Home Tags Posts tagged with "szkoły"
Tag:

szkoły

Szkoła

Już za tydzień rozpoczyna się nowy rok szkolny i otwierają się biblioteki szkolne. Czy wiemy jak powinny działać w czasie epidemii? Czy jesteśmy na to gotowi? Jak możemy pomóc sobie nawzajem?

Rozporządzenia dla szkół

Ostatnie, aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące pracy szkół w czasie epidemii ukazało się 12 sierpnia. Nie mówi właściwie wcale o tym, jakie zasady powinny wprowadzić biblioteki szkolne. Dowiadujemy się tylko, że w poszczególnych jednostkach „należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach”. Ale w innych sprawach dyrektor również „ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program”.

Poza tym jedyne, co wiemy na pewno to to, że musimy przygotować się na szereg zmian i szukać nowych możliwości w nowej, niełatwej dla nas wszystkich sytuacji.

Regulamin biblioteki szkolnej

Oto kilka zapisów, które koniecznie powinny znaleźć się w regulaminie biblioteki szkolnej:

 1. Mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki są obowiązkowe.
 2. Wewnątrz biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
 3. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie.
 4. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

Również pracownicy biblioteki szkolnej mają kilka obowiązków:

 •  powinni możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki,
 •  dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników,
 •  zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek.

Przygotowaliśmy dla Was przykładowy Regulamin, z którego możenie korzystać. Wystarczy, że wypełnicie go informacjami na temat zasad swojej biblioteki w podkreślonych miejscach: Regulamin Biblioteka Szkolna COVID.

Izolacja a komunikacja

Jeszcze jednym obowiązkiem nauczycieli i bibliotekarzy jest umożliwienie uczniom różnych form kontaktu. Niekoniecznie mówimy tu o książce na telefon. Poznajcie kilka naszych pomysłów!

 • adres mailowy lub kontakt przez dziennik elektroniczny to konieczność, ale może szkolny informatyk mógłby pomóc przygotować łatwy formularz do składania zamówień na stronie szkoły?
 • warto opisać w zrozumiały sposób całą procedurę wypożyczania i zwrotu książek. Nikt nie lubi czytać regulaminów, spróbuj pokusić się o stworzenie prostej infografiki, w Canvie lub ręcznie
 • skoro nie możemy spotkać się w bibliotece i rozmawiać o książkach – pomyślmy o Wirtualnym Kole Czytelniczym! Lub Gazetce szkolnej online. Bibliotekarze mogliby tam umieszczać polecane pozycje tego tygodnia, aktualne lektury dla poszczególnych klas z zachęcającymi do ich przeczytania zajawkami albo recenzje młodych czytelników. Czas #zostańwdomu to dobry czas na czytanie.
 • jeszcze innym pomysłem jest organizacja literackich questów, czytelniczych quizów i konkursów. Dzieciom być może jeszcze trudniej znieść sytuację zamknięcia. Ułatwmy im to i zapewnijmy atrakcyjne, twórcze rozrywki.

Problem czy szansa?

Jest taka anegdota. Firma obuwnicza wysłała dwóch przedstawicieli do Afryki, aby zbadali tamtejszy rynek. Po kilku dniach pierwszy zadzwonił mówiąc „Sytuacja jest beznadziejna. Oni tutaj w ogóle nie noszą butów!”. Drugi zaś zadzwonił i powiedział: „Szefie! To biznes życia! Nikt jeszcze nie ma tutaj butów!”.

Na koniec, życzymy miłego ostatniego tygodnia wakacji, dobrego startu w nowym roku szkolnym i pozytywnych myśli o możliwościach, jakie daje technologia i kreatywny zmysł, który posiadają Bibliotekarze!

Aktualizacja 27.08

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19„. W rozdziale 4 (str. 15) „Funkcjonowanie biblioteki szkolne j” znajduje się podsumowanie dotychczasowych ustaleń, nie ukazały się w nim żadne nowe wytyczne. Zatem szablon regulaminu, umieszczony na naszej stronie, pozostaje aktualny i jest zgodny z aktualnymi zasadami!

