Home O nas Joanna Baran
Joanna Baran

Joanna Baran

Z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny (absolwentka Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Obecnie zatrudniona na stanowisku
nauczyciela bibliotekarza w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Kluczborku. Certyfikowany biblioterapeuta
i trener edukacyjny, dyplomowany coach.
Ukończyła: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa · Studia Podyplomowe (Wrocław),
Zarządzanie w oświacie · Studia Podyplomowe (Katowice), Poradnictwo zawodowe i
przedsiębiorczość · Studia Podyplomowe (Wrocław), Międzynarodowe Studia Coachingu ·
Studia Podyplomowe (Opole), Psychologia Pozytywna · Studia Podyplomowe (Wrocław),
Szkoła Trenerów Biznesu (Opole), Szkoła Trenerów I stopnia Nauczycielskiego Ośrodka
Edukacyjnego NOE (Wrocław), Szkoła Trenerów II stopnia Nauczycielskiego Ośrodka
Edukacyjnego NOE (Wrocław).
Realizator i trener programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia „Apteczka
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”; w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania
optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży. Trener szkolnego programu profilaktyki uniwersalnej
„Unplugged”.
Prowadzi szkolenia uwzględniające innowacyjne metody pracy bibliotekarzy i nauczycieli,
między innymi: biblioterapia w teorii i praktyce, storytelling w bibliotece/edukacji, obraz
i metafora w edukacji, czytam obrazem, czyli o książce obrazkowej, pozytywna edukacja
w szkole w nurcie psychologii pozytywnej.
Obszary zainteresowań, które pogłębia merytorycznie: biblioterapia, czytelnictwo, edu & life
coaching, logodydaktyka, psychologia pozytywna, psychologia szczęścia, mindfulness,
uważność w edukacji, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Od 2004 roku członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we
Wrocławiu – od 16 lutego 2019 roku przewodnicząca Wrocławskiego Koła Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego.