Home Szkolenia dla bibliotekarzy Prawo

Prawo

Dobra znajomość zagadnień prawnych jest niezbędna w każdej bibliotece. Szkolenia w tym dziale koncentrują się na obowiązujących przepisach i dobrych praktykach.  Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w sprawach RODO, ochroną wizerunku i zagadnieniami istotnymi dla zarządzających bibliotekami. Szkolenia są realizowane we współpracy z kancelarią prawną.

  1. RODO – Ochrona danych osobowych w bibliotece oraz innych instytucjach kultury.

  2. Prawo zamówień publicznych i dyscyplina finansów publicznych w bibliotece oraz innych instytucjach kultury.

  3. Zasady obrotu prawnego dla dyrektorów bibliotek.

  4. Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza i edukatora – jak pracować z materiałami wizualnymi podczas spotkań autorskich i warsztatów dla dzieci.

  5. Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.

Wroć do listy kategorii