0 comment
0 FacebookEmail
Grafika dotacje dla szkół Niepodległa 2018

Właśnie wystartowała kolejna część dotacyjnego programu Niepodległa, w ramach którego można otrzymać dotację na mobilne gry terenowe i miejskie. „Godność. Wolność. Niepodległość” to inicjatywa nastawiona na świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym razem operatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a oferta kierowana jest do szkół. Jeden wnioskodawca może otrzymać od 3.000 do 10.000 zł dofinansowania.

Gry terenowe w ramach programu „Godność. Wolność. Niepodległość”

W ramach zadania można zrealizować różne projekty. My zachęcamy do przygotowania historycznej mobilnej gry terenowej na smartfony, która rozbudzi w dzieciach i młodzieży uczucia patriotyczne w sposób przystępny i nienachalny. Wśród propozycji na zagospodarowanie pieniędzy z dotacji organizatorzy inicjatywy wymieniają tę formę aktywności, dostrzegając tym samym drzemiący w niej potencjał.

Dlaczego gra mobilna gra terenowa? Bo jest to nowoczesna forma spaceru historycznego, która budzi autentyczną ciekawość i zaangażowanie młodych ludzi z pokolenia Z i Alfa. Korzysta z nowych technologii będących ich naturalnym ekosystem, dzięki czemu łatwiej przemycać w niej wartości, które chcemy im przekazać. Gra może być elementem wycieczki szkolnej. I to takiej do której trzeba się przygotować!

Jakie wybrać oprogramowanie? Najlepiej sprawdzone w innych systemach edukacji. My szczególnie polecamy fińskie oprogramowanie ActionTrack od Team Action Zone. Od wielu lat używane w fińskich szkołach podstawowych i średnich pozwala samodzielnie tworzyć gry terenowe typu PokemonGO i potem rozgrywać je w plenerze. 

W przypadku takiego projektu przebieg działań powinien być następujący:
1 – Etap gromadzenia wiedzy gry terenowe w szkole

Młodzież szuka informacji o danym miejscu/wydarzeniu historycznym/postaciach, które będą wiązały się z grą.

2 – Etap projektowania gry

Uczestnicy projektu zmieniają swoje pomysły w zadania; zebrana wiedza staje się materią, z której powstaje gra dla innych uczniów. Na tym etapie młodzież nie tylko uczy się o historii, ale i rozwija swoją kreatywność.

3 – Etap przygotowania wydarzenia

Młodzi muszą zaplanować rozgrywkę, w której weźmie udział szkoła – zająć się jej testowaniem, promocją itd.

4 – Etap rozgrywki 

Sama gra może być przeprowadzona w czasie wycieczki szkolnej, a jej finałem lub inauguracją może być wystawa związana z nią tematycznie.

Pamiętajmy, że grze MUSI towarzyszyć wycieczka szkolna i wystawa, bo jest to warunek postawiony przez Ministerstwo Edukacji. To dogodna sytuacja, bo ścisły związek między tymi działaniami pozwala lepiej zagospodarować materiał zebrany na potrzeby którąkolwiek z inicjatyw. Gra terenowa wzbogaci wycieczkę, nada jej sens i treść, a wystawa będzie fantastycznym podsumowaniem wysiłku, jaki włożyliśmy we wszystkie przygotowania.

Jeśli szukacie argumentów, które wesprą Wasz wniosek o dotację na grę, zapoznajcie się z tekstem, w którym opisujemy wszystkie plusy płynące z jej organizacji. 

Jak wypełnić wniosek do programu?

Przygotowując wniosek do programu trzeba wypełnić prosty formularz. Jak to zrobić? Przyjrzyjmy się mu punkt po punkcie.

1 – Opis grup odbiorców

W tym przypadku odbiorcami projektu są dzieci i młodzież szkolna. Warto wpisać wiek grupy, z którą pracujemy, być może profil klasy, z którą pracujemy lub jej ogólną charakterystykę.

