Dobra znajomość zagadnień prawnych jest niezbędna w każdej bibliotece. Szkolenia w tym dziale koncentrują się na obowiązujących przepisach i dobrych praktykach.  Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w sprawach RODO, ochroną wizerunku i zagadnieniami istotnymi dla zarządzających bibliotekami. Szkolenia są realizowane we współpracy z kancelarią prawną.

  1. RODO – Ochrona danych osobowych w bibliotece oraz innych instytucjach kultury.

  2. Zasady obrotu prawnego dla dyrektorów bibliotek.

  3. Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza i edukatora – jak pracować z materiałami wizualnymi podczas spotkań autorskich i warsztatów dla dzieci.

  4. Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.

  5. Prawo zamówień publicznych i dyscyplina finansów publicznych w bibliotece oraz innych instytucjach kultury.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

Bożena Korol

+48 728 576 430

Joanna Gołembiewska

+48 530 752 569

Jeśli brakuje Ci jakiegoś tematu, napisz do nas, chętnie go przygotujemy: szkolenia@goodbooks.pl

Wroć do listy kategorii