Home Tags Posts tagged with "niepodległa"
Tag:

niepodległa

Gry w programie Niepodlegla

18 grudnia otwarto nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wsparcie uzyskają najciekawsze inicjatywy, przyczyniające się do popularyzacji i upamiętniania wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Cele programu Niepodległa

Projekty zgłoszone do programu Niepodległa powinny przyczyniać się do:

 • budowy pamięci zbiorowej Polaków, opartej na regionalnej i lokalnej historii, szczególnie poprzez przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym,
 • upowszechnienia w wymiarze ogólnopolskim zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego.

Kto może wziąć udział w programie?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 1.  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Ponadto wnioskodawcy uzyskają dodatkowe punkty podejmując współpracę z co najmniej jednym partnerem, takim jak:

 • archiwum państwowe;
 • przedszkole, szkoła lub inna instytucja oświatowo-wychowawcza;
 • uczelnia wyższa;
 • inna instytucja kultury;
 • inna organizacja pozarządowa;
 • kościół lub związek wyznaniowy oraz ich osoby prawne;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Zadania

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

 1. festiwale, koncerty, spektakle;
 2. rekonstrukcje historyczne;
 3. wystawy wraz z katalogami;
 4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 6. murale
 7. działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Dofinansowanie nie może być jednak przeznaczone na zakup środków trwałych, wydawnictwa, zadania polegające na digitalizacji zasobów. Z możliwości realizacji, również po stronie wkładu własnego wykluczone są również budowa tablic i pomników oraz prace budowlane i remontowe.

Przykłady gier realizowanych we współpracy z Good Games

Jak zatem przedstawić wydarzenia sprzed 100 lat dzieciom i młodzieży, których rzeczywistość jest już zupełnie inna? Na przykład za pomocą gry mobilnej! Bez wątpienia gra pozwoli im zrozumieć historię i przeżyć losy bohaterów, a może nawet doświadczyć ich emocji.

LeopoldGoPrzykładem takiej gry może być „LeopoldGo”. Niniejszą grę zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Przede wszystkim jej trasa wiodła przez najważniejsze miejsca pamięci historycznej w Rzeszowie. Poza tym na uczestników czekały różne zadania, dzięki którym poznali postać Leopolda Lisa-Kuli, którego rok był wówczas obchodzony na Podkarpaciu. Zobacz jak powstawała gra „LeopoldGo”!

Możesz nadal zagrać w inną grę, która powstała w ramach programu Niepodległa. „Moja Ostrów” oprowadza uczestników przez historię, zabytki i miejsca Ostrowi Mazowieckiej. Ale w grze pojawia się także magia i ożywiony pomnik księżnej Anny Mazowieckiej…Moja OstrowMoja Ostrow

Pobierz aplikację ActionTrack, zeskanuj kod QR i zagraj!

7.01.2021, godz. 10:00 – bezpłatne webinarium „Gry w programie dotacyjnym Niepodległa 2021”

Gry w programie NiepodleglaJeśli chcesz dowiedzieć się jak wpisywać gry do wniosku do programu dotacyjnego Niepodległa 2021 – weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzi Marcin Skrabka. Opowie o dotychczasowych realizacjach Good Games i poda kilka pomysłów na fabułę gry. Powie także o tym, jak wpisywać swoje projekty we wniosku, aby został on jak najlepiej oceniony!

Dołącz do wydarzenia na Faceboku: https://www.facebook.com/events/226833175547298.

Formularz zapisu na webinar: https://app.livewebinar.com/721-995-347

Wysokość dofinansowania

Biuro Programu Niepodległa planuje przeznaczyć na realizację programu w 2021 roku 3,5 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto, zaś maksymalna – 100 000 zł brutto.

Poziom dofinansowania z dotacji nie może przekroczyć 85% całości budżetu projektu. Jednak w uzasadnionych przypadkach BPN może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału dofinansowania nawet do 100%.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu to czas od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 r. do 15:59 przez platformę www.witkac.pl. Jedyny załącznik, który należy dołączyć do wniosku na etapie jego składania, to ewentualna kopia porozumienia o współpracy z innym podmiotem. Dopiero później, po przyznaniu dofinansowania należy dołączyć jeszcze statut, RIK lub KRS oraz pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

Wyniki będą znane do 2 miesięcy od zakończenia naboru.

Kryteria oceny, pełny wykaz kosztów kwalifikowanych oraz dokładna instrukcja składania wniosków znajduje się na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pomysł na własną grę mobilną?
Napisz do nas na goodbooks@goodbooks.pl lub zadzwoń: +48 530 752 569!
Chętnie pomożemy Ci stworzyć projekt do programu dotacyjnego Niepodległa!

0 comment
0 FacebookEmail

1918 – 1920 Pamiętamy

by Alicja
1918 i 1920 pamiętamy

Jeśli nie otrzymaliście dotacji w ramach programu „Koalicja dla Niepodległej” – nadal jest szansa. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje konkurs „1918 i 1920 Pamiętamy” wspierający realizację projektów patriotyczno-edukacyjnych. Dofinansowanie mogą uzyskać działania upamiętniające odzyskanie niepodległości i Bitwę Warszawską.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami

Zakres zadań konkursowych programu

Wyżej wymienione organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na „żywe lekcje historii”, konferencje, seminaria, wystawy czy podróże historyczne do miejsc związanych z wydarzeniami 1918 i 1920 roku.

Wśród zadań konkursowych znajduje się także organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (takich jak pikniki, rekonstrukcje, wieczornice) oraz sportowym (biegi, mitingi, zawody sprawnościowe).

Zakres konkursu obejmuje również opiekę nad grobami poległych w walce o niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów.

Upamiętnianie bohaterów i miejsc w grach mobilnych

Niepodległa na FaliPretekstem do podróży historycznej i prawdziwie „żywą lekcją historii”, która ma szansę trafić do młodego pokolenia, są mobilne gry terenowe. Przykładem może być gra stworzona niedawno przez Good Games i Dom Kultury w Starych Babicach, upamiętniająca Bitwę Warszawską „Niepodległa na fali”. Fabuła gry jest oparta o wydarzenia, które rozegrały się właśnie tam, gdy telegrafiści ze Starych Babic nadawali Biblię, aby zagłuszyć Rosjan. W związku z tym uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od Urzędu Miejskiego aż do historycznej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Oprócz tego po drodze rozwiązują różnorodne zadania, odpowiadają na pytania i szukają kolejnych punktów na mapie, aby osiągnąć cel. Wszystko to, aby pomóc Wojsku Polskiemu wygrać Bitwę Warszawską 1920 roku.

Więcej o grze: https://goodgames.pl/aktualnosci/niepodlegla-na-fali-w-starych-babicach/.

W ten piątek odbędzie się premiera innej gry, która opowiada o wydarzeniach roku 1920 – „Echa Victorii… 350 km dalej”. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.

Echa VictoriiJest sierpień, 1920 roku. Rzeczpospolita jeszcze nie okrzepła, jednak już czeka ją ogromne wyzwanie. Wojna. Ledwo odzyskana niepodległość jest zagrożona przez nadciągającego ze wschodu wroga. W rezultacie cały kraj jednoczy się w wysiłku. Choć Wielkopolska znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, wśród mieszkańców wsi panuje powszechna zgoda – trzeba walczyć i każdy powinien tę walkę wspierać tak, jak może. W Chludowie, jak w wielu miejscowościach, obywatele spontanicznie powołują Komitet mający wspierać narodowy trud wojenny. Z Poznania, do miasteczka oddelegowani zostali dziennikarze, mający relacjonować prace Komitetu. Z dnia na dzień napięcie rośnie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe wiadomości z frontu, których dostarcza Dziennik Poznański…

Gracze wcielają się w postaci wysłanych z Poznania dziennikarzy Dziennika Poznańskiego. Ich celem jest dostarczenie funduszy i zapasów na front i zdanie relacji rodzinom żołnierzy.

Gra będzie dostępna od 25.09 na stronie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.

Kwota dofinansowania

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2.500.000 zł.

Organizacja jest zobowiązania przeznaczyć na realizację projektu środki finansowe w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Środki te mogą pochodzić z:

 • wkładu własnego finansowego;
 • środków finansowych z innych źródeł publicznych;
 • pozostałych środków finansowych;
 • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Ponadto wymagany jest także wkład własny niefinansowy, tj. wkład osobowy i wkład rzeczowy.

