Home artykuły eksperckie Kultura-Interwencje 2022 – analiza kryteriów oceny wniosku

Kultura-Interwencje 2022 – analiza kryteriów oceny wniosku

Kultura-Interwencje 2022 to program dotacyjny, w ramach którego można zrealizować bardzo szeroki zakres działań. Od szkoleń dla kadr kultury, po projekty edukacyjne dla najmłodszych. Jedynym wyznacznikiem jest to, że zadania muszą pozytywnie wpływać na uczestnictwo lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz poczucie tożsamości, poprzez utrwalanie polskiego dziedzictwa historycznego.

Jeśli zastanawiasz się, jak zrealizować cele programu Kultura-Interwencje 2022, mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi. Wynikają one bezpośrednio z kryteriów oceny! W regulaminie każdego programu dotacyjnego warto zwracać szczególną uwagę właśnie na tę sekcję. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Działania kwalifikowane w programie Kultura-Interwencje 2022

Organizacja:

  • wydarzeń kulturalnych (o zasięgu lokalnym lub ogólnokrajowym) takich jak szkolenia, warsztaty i kursy, a także spotkania, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, konkursy, happeningi, koncerty, spektakle oraz działania edukacyjno-animacyjne, które będą twórczo inspirować lokalną społeczność;
  • konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, jak również przeprowadzenie badań dotyczących uczestnictwa w kulturze;
  • rekonstrukcji historycznych oraz uroczystości upamiętniających postaci, wydarzenia i rocznice o charakterze patriotycznym;
  • przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej.

1.     Ocena merytoryczna – 35 punktów

Więcej niż 1/3 wszystkich punktów możemy uzyskać za oryginalność pomysłu i atrakcyjną formę przekazu. To oznacza, że organizatorzy oczekują od wnioskodawców sporej kreatywności. Warto wnikliwie przemyśleć tematykę działania i miejsce, w którym będzie się odbywać. Zacznij od przewertowania lokalnej historii. Pomyśl o miejscach, które mają znaczenie dla mieszkańców. O miejscach pamięci, zabytkach, ale także przestrzeniach, w których ludzie po prostu lubią się spotykać. Może da się twórczo wykorzystać tę przestrzeń, ożywić historię?

Sprawdź, jak to zrobić przy pomocy gry terenowej!

2.     Ocena społeczna – 35 punktów

Kolejne kryterium dotyczy odbiorców projektu. Punktowane są tutaj: dobór odpowiedniej grupy odbiorców, wyrównywanie szans i wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności.

Wyrównywanie szans oznacza zwiększanie dostępności kultury zarówno dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak też mieszkańców terenów ubogich w ofertę kulturalną.

Wnioskowany projekt powinien także wykorzystywać potencjał grupy odbiorców. To znaczy: jej oddolne, twórcze działania, a także więzi oraz relacje z innymi społecznościami. Zwróć uwagę, że we wniosku jest również miejsce, na wpisanie partnerów w realizacji zadania (A.3). To sugestia, że warto współpracować z pobliskimi instytucjami. Szczególnie w przypadku przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych jest tutaj wskazana współpraca z placówkami oświatowymi (patrz: działania kwalifikowane).

3.     Ocena organizacyjna – 30 punktów

Przekazując środki na realizację projektu właśnie Twojej instytucji operator, czyli Narodowe Centrum Kultury, chce mieć pewność, że wywiążesz się z założonych zadań. Oceniane są zatem realność budżetu i harmonogramu, które wpiszesz we wniosku. Pamiętaj, aby obydwie te sekcje były ze sobą spójne. Wszystko, co znajdzie się w harmonogramie musi być wycenione i na odwrót – to, co jest w kosztorysie musi być osadzone w planie działania. Punkty może zapewnić Ci także dotychczasowa współpraca z NCK i doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także