Home O nas Paweł Bernacki
Paweł Bernacki

Paweł Bernacki

Absolwent filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie dydaktyczne, poza macierzystą uczelnią, zdobywał we Francji na Universite de Poitiers i Universite Lille .3. Aktualnie zajmuje się badaniami potrzeb użytkowników bibliotek, a także nowymi mediami i ich wykorzystaniem w edukacji. Organizował i prowadził warsztaty oraz spotkania z zakresu wykorzystania nowych technologii w edukacji, także bibliotecznej. Był członkiem zespołów badawczych zajmujących się badaniem potrzeb użytkowników instytucji kultury oraz ekspertem w trakcie konsultacji społecznych dotyczących bibliotek.

 

Występował na licznych medio- i bibliotekoznawczych konferencjach na terenie całego kraju jak, na przykład, Funkcje bibliotek dawniej i dziś czy Biblioteki multimożliwości. Publikował, między innymi, w „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwie”, „ Folia Bibliologica”, „Sztuce Edycji”, „Studiach o książce i Informacji”, „Rocznikach Bibliotecznych” oraz naukowych monografiach i tomach pokonferencyjnych. Nieustannie podnosi swoje umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu nowych mediów, pracy z osobami z niepełnosprawnościami, wprowadzania innowacji do procesu dydaktycznego czy digitalizacji zbiorów. Szkoli głównie z zakresu diagnozowania potrzeb użytkowników bibliotek.