Termin konkursu 1918 – 1920 Pamiętamy

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 2 października 2020 r.

Termin wyznaczony na realizację zadań: od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

0 comment
0 FacebookEmail
Niepodległa program dla bibliotek

Szukasz pomysłu na akcję związaną z odzyskaniem niepodległości? A może masz projekt, który wpisuje się w szeroko pojętą celebrację setnej rocznicy odzyskania wolności przez Polskę? Radzimy się pospieszyć, ponieważ już za kilka dni mija termin składania wniosków na ministerialne granty. Jest o co walczyć – w puli programu „Niepodległa” na 2020 rok znajduje się aż 6 mln zł, które mogą zostać przeznaczone także na… wspólne, warsztatowe tworzenia mobilnych questów historycznych i niepodległościowych!

Najważniejsze informacje o programie „Niepodległa” – z regulaminu:

 • ILE: wysokość dofinansowania od 10 tys. do 100 tys. złotych
 • ILE: Wkład własny 15%, ale im więcej tym lepiej, 25-30% powinno bardziej przekonać oceniających – program przewiduje dofinansowanie do 85% budżetu projektu.
 • KIEDY: termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do  20.11.2020 r.
 • KTO MOŻE: o dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogą ubiegać się:  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)  oraz organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).
 • PARTNERZY mile widziani ponieważ… dodatkowe punkty otrzymają projekty realizowane co najmniej z jednym ze wskazanych partnerów: archiwa państwowe;  przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;  uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);  instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały

Statystyka jest bezlitosna, zanim zdecydujesz się tworzyć wniosek, spójrz na mapę…Niepodległa

… najlepiej z atlasu historycznego do klasy 4 szkoły podstawowej 🙂 Najważniejsze informacje, których nie znajdziesz w regulaminie programu… można odkodować analizując wyniki naboru z lat ubiegłych. Historia jest nieubłagana. Spora część terenów dzisiejszej Polski w latach 1918-1939 była najczęściej niemiecka. Co oznacza, że szanse na zorganizowanie w Waszej miejscowości wydarzenia osadzonego w historii lokalnej spadły właśnie do zera. Na 140 wniosków, które uzyskały dofinansowanie w 2019 r. jedynie 5%, czyli 7 wniosków pochodziło z województw, które przed wojną były poza granicami Polski. Jeszcze ciekawiej wygląda geografia przyznawania dotacji jeśli spojrzymy, które województwa są najbardziej premiowane – prawie 43% wniosków (60 wniosków), które otrzymały dotacje pochodziło z województwa mazowieckiego, głównie z Warszawy.

Zatem jeśli jesteś biblioteką lub inną instytucją kultury z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, sporej części warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i niektórych skrawków wielkopolski, opolszczyzny i kujawsko-pomorskiego to zastanów się, czy podejmować wysiłek. I nie piszemy tego żeby kogokolwiek zniechęcać, ale pomóc w urealnieniu swojej sytuacji.

Jeśli natomiast jesteście w tej szczęśliwej sytuacji, że Wasze instytucje są położone na terenach, które po 1918 r, weszły w skład II Rzeczypospolitej – polecamy dalszą część tekstu.

Program „Niepodległa” na 2020 – działaj lokalnie i mobilnie

Niepodległa

Główne założenia projektu przypadną do gustu pasjonatom lokalnej historii. Dodatkowo premiowane są wydarzenia i działania, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. W programie podkreślono wagę historii i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej, które to nierozerwalnie łączą się z tworzeniem historii narodowej. Co ważne, w szerokim spektrum działań obok wielkich projektów, nie zabrakło miejsca dla kameralnych wydarzeń, które mogą być realizowane przez każdą instytucję – bez względu na wielkość czy potencjał.

 

 

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

1) budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,

2) upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskiwania i budowy niepodległego państwa polskiego,

3) upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości stanowi wartość wspólną Polaków, dlatego sam projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Wspiera on zadania, których celem będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Program „Niepodległa” zakłada dofinansowanie działań bez względu na ich wielkość – kwalifikują się zarówno duże przedsięwzięcia, jak i mniejsze projekty o charakterze regionalnym. Kluczem jest jedynie tematyka działań powiązanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Ze wszystkich kwalifikujących się działań polecamy szczególnie zwrócić uwagę na te które naturalnie można wpisać w działania biblioteki. Będą to projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu czyli m. in.: 

 • warsztaty,  
 • gry terenowe (miejskie), 
 • questy,
 • lekcje tematyczne, 
 • spacery tematyczne
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych.

