Home O nas Elżbieta Pogoda
Elżbieta Pogoda

Elżbieta Pogoda

Elżbieta Pogoda (ur.02.05.1982) ukończyła studia biologiczne w roku 2008 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów doktoranckich w ramach międzynarodowego projektu „Anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie pn. ‘Ecology’ o specjalności Ekologia” prowadziła badania w zakresie genetyki molekularnej drożdży, jako modelu komórek eukariotycznych. Odbywała naukowe staże zagraniczne na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, USA. Posiada certyfikat trenera umiejętności miękkich zdobyty w Ivey Business School, Western University, Kanada, w ramach programu MNiSW pt. „Organizacja kursów wyjazdowych dla 100 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką” pn. TransFormation.doc.

Posiada certyfikat trenera biznesu i rozwoju osobistego nadany po kursie prowadzonym przez szkołę BCB Szkoła Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego w Krakowie. Aktualnie pracuje nad przewodem doktorskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi autorski projekt edukacyjny w zakresie nauk biologicznych LabIQ Dziecięce Laboratorium Nauki i Zabawy, prowadzi własna firmę edukacyjną oraz udziela się w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki. Nagrywa filmy popularnonaukowe dla dzieci oraz prowadzi działalność szkoleniową w zakresie rozwoju umiejętności miękkich w ramach działalności własnej firmy Elżbieta Pogoda Rozwojownia.