Home Tags Posts tagged with "praca w chmurze"
Tag:

praca w chmurze

Bibliotekarze i praca w chmurze

by Kalina
Bibliotekarze i praca w chmurze szkolenie

Co to jest chmura obliczeniowa? Jakie oferuje możliwości? Jak te możliwości wykorzystać dla usprawnienia pracy i obiegu informacji w bibliotece? Szkolenie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Chełmży, które odbyło się 19 października b.r., potwierdziło aktualność tych pytań. Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się w szukanie odpowiedzi i rozwiązywanie problemów.

Praca współdzielona to praca efektywna, łatwa i przyjemna

W strukturze organizacyjnej biblioteki wyróżnione są oddziały, a wiele z nich posiada oddalone filie. Koordynacja zadań i harmonogramów, przy użyciu tradycyjnych sposobów, jest zadaniem uciążliwym i czasochłonnym. Usługi chmurowe w znakomitym stopniu upraszczają wiele spraw dzięki możliwości współdzielenia pracy nad konkretnym zadaniem. W pierwszej części szkolenia wprowadzono uczestników w zagadnienia ogólne związane z usługami przetwarzania rozproszonego. Następnie omówione zostały konkretne usługi w oparciu o ofertę firmy Google. Są one bezpłatne i ogólnie dostępne.

Praktyka to podstawa

W warsztatowej części zajęć uczestnicy tworzyli wspólnie przykładowy miesięczny plan pracy dla biblioteki. Podzieleni na małe zespoły składające się z kilku osób – w oparciu o przygotowany wcześniej formularz – pracowali nad jednym dokumentem przy użyciu kilku urządzeń jednocześnie. Współdziałanie odbywało się w czasie rzeczywistym poprzez łącza internetowe. Oprócz tworzenia dokumentu tekstowego, praca z innymi typami plików też budziła duże zainteresowanie. Wspólne tworzenie grafik użytkowych typu plakaty, ogłoszenia, komunikaty itp., czy arkuszy kalkulacyjnych do celów statystycznych, to przykładowe zastosowania usług chmurowych.

Wierzchołek góry lodowej

Dobre przygotowanie organizacyjne – będące zasługą pań pracujących w bibliotece w Chełmży – umożliwiło sprawny przebieg zajęć  i wysoką aktywność uczestników. Było to szkolenie wprowadzające w tematykę pracy współdzielonej. Pełniejsze w warunkach biblioteki wymagałoby bardziej szczegółowego przedstawienia niektórych usług, a w szczególności związanych z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i grafiką użytkową.

0 comment
0 FacebookEmail

Praca w chmurze

by Kalina
Szkolenie z pracy w chmurze w Bydgoszczy

W listopadzie przeprowadziliśmy w Bydgoszczy cykl nowych szkoleń pt. „praca w chmurze”. W ciągu dwóch dni udało nam się spotkać z niemal czterdziestoma bibliotekarzami, którzy chcieli zdobyć konkretne umiejętności usprawniające codzienne funkcjonowanie biblioteki.

Bydgoszcz

Na szkolenia zaprosiła nas Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Przez dwa dni uczyliśmy, czym jest praca w chmurze, jak wykorzystywać potencjał wirtualnego dysku i ćwiczyliśmy się w pracy synchronicznej.

Postawiliśmy na praktyczne zajęcia o charakterze warsztatów, tak aby każdy miał szansę wykorzystać zdobytą wiedzę pod naszym okiem. Pracowaliśmy przez dwa dni w niewielkich grupach, co pozwoliło skupić się na każdym z osobna i pomagać indywidualnie bibliotekarzom, którzy mieli jakiekolwiek pytania.

Praca w chmurze

Szkolenie zakładało dogłębne poznanie darmowych narzędzi Google. Pokazywaliśmy jak tworzyć i udostępniać pliki, wykorzystywać wirtualny kalendarz, edytować dokumenty całym zespołem, korzystać z prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych i albumów ze zdjęciami.

Zależało nam, aby każdy uczestnik zajęć wyszedł ze szkolenia bogatszy o nową wiedzę, którą potrafi zastosować w swojej pracy. Dużą część czasu przeznaczyliśmy na wspólne ćwiczenia, bo, jak wiadomo, praktyka czyni mistrza.

Jesteśmy przekonani, że bibliotekarze uczestniczący w naszych spotkaniach będą w stanie usprawnić swoją codzienną pracę, polepszą komunikację między różnymi placówkami i staną się bardziej samodzielni.

 

 

0 comment
0 FacebookEmail

    [mc4wp_form id=”896″]