Młodzież chce grać! Stwórzcie mobilne questy niepodległościowe Niepodległa Leopold-Go!

Mobilne questy historyczne i literackie szturmem wdzierają się do oferty bibliotek i instytucji kultury w Polsce. Nic dziwnego. Są to projekty atrakcyjne dla odbiorców bo wykorzystują edutainment, czyli naukę przez zabawę, idealnie w formie gry. Interesujące jest zarówno granie, jak i samo tworzenie gier, co daje pole do kolejnych działań. Dlatego też skupimy się na możliwościach, jakie dla biblioteki otwierają wyżej wymienione punkty.

Regulamin zakłada możliwość dofinansowania projektów edukacyjno-animacyjnych o szerokim spektrum szczegółów realizacji. Kluczem jest postawienie nacisku na “interakcję i współdziałanie”. Idealna wydaje się tu wypróbowana przez instytucje formuła warsztatów projektowania mobilnych questów historycznych i gier terenowych.

Warsztaty z tworzenia gier a Niepodległa

Sam temat gier miejskich jest wdzięcznym zagadnieniem warsztatowym. Gry realizowane za pomocą aplikacji ActionTrack świetnie sprawdzają się do wspólnego przygotowywania przez grupę. Stworzenie gry wymaga wykorzystania wielu talentów i pobudza kreatywność bez względu na wiek czy umiejętności techniczne. Pod wodzą koordynatora warsztatów powstaje scenariusz, całość fabuły, charakterystyka postaci i przebieg akcji, ale także oprawa graficzna i dźwiękowa. Gra edukacyjna nie może powstać bez dobrego researchu i porcji merytorycznej wiedzy. Dlatego też podobne warsztaty stanowią świetny pretekst do wspólnego działania młodzieży i starszych twórców. Warsztaty łączące pokolenia umożliwiają wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, a międzypokoleniowy projekt łatwiej trafia do szerszego kręgu odbiorców.

Warto bazować na doświadczeniach innych instytucji, inspirując się na przykład niedawnymi działaniami  Ośrodka Kultury w Samborcu lub  Szkoły Podstawowej w Radlinie. Za każdym razem akcje wyzwalały potężną dawkę energii i pozytywnego zaangażowania, szczególnie widocznego wśród młodzieży. Jest to pomysł o tyle istotny, że włączenie w działania osób o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (np. seniorów) czy współpraca grup stereotypowo nawzajem na siebie zamkniętych jest punktowana.

QR kod do gry o NiepodległejNamiot świętokrzyskiej brygady obrony terytorialnejUczestnicy gry na zewnątrzUczestnicy gry o Niepodległej

Gry miejskie to nie tylko dobra zabawa

Co ważne, gra terenowa to nie tylko świetna zabawa i dawka zdrowej rywalizacji. Mobilna rozgrywka wciąga i budzi silne emocje, przez co daje umożliwia podawanie wiedzy w atrakcyjny i przystępny sposób. Fabuła gry może zostać oparta na lokalnej narracji historycznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze wirtualnie poznali postacie, wydarzenia i miejsca istotne dla lokalnej, regionalnej i narodowej historii. Sama fabuła, wybór bohatera gry, czasu i miejsca akcji zależy jedynie od pomysłu twórców.

Z drugiej strony, terenowa gra miejska jest swoistym „szlakiem tematycznym i historycznym”, który prowadzi gracza przez wybrane miejsca na mapie. W trakcie rozgrywki, będąc w konkretnej lokalizacji, gracz może otrzymać porcję wiedzy merytorycznej, podanej za pomocą tekstu, obrazu, dźwięku czy nagrania. W trakcie zbierania materiałów do gry powstaje niemalże automatycznie lokalne archiwum, nie mówiąc już o mimowolnie przyswajanej wiedzy przez twórców gry. To od inwencji twórczej koordynatorów projektu zależy, czy zebrane materiały zostaną wykorzystane także poza grą.

