Home O nas Izabela Uśpieńska-Domagała
Izabela Uśpieńska-Domagała

Izabela Uśpieńska-Domagała

Magister informacji  naukowej i bibliotekoznawstwa, ukończone studia podyplomowe Administracja i przedsiębiorczość w kulturze. Bibliotekarz – praktyk z wieloletnim stażem pracy w bibliotece, ale również jako osoba zarządzająca instytucją kultury. Liderka w organizowaniu lokalnego życia kulturalnego skupionego wokół biblioteki w środowisku miejskim i ośrodka kultury w gminie wiejsko-miejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w pisaniu wniosków o granty oraz ich realizowanie. 

 

Od ponad 10 lat organizuje lokalne konferencje dla bibliotekarzy pod hasłem „Zainspiruj się!” i próbuje „nakręcać” bibliotekarzy do kreatywności i przełamywania stereotypów.

 

Szkoli głównie z zagadnień dotyczących partnerstw lokalnych, sieciowania, aktywności Lokalnych Grup Działania. Prowadzi spotkania konsultacyjne dotyczące pisania wniosków o granty. 

 

Jest zwolenniczką bibliotek aktywnych, otwartych na potrzeby środowiska lokalnego.