Home Nagrania webinarów

Nagrania webinarów

Dostęp do: 30 czerwca 2024 23:59

Książka i biblioteka oczami Umberto Eco: wywiad z Anną Lubińską

Prowadzący: Marcin Skrabka

Książka i biblioteka oczami Umberto Eco
Biblioteki, antykwariaty, wydawnictwa oraz średniowieczne skryptoria są motywami, które często pojawiają się w literackich i publicystycznych dziełach Umberta Eco. Te elementy były dowodem na jego miłość do czytania, które określał jako duchową konsumpcję.
W dziełach włoskiego mistrza znajduje się wiele rozważań na temat rozwoju współczesnego bibliotekarstwa oraz przyszłości książki w erze mediów masowych. Anna Lubińska nie tylko osadza te kwestie w kontekście ogólnych teorii bibliofilstwa, które Eco omawiał w wielu swoich rozprawach, ale również odnosi je do jego prywatnego życia.

Weź udział w spotkaniu z Anną Lubińską, autorką „Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco”.
Książka jest już dostępna na stronie https://wuwr.eu.

Wydarzenie jest współorganizowane wraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dostęp do: 31 grudnia 2024 23:59

Katalog ryzyka i przyczyn jego powstawania dla projektów kulturalnych

Prowadzący: Alicja Krawczyńska

Wydarzenie: Katalog ryzyka i przyczyn jego powstawania dla projektów kulturalnych

W czasie pracy nad projektem kulturalnym często mamy do czynienia ze zmianami i adaptacją projektu do nowych warunków. Zmiany mogą wynikać ze specyfiki tych projektów, mogą również dotyczyć z konieczności dostosowania działań do oczekiwań artystów, wymagań otoczenia, na przykład sponsorów.

Podczas realizacji zadań w projekcie kulturalnym zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem, czyli z niepewnymi zdarzeniami, które w przypadku wystąpienia mogą mieć negatywny wpływ na projekt.

W jaki sposób identyfikować to ryzyko i ograniczać jego wpływ? Odpowiedzią może być zastosowanie uniwersalnego katalogu ryzyka dla projektów kulturalnych, który został opracowany w ramach doktoratu wdrożeniowego Alicji Krawczyńskiej przy współpracy firmy Good Books i Politechniki Wrocławskiej.

Podczas webiarium dowiesz się jak:

  • wykorzystać katalog planując i realizując projekty kulturalne
  • oszczędzać czas i pieniądze dzięki zastosowaniu rejestru ryzyka według metody ATOM.