Gry terenowe można zaprojektować w wersji mobilnej, wykorzystując narzędzie ActionTrack. Mobilna gra terenowa zaprojektowana na ActionTrack jest nowocześniejszą formą analogowej gry terenowej lub spaceru tematycznego.  Dzięki wykorzystaniu aplikacji można ją rozgrywać wiele razy.  Nie trzeba wcześniej drukować materiałów do zadań ani tworzyć list na zapisy drużyn. Uczestnicy bowiem od razu uzyskują dostęp do trasy i zadań. Aplikacja Action Track jest narzędziem stosunkowo prostym i intuicyjnym. Dzięki temu już po krótkim przeszkoleniu uczestnicy warsztatów mogą samodzielnie tworzyć grę – także w aspekcie technicznym.Niepodległa Piłsudski go

A może gra bez prądu, czyli planszówki w natarciu 

Nie samymi questami żyje człowiek. W ramach projektu “Pleszew dla NiepodległejBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zorganizowała 8 listopada Turniej Gry Planszowej „Pleszewianie na drogach wolności”. 

Bibliotekarze zaprezentowali grę planszową, wydaną przez bibliotekę a sfinansowaną właśnie z programu Niepodległa. W grze rywalizowało ponad 50 uczniów ze szkół średnich powiatu pleszewskiego oraz samego Pleszewa.

Po raz pierwszy grę przetestowała Fundacja Twórców i Animatorów Kultury Trach wraz z wolontariuszami z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie. 

Okładka broszury Pleszewianie na drogach wolnościTworzenie gry w Pleszewiepraca nad projektem Niepodległa w PleszewieSpotkanie Niepodległa (gra) w bibliotece w Pleszewie

Pamiętajmy: termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia o godzinie 15.59.

Jeżeli macie ciekawy temat na grę lub warsztat – zapraszamy do kontaktu tel. 609 365 220 lub info@goodgames.pl – pomożemy go z pasją zrealizować.

Wykorzystane zdjęcia: LeopoldGo, PiłsudskiGo, Akcja Grzmot – Skotniki – 15.11.2019, gra planszowa w Pleszewie.

0 comment
0 FacebookEmail

„Koalicje dla Niepodległej”

by Kalina
Dotacje Koalicje dla Niepodległej

W ostatnich latach z programu Niepodległa sfinansowano wiele działań z zakresu kultury. Jednak to nie koniec dotacji. Wreszcie przyszedł czas na długo oczekiwany program „Koalicje dla Niepodległej”. Wielokrotnie przekładany i mocno opóźniony jest szansą dla tych, którzy nie otrzymali pieniędzy w poprzednich naborach. I nie wymaga wkładu własnego.

„Koalicje dla Niepodległej” to przede wszystkim współpraca

„Koalicje dla Niepodległej” to program wyjątkowy, bo stawiający na współpracę. I to nie symboliczną, a ścisłą. Tym razem tylko projekty realizowane w partnerstwie mogą otrzymać finansowanie. Kto może aplikować? Samorządowe instytucje kultury (w tym biblioteki) oraz organizacje pozarządowe. Byle nie same!

Organizatorzy liczą m.in. na lokalnych aktywistów, oddolne i obywatelskie inicjatywy, grupy sąsiedzkie, koła zainteresowań — czyli tych, którzy nie mogą samodzielnie wystartować w konkursie. To niezwykła okazja dla wszystkich grup nieformalnych i zżytych społeczności oraz dla tych instytucji kultury, które zauważają ich potrzeby.

W tym miejscu warto wyraźnie podkreślić, że tytułowa koalicja jest rozumiana jako partnerstwo co najmniej trzech podmiotów. Jeśli inicjatywa stoi po naszej stronie, musimy rozejrzeć się za sprzymierzeńcami. Kto to może być?

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Pamiętajmy tylko, że wniosku nie składają wymienieni wyżej partnerzy, a instytucja prowadząca projekt. Czyli np. biblioteka aplikuje i odpowiada za realizację zadania, do którego zaprasza minimum dwóch lokalnych partnerów i podpisuje z nimi umowy partnerskie.

