Home O nas Marcin Kotyła
Marcin Kotyła

Marcin Kotyła

Koordynator projektów, fundraiser, edukator. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych ze środków krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w tworzeniu wniosków i rozliczaniu projektów w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Książki), Instytutu Adama Mickiewicza, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a także w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (III oś priorytetowa – Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa).

W ciągu pięcioletniej współpracy z Fundacją Legalna Kultura był opowiedzialny za działalnia edukacyjne Kampanii Społecznej Legalna Kultura, w ramach której przygotowywał i prowadził warsztaty z zakresu prawa autorskiego i korzystania z zasobów kultury w sieci skierowane do uczniów, studentów, nauczycieli, biliotekarzy i pracowników instytucji kultury (współpraca ze szkołami, uczelniami, centrami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami, domami kultury i festiwalami). Podczas Warszawskich Targów Książki realizował warsztaty będące częścią projektu Wiedza Księgarza. Koordynował ogólnopolskie projekty Otwarte Drzwi Do Kultury i Kultura Na Widoku.

Zobacz moje najnowsze publikacje