Home Projekty Szkolimy Księgarzy

Szkolimy Księgarzy

2019

We współpracy z:

Szkolimy-Księgarzy.pl to ogólnopolski program szkoleniowy dla księgarzy organizowany przez dystrybutora książek – OSDW Azymut i realizowany w partnerstwie z Good Books. Projekt obejmuje dwa obszary tematyczne:

Z książką wyjdź na ludzi! Cykl szkoleń z animacji kultury dla polskiej branży księgarskiej

Celem projektu Z książką wyjdź na ludzi! jest kształcenie pracowników księgarń autorskich z zakresu animacji kultury, edukacji i komunikacji. W ramach projektu zaplanowano m.in. organizację 3 szkoleń stacjonarnych, publikację materiałów instruktażowych oraz opracowanie poradników przydatnych do aktywizacji osób nieczytających. Podczas realizacji programu szkoleniowego księgarze będą mogli skorzystać także z indywidualnych porad udzielanych przez ekspertów i trenerów.

Księgarnia 2.0. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe polskiej branży księgarskiej

Celem projektu Księgarnia 2.0 jest kształcenie polskiej branży księgarskiej z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu zaplanowano m.in. organizację 3 szkoleń stacjonarnych, które zostaną uzupełnione poradnikami i materiałami instruktażowymi udostępnianymi w internecie. W trakcie szkoleń księgarze zdobędą wiedzę o nowych technologiach, narzędziach informatycznych oraz działaniach w mediach społecznościowych, które będą przydatne w prowadzeniu programu kulturalnego księgarni.

Materiały szkoleniowe będą udostępniane od 23 maja na stronie www.szkolimy-ksiegarzy.pl

Projekty Księgarnia 2.0 oraz Z książką wyjdź na ludzi zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.