Lista zadań kwalifikowanych

W programie realizujemy zadania, które upowszechnią wiedzę o lokalnych wydarzeniach związanych ze stuleciem obchodów odzyskania niepodległości.  W takim razie, jakie typy projektów można zrealizować?

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu — warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych,

Lista jest długa, ale skupmy się na najważniejszych cechach, które musi mieć każde zadanie.

Zrealizuj cele programu

Niezależnie od wybranej formy jego realizacji, trzeba skoncentrować się na realizacji celów programu. Nie zapominajmy, że „Koalicje dla Niepodległej” mają służyć upamiętnieniu stulecia odzyskania niepodległości. To cel podstawowy. Poza nim trzeba wykazać, że projekt jest skierowany do lokalnej społeczności i to właśnie ją będzie spajał i edukował. Nasze działania mają być ukierunkowane na rozwijanie wiedzy historycznej i obywatelskiej. Sztandarowe „koalicje” to również nawoływanie do integracji. Niech nasz projekt wyraźnie stawia na współdziałanie i kooperację. Typy wymienionych zadań kwalifikowanych wskazują na praktyczny charakter programu: nie chodzi o drętwe przekazywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historii, ale o żywe obcowanie z nim. Jeśli projekt czegoś uczy, niech pozwala odbiorcom rozwijać nabyte umiejętności.

Czym można zapunktować?

Jak zawsze, organizatorzy podają precyzyjne kryteria oceny merytorycznej. Radzimy zapoznać się z regulaminem i zwrócić uwagę na ilość punktów przyznawanych za konkretne elementy. Co możemy doradzić?

 • wykonaj analizę potrzeb lokalnej społecznościw ten sposób pokażesz, że jest zapotrzebowanie na Twój projekt;
 • wskaż mierzalne rezultaty zadaniaco zostanie po projekcie? Jak to sprawdzisz? Jak zmierzysz jego skuteczność?;
 • pochwal się swoim doświadczeniem — dowiedź, że jesteś dobrym organizatorem i potrafisz rozliczać dotacje;
 • dobierz odpowiednią grupę docelową projektu;
 • skup się na korzyściach społecznych wynikających z projektu;
 • zachęć odbiorców projektu do aktywnego udziału — angażuj ich w każdy etap działań, integruj społeczność, korzystaj w wolontariuszy, pozwól ludziom mieć wpływ na całe zadanie.

Pomysły i inspiracje

Jeśli nie macie pomysłu na zadanie, może spróbujecie zrobić grę miejską? To swoisty spacer historyczny i lekcja tematyczna w jednym. Wytworzenie gry nie musi, a nawet nie powinno, być po Waszej stronie. Projektowanie rozgrywki i zbieranie materiałów może odbyć się na warsztatach skierowanych do odbiorców projektu. Taka aktywność angażuje, roznieca kreatywność, umożliwia współpracę międzypokoleniową (np. młodzież może robić grę dla seniorów) i ma charakter interdyscyplinarny. Jeśli podoba Wam się taka koncepcja, koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Kwestie formalne

Dofinansowanie: od 2 000 zł brutto do 20 000 zł brutto. I nie trzeba mieć wkładu własnego! Oczywiście, jeśli chcemy, możemy takowy wnieść, a jeśli będzie on wynosił więcej niż 10% zadania, otrzymamy za to 2 dodatkowe punkty przy ocenie organizacyjnej.

Data naboru: 15 lipca 2019

Czas realizacji zadania: od 26 sierpnia do 20 listopada 2019

Na koniec przypominamy, że ciągle trwają nabory do innych programów dotacyjnych: od Fundacji BGK i Narodowego Centrum Kultury.

0 comment
0 FacebookEmail
Niepodległa 2019

Wydawałoby się, że obchody stulecia odzyskania niepodległości zakończyły się wraz z końcem roku 2018. Nic bardziej mylnego! W Wieloletnim Programie Rządowym „Niepodległa” wciąż można starać się o dotacje. Nowy nabór właśnie ruszył!

