwerbowanych lokalnie wolontariuszy. Rozejrzyj się i poszukaj partnerów, których może dotyczyć Twój projekt. Jeśli działasz na rzecz lokalnej społeczności, nie możesz pominąć jej na żadnym z etapów realizacji swojego pomysłu. Idea programu Moja Mała Ojczyzna zachęca do zawiązywania sąsiedzkich więzi i pogłębiania relacji. Wykaż się zrozumieniem tej koncepcji już na etapie planowania projektu.

b) różnorodność w promocji

Nie myśl schematycznie. Plakat w bibliotece może wzmocnić komunikowanie o Twoim projekcie, ale nie powinien być jedyną formą jego promocji. Postaw na coś niesztampowego. Skoro Twoje działania mają dotyczyć lokalności, postaraj się działać w swoim otoczeniu. Wyjdź do ludzi, pokaż się im, rozmawiaj. Zaproś lokalne media, komunikuj otoczeniu, że wydarzy się coś ciekawego. Nie wiesz jak to robić? Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej, w której znajdziesz warsztaty pt. „Inny sposób na promocję biblioteki”

c) innowacyjność projektu w środowisku lokalnym

Organizatorzy konkursu chcą, abyś odpowiedział sobie na pytanie: „w jakim stopniu projekt w sposób innowacyjny przyczynił się np. do zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko?”. Nie rób tego, co wszyscy — szukaj swojej drogi. Ale pamiętaj, że to, co w innym miejscu nie jest już nowe i oryginalne, u Ciebie może okazać się szczytem innowacji.

d) przejrzystość budżetu

Zasada jest taka: każda pozycja, którą opisujesz w projekcie, musi mieć odzwierciedlenie w budżecie. I na odwrót. Inaczej wygląda to tak, jakbyś nie przemyślał swojej koncepcji. Albo, co gorsza, zapomniał o przeznaczeniu środków na którąś z jego składowych. Kiedy będziesz miał gotowy wniosek, przejrzyj go jeszcze raz pod tym kątem.

Pamiętaj, że dofinansowanie nie może być przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu ani Twoją bieżącą działalność (np. opłaty na media).

 

Podsumowanie

Składanie wniosków: od 16.04.2019 do 16.06.2019

Ogłoszenie wyników: 04.09.2019 do godz. 18:00

Czas realizacji projektów: od 01.01.2020 do 01.07.2020

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000 zł

Ile można złożyć wniosków: 1

Organizator i informacje: dotacje.fundacjabgk.pl

 

0 comment
0 FacebookEmail

    [mc4wp_form id=”896″]