Home Tags Posts tagged with "rodo"
Tag:

rodo

ochrona danych osobowych w grach bibliotecznych

Dobry scenariusz i świetnie przygotowana gra to nie wszystko. Poza warstwą kreatywną, na twórców gier czeka szereg formalności i szczegółów organizacyjnych, o które należy zadbać. Sprawdź, dlaczego ochrona danych osobowych jest tak ważna przy organizacji gier miejskich w swojej bibliotece i jak nią zarządzać.

Ochrona danych osobowych od A do Z

Osoby podejmujące się organizacji gry mobilnej muszą znać przepisy prawne, które dotyczą kwestii ochrony danych osobowych. Organizatorzy popełniają masę błędów w tym zakresie. Najczęściej dotyczą one całkowitego pomijania przepisów RODO przy przeprowadzaniu gry, lub… nadmiernego rozbudowania formalności i tworzeniu zbędnych dokumentów, które mają zabezpieczyć interes instytucji. Poniżej przedstawiamy podstawowe wytyczne dotyczące tego zagadnienia.

Organizator musi podjąć cztery kroki, które zapewnią zgodność działań z przepisami RODO:

 1. określenie rodzaju przetwarzanych danych;
 2. zadbanie o uzyskanie zgody na ich przetwarzanie;
 3. spełnienie obowiązku informacyjnego;
 4. po rozgrywce należy pamiętać o usunięciu danych, w momencie gdy nie będą już potrzebne.

Gromadź tylko niezbędne dane osobowe

Zazwyczaj, gdy organizujemy grę, to planujemy także dobrze promowaną, premierową rozgrywkę. Często odbywa się ona w blasku fleszy fotoreporterów, a całość wydarzenia wieńczy spotkanie z nagrodami dla najlepszych graczy. To właśnie z tych powodów musimy zadbać o właściwe zgromadzenie danych osobowych.
Definicja danych osobowych mówi, że są wszystkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie danej osoby fizycznej. Jako organizator gry musimy się zastanowić, które z informacji są niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia. W przypadku gry skierowanej do osób niepełnoletnich – potrzebna będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo, zawierająca imię i nazwisko dziecka oraz dorosłego.

Poza tym niektórzy organizatorzy mogą chcieć zbierać numery telefonu w przypadku kłopotów Gracza na trasie – np. zgubienia się. Możemy potrzebować także zgody na podpisanie zdjęć najlepszych graczy (imię, nazwisko, pseudonim podczas gry i zgoda na sam wizerunek gracza). W przypadku zaplanowanych nagród rzeczowych gracz zwycięzca musi pokwitować odebranie ich (swoim imieniem i nazwiskiem). Po zastanowieniu się nad wszystkimi z podobnych do wymienionych sytuacji, naturalnie tworzy nam się lista niezbędnych danych osobowych graczy. Właśnie w ten sposób ograniczamy zakres zbieranych danych, a więc działamy zgodnie z obowiązującą zasadą minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych (art. 5, ust. 1, lit. c rozporządzenia RODO). Nie zbieramy więcej informacji, niż naprawdę potrzebujemy.

Uzyskaj jasną zgodę gracza

W każdej z przeprowadzanych gier musimy zadbać, aby gracz mógł jasno i klarownie wyrazić zgodę na grę i wymienione warunki, także w kontekście ochrony danych osobowych. Jest to czynnik niezbędny do tego, aby nasze działania były właściwe w świetle zapisów RODO.
Istotne jest, aby każdy gracz już na pierwszy rzut oka zauważył, że jest pytany o wyrażenie zgody. Klauzula mówiąca o tym (znajdująca się zazwyczaj w regulaminie gry) musi być odpowiednio widoczna na tle innych treści. Pytanie o zgodę powinno być dobrze wyróżnione, a sama jej treść napisana w sposób przystępny.

Co ważne – organizator nie może łączyć ze sobą zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku. Są to dwa odrębne zagadnienia prawne i dlatego wymagają osobnego zapisu. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach w ogóle nie potrzebujemy uzyskiwać zgody od gracza na udostępnianie wizerunku. Wówczas wystarczy zamieścić informację o możliwym wykorzystaniu wizerunku bezpośrednio w regulaminie gry.
Kwestie dotyczące wykorzystania wizerunku graczy oraz wykonanych przez nich fotografii omówione będą w osobnym artykule.

Pamiętajmy, że jeśli gracze będą mieli mniej niż 16 lat, to powinniśmy uzyskać od ich rodziców pisemną zgodę na uczestnictwo w grze dziecka. We wzorze pisma przekazywanym dorosłym należy zawrzeć punkt dotyczący przetwarzania danych osobowych. Osoby pełnoletnie nie muszą wypełniać dokumentów w wersji papierowej. Najwygodniej jest zawrzeć ich zgodę bezpośrednio w aplikacji tak, aby jedynie gracze, którzy wyrażą zgodę na zapisy regulaminu, mogli rozpocząć zabawę.