Projekty

W ramach programu, podobnie jak w poprzednich edycjach będzie można starać się o dofinansowanie:

 • festiwali, koncertów, spektakli
 • wystaw wraz z katalogami,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • projektów animacyjno – edukacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu: jak np. gry mobline i terenowe,
 • przygotowania i oznakowania szlaków tematycznych i historycznych,

Niepodległa 2019 – najważniejsze zasady

Wszystkie projekty powinny oczywiście wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości. Jednak winny również podkreślać najważniejsze wartości wpisane w Program: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – co na szczęście wyklucza wszelkie działania nacjonalistyczne, rasistowskie, czy ksenofobiczne.

Z regionalnym zacięciem

Co najistotniejsze: organizatorzy podkreślają, że niezwykle ważne jest uwzględnianie kontekstów regionalnych oraz włączenia społeczności w planowane działania. Jest to o tyle istotne, że skomplikowana historia ziem polskich rzadko kiedy daje sprowadzić do wspólnego mianownika: czym innym rok 1918, czy ogólnie: druga i trzecia dekada XX w. Dla mieszkańców Mazowsza, czym innym dla ludności zajmującej dzisiejsze Pomorze, czy Dolny lub Górny Śląsk. Grantodawca wyraźnie otwiera się tutaj na szersze rozumienie procesów państwowtórczych, niż wyłącznie rok 1918.

Warto działać wspólnie

Cel jest jasny, teraz warto rozejrzeć się za sojusznikami. Współpraca z co najmniej jedną instytucją jest wymogiem w konkursie. Mogą to być:

 • archiwa państwowe (uwaga biblioteki! Bardzo dobra okazja do nawiązania owocnej i strategicznej współpracy),
 • przedszkola, szkoły i in. instytucje oświatowo-wychowawcze (tutaj od razu można pomyśleć o rekrutacji ewentualnych uczestników),
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą (takie jak, na przykład: Good Books),
 • IPN i jego oddziały.

Harmonogram

Warto o tym pomyśleć na samym początku i wziąć też pod uwagę kalendarz programu: zadania mogą być realizowane od 17 maja; to jeżeli chodzi o szkoły, końcówka ich pracy pracy przed letnimi wakacjami, co też może być cenną wskazówką. Warto też, planując działania z dziećmi i młodzieżą, wziąć letnią przerwę pod uwagę i z góry uniknąć pewnych błędów przy tworzeniu harmonogramu projektu.

Rezultaty

Odpowiedni dobór partnerów oznacza nie tylko formalną możliwość zgłoszenia aplikacji. Dobrze pomyśleć o tym, jako o znalezieniu „drugiej połówki”, która uświetni nasz projekt. Oczywiście nie będzie tylko „małżonkiem na papierze”, a wniesie do niego nową jakość. Co istotne, jednym z kryteriów oceny wniosku jest przedstawienie nie tylko diagnozy potrzeb lokalnej społeczności i wpisanie w nie projektu, ale również wskazanie mierzalnych rezultatów zadania, wynikających z założonych celów. Najczęściej, wnioskodawcy chwalą się tutaj liczbą uczestników. Warto jednak zaproponować innowacyjny i skuteczny sposób jej pomiaru, połączony np. z badaniem satysfakcji odbiorców (to dają nowe technologie, jest to na wyciągnięcie ręki).

Finansowanie

W zależności od pomysłu, inwencji, partnerów: na zadanie realizowane w ramach programu można przeznaczyć od 10 000 zł do 100 000 zł. I uwaga, istotna informacja: wymagane jest tylko 15% wkładu własnego (a nie, jak na przykład w Programach Ministra 20%).

Być może projekt już macie gotowy, ale na przykład przepadł w natłoku aplikacji w Programach Ministra. Teraz warto go dopracować, dopasować – jest na to trochę czasu i można spróbować szczęścia raz jeszcze.

Wnioski można składać do 26 marca, do godziny 15:59. To miesiąc na zastanowienie, intensywną pracę i działanie.

Trzymamy kciuki i polecamy się na przyszłość!

Dodatkowe informacje

Jeżeli informacji wciąż mało, warto przypomnieć, że Biuro Niepodległa organizuje we współpracy ze wszystkimi wojewodami na terenie całego kraju cykl spotkań dotyczących Programu. Poszukajcie, gdzie najbliżej Was można wziąć udział w takim spotkaniu, warto poświęcić kilka godzin i zadać ekspertom nasuwające się pytanie.

Listę z harmonogramem spotkań znajdziecie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]