Home Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

17 sierpnia, 09:00-14:00, stacjonarne

Edukacja regionalna w instytucji kultury i bibliotece

Prowadzący: Marcin Musiał

Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne - szkolenie zamknięte

Biblioteka pełni ważną rolę zachowywania dla przyszłych pokoleń pamięci o miejscach i ludziach. Dziedzictwo narodowe to również historia lokalna i życiorysy zwykłych ludzi, których śladem są domowe archiwa. Zdjęcia, dokumenty, listy – to bezcenne źródła wiedzy. Podczas szkolenia pracownicy bibliotek dowiedzą się, jak wykorzystywać domowe archiwa w edukacji regionalnej oraz jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią. Poznają najważniejsze założenia archiwistyki społecznej oraz przykłady projektów z tego zakresu. Następnie nauczą się, w jaki sposób skutecznie pracować z użytkownikami nad wspólnym budowaniem lokalnego archiwum społecznego.

 

Chcesz zorganizować to szkolenie dla swojej instytucji, stacjonarnie lub online? Wypełnij formularz ➔

brak miejsc