Poinformuj gracza

Według wytycznych prawnych (art. 13. RODO) twórcy gry są zobowiązani do spełnienia obowiązku informacyjnego. Jest to nic innego, jak udostępnienie dla gracza zbioru podstawowych informacji dotyczących danych osobowych. Najwygodniej dla obu stron jest, gdy klauzula informacyjna umieszczona jest w regulaminie gry. Powinny zostać zapisane w niej podstawowe informacje, jak:

 • określenie tożsamości wraz z danymi kontaktowymi administratora danych i jego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (jeśli został powołany);
 • wymienienie rodzaju przetwarzanych danych osobowych (jak imię i nazwisko, nr telefonu, wizerunek, itp.);
 • jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych;
 • w niektórych przypadkach konieczne będzie także informowanie o ewentualnych odbiorcach danych lub o ich przekazaniu do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowej (albo stwierdzenie o braku takiego przekazania);
 • określenie okresu przetwarzania i przechowywania pozyskanych danych;
 • poinformowanie gracza o jego prawie do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych, a także o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych musi także zawrzeć dodatkową informację w klauzuli informacyjnej, jeśli planuje wykorzystać pozyskane dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania uczestników gry.

Pamiętaj o usunięciu danych

Właściwe zarządzanie danymi osobowymi nie kończy się wraz z końcem gry. Ostatnim etapem jest usunięcie danych w momencie, gdy nie są już one niezbędne do celów, które zostały wymienione podczas ich zbierania. Konieczność tą określa artykuł 5 ust. 1 lit. e unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Twórca gry powinien więc je jak najszybciej usunąć, a więc w momencie, gdy nie będą już wykorzystywane bezpośrednio do działań związanych z zabawą. Nie znajdziemy w prawie dokładnych zapisów mówiących, jak długo dane mogą być przechowywane. Zachowując sobie pewien zapas bezpieczeństwa – dokumenty ze zgodami w formie papierowej mogą zostać usunięte np. 2 tygodnie po uroczystym wręczeniu nagród i zakończeniu gry. W przypadku danych wirtualnych warto usunąć elementy zawierającej dane osobowe i ograniczyć się jedynie do statystyki.

Choć przepisy RODO mogą wydawać się nieprzyjazne i spiętrzające niepotrzebne formalności, to dość łatwo jest opanować ich wymogi dla potrzeb gier. Wystarczy raz przygotować sobie zbiór czynności, udostępnianych treści i dokumentów, aby mieć bazę służącą do wykorzystania podczas kolejnych gier. Warto przede wszystkim pamiętać o minimalizacji, a więc proszeniu graczy tylko o dane faktycznie potrzebne podczas rozgrywki.

Osoby, które chcą za wszelką cenę ominąć temat RODO, mogą przygotować grę, która nie wymaga stosowania opisanych procedur. Rozgrywka musi wówczas spełniać kilka wytycznych:

 • organizatorzy nie zbierają żadnych danych osobowych od uczestników (możliwe jest podanie pseudonimu);
 • po grze nie są przyznawane nagrody;
 • nie umieszczamy zdjęć graczy w mediach społecznościowych;
 • nie publikujemy rankingów z danymi graczy.

Z przetwarzania danych osobowych rezygnujemy, gdy gra po uroczystej rozgrywce zostaje udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejsze przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L 119, s. 1).
 2. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 3. Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).
Jeżeli chciałbyś wziąć udział w szkoleniu dla bibliotekarzy z RODO lub innych prawnych zagadnień, zadzwoń do Bożeny  (+48 794 561 495) – zapytaj o szczegóły.
0 comment
0 FacebookEmail
Szkolenie RODO w bibliotece

Rodo w bibliotece

Jak przygotować się do wprowadzenia RODO w bibliotece? Czy możemy mieć papierowe karty wypożyczeń lub zeszyt, w którym odnotowujemy korzystanie z komputerów? Kim jest podmiot przetwarzający dane i jak wyłonić odrębnych administratorów? Kto nie może być koordynatorem ds. ochrony danych osobowych? Jakie nowe obowiązki nas czekają? I przede wszystkim: co grozi jeżeli jeszcze nie mamy wdrożonych tych wszystkich przepisów w swojej bibliotece? Bez wątpienia nowe przepisy wprowadzają dużo zamieszania i wątpliwości.

O co chodzi z RODO?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (czyli własnie RODO) dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, więc także bibliotek. Nie ma wątpliwości, ze RODO w bibliotekach (i nie tylko) to aktualnie gorący temat, mimo że wciąż nie ma powszechnej świadomości i wiedzy w tym zakresie. Według badań Publicis Media 69% internautów nie słyszało o tym nowym prawie. Rozporządzenie parlamentu europejskiego zostało opublikowane dwa lata temu, ale teraz, od 25 maja 2018 roku, kończy się vacatio legis. Oznacza to, że nowe przepisy wchodzą w życie i powinniśmy działać już zgodnie z nimi, by w razie kontroli nie zostać objętym sankcjami: karnymi, cywilnymi i administracyjnymi.

Jedne z najważniejszych wytycznych to:

 1. Należy zgłaszać zagrożenia, naruszenia, a nawet podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych- istnieje obowiązek zgłoszenia, wiec lepiej powiadomić odpowiednie organy nadzoru, ponieważ to one decydują czy wszcząć śledztwo. W przypadku kontroli lepiej żeby było odnotowane, że została podjęta interwencja aby nie ponieść wyższych kar.
 2. Należy zaprojektować własny system ochrony danych: pamiętajmy, że zasady wprowadzone przez RODO nie dotyczą się tylko do czytelników, ale także dla pracowników i podwykonawców!

Szkolenie w Książnicy Karkonoskiej

Ponieważ temat RODO rodzi tak wiele pytań, organizujemy szkolenia z tego zakresu. W piątek 11 maja w Książnicy Karkonoskiej,ponad 40 pracowników bibliotek z uwagą słuchało współpracującego z nami Grzegorza Rutkowskiego z Kancelarii Prawnej Putz|Skrorbich. Całe szkolenie trwało około czterech godzin, ale trzeba przyznać, że jego charyzma spowodowała, że nikt nie czuł się jak na nudnym wykładzie z prawa. Wszystko było wypunktowane, wytłumaczone, a wszystkie porady dostosowane do specyfiki działalności bibliotek. Atmosfera pozwoliła także na swobodną dyskusję, więc padały pytania dotyczące np. tego jak Interesowało ich jak stare przepisy mają się do nowych- co trzeba zmienić, co zostawić. Co zrobić ze starymi kserokopiami dowodów, które są w archiwach? Na jakich zasadach będą działały monitoringi? Wszystkich, którzy wciąż mają niedosyt informacji zapraszamy do kontaktu z nami!

 

0 comment
0 FacebookEmail

RODO w instytucji kultury i bibliotece

by Kalina
Mężczyzna w garniturze

Zmiany w przepisach o przetwarzaniu danych osobowych zbliżają się wielkimi krokami. Zostało coraz mniej czasu na wdrożenie ich w swoich firmach i placówkach. Warto pamiętać, że nowe regulacje dotyczą wszystkich, zarówno przedsiębiorców, jak i biblioteki oraz instytucje kultury. Nawet blogerzy, którzy wysyłają newsletter muszą dostosować się do nowych regulacji.

Co to jest RODO?

RODO, bo o nim mowa, to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ma na celu zapewnienie lepszej ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie przepisów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się to z szeregiem nowych zasad, które będą określać cały proces pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych.  Zaimplementowanie RODO do swojej instytucji to obowiązek, za którego zlekceważenie będą grozić wysokie kary finansowe.

Czy należy bać się RODO?

Nie. RODO nie jest skomplikowane, ale w jego opisie brakuje jasnych wskazówek dla przedsiębiorców i wszystkich, którzy muszą wdrożyć nowe przepisy. Należy przy tym podkreślić, że regulacje obowiązują już od 25 maja 2018 roku, dlatego dostosowywanie się do nich należy rozpocząć już dzisiaj! Żeby nie przegapić tego terminu, trzeba zacząć działać.

Skąd czerpać wiedzę o RODO?

Good Books i prawnicy Kancelarii Prawnej  Putz | Skrobich zapraszają bibliotekarzy, muzealników i pracowników instytucji kultury na szkolenie „RODO w bibliotece, domu kultury i muzeum”. Podczas spotkania eksperci wytłumaczą na czym polegają nowe przepisy i wyjaśnią jak wprowadzić je w życie w swoim miejscu pracy.  Szkolenie to duża dawka wiedzy prawniczej o bardzo praktycznym charakterze.

Prawo w bibliotece

Przypominamy, że w naszej ofercie szkoleniowej znajdują się również inne tematy z zakresu prawa:

„Ochrona wizerunku w bibliotece”
„Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”
„Dzieła osierocone w bibliotece – jak wznawiać tytuły wyczerpane”
„Ochrona wizerunku w bibliotece”

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez prawnika.

Pełną ofertę  Good Books znajdą Państwo tutaj.

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]