2 – Zakładane cele realizacji zadania

W takim miejscu zawsze należy odnieść się do celów wskazanych przez organizatora konkursu, o których piszemy powyżej. Zastanówmy się jednak samodzielnie, po co przeprowadzamy taki projekt? Jego uczestnicy stykają się na pewno z wiedzą podaną w nowy sposób. W ten sposób przekonujemy ich do tego, że nauka może przebiegać niesztampowo i interesująco. Naszym celem będzie więc rozwinięcie w młodych ludziach pasji, ciekawości i zaangażowania. Chcemy uruchomić w nich chęć działania i zaszczepić odwagę do podejmowania własnych inicjatyw. Realizując zadanie, uzupełniamy ich wiedzę, zachęcamy do samodzielnej pracy, wychodzenia poza ramy 45-minutowych lekcji i szukania informacji na własną rękę. Wciągając młodych ludzi w projekt i pozwalając im na samodzielność, udowadniamy, że szkoła ma im do zaoferowania więcej niż dotychczas.

3 – Sposób, formy i miejsce realizacji zadania 

Opisujemy tu formalne strony projektu, uwzględniając jego lokalizację i typ. W przypadku gry terenowej zawieramy informacje o jej trasie oraz sposobie organizacji – zaznaczamy, że zadanie rozpoczyna się już na etapie projektowania gry i poszukiwania informacji niezbędnych do jej stworzenia.

4 – Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem

Tworząc harmonogram, dobrze jest wyróżnić w nim wszystkie etapy związane z jego przygotowaniem i realizacją. Pamiętajmy, że im lepszy plan, tym większa szansa, że nasza inicjatywa wypadnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Tę rubrykę wypełniamy również po to, by uporządkować swój wywód i nie pominąć nic istotnego na etapie planowania.

5 – Zakładane rezultaty

Możemy wymienić wśród nich wzrost poziomu wiedzy wśród uczestników projektu, zmianę ich postawy względem edukacji, zwiększenie zainteresowania podejmowanym tematem itd. W rezultacie projektu powstaje gra, która może służyć całej szkole, w której została zaprojektowana (również uczniom, którzy nie brali bezpośrednio udziału w zadaniu).

6 – Informacja o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej

Zachęcamy do śmiałego chwalenia się dotychczasowymi sukcesami. Każda szkoła i placówka edukacyjna ma na swoim koncie udane przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że za wymienienie ich można otrzymać dużo punktów, co może zadecydować o przyznaniu dotacji.

7 – Informacja o zakresie współpracy szkoły  ze środowiskiem lokalnym dotyczącej realizacji zadania

Większość programów ministerialnych zachęca do łączenia sił z pobliskimi podmiotami. Współpraca jest wartością, dlatego nie bójmy się proponować jej innym placówkom. W tym przypadku bardzo dobrym pomysłem jest zaproszenie do współpracy lokalnej biblioteki, domu kultury lub grupy seniorów, którzy interesują się historią.

Kryteria oceny wniosków

Inicjatywa Ministerstwa ma na celu „kształtowanie postawy opartej na wspólnych dla Polaków wartościach: wolności, godności, solidarności, prawach człowieka”. Chodzi o zaszczepienie młodym ludziom postawy patriotycznej  i wzmocnienie ich świadomości własnej tożsamości narodowej. Planując projekt, musimy cały czas pamiętać o przyświecającym nam priorytetach!

Punkty zdobędziemy m.in. za:

1 – zaangażowanie całej szkoły i środowiska lokalnego w nasze przedsięwzięcie
2 – trzymanie się celu, który wskazało Ministerstwo
3 – rozsądny kosztorys
4 – rzeczowość i spójność działań (w przypadku gry terenowej można to bardzo dobrze zaprezentować: od projektowania gry do rozgrywki, w którą angażuje się cała szkoła)
5 – dobór form realizacji zadania do grupy odbiorów (mobilna gra terenowa jest tego najlepszym przykładem! Korzystamy tu z narzędzi znanych młodemu pokoleniu i wykorzystujemy je do działań edukacyjnych)
6 – stopień upowszechnienia działań wśród odbiorców (nie zapominajmy o wspomnieniu o naszych działaniach promocyjnych we wniosku, np. w jego harmonogramie)
7 – jakość koncepcji (tak, dobry pomysł jest najważniejszy!)
8 – doświadczenie szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej

Podsumowanie:

wysokość dotacji: od 3.000 do 10.000 zł
wkład własny: 20%
termin składania wniosków: 11 czerwca 2018
termin realizacji zadania: 30 listopada 2018
termin ogłoszenia decyzji przez MEN: 17 sierpnia 2018
więcej informacji: strona Ministerstwa

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]