Home dotacje Pozyskiwanie finansowania na projekty w bibliotece

Pozyskiwanie finansowania na projekty w bibliotece

Lato zmierza ku końcowi. Wielkimi krokami zbliża się czas pisania wniosków o dotacje. Część z bibliotekarzy, wykorzystała mijające wakacje, aby pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. Takie podejście pozwala spokojnie przygotować się do sezonu dotacyjnego oraz zaplanować projekty a także ich finansowanie. 

Finansowanie dla bibliotek

Dzisiejsza biblioteka i jej pracownicy w swojej działalności nie ograniczają się tylko do wypożyczania książek. Nie brakuje pomysłów na podejmowanie nowych aktywności, które z jednej strony zaangażują dotychczasowych odbiorców, a z drugiej pomogą zdobyć nowych. Wyzwaniem, które zawsze pojawia się przy realizacji projektów, jest zawsze pytanie — skąd pozyskać finansowanie dla bibliotek na dodatkowe działania? Odpowiedź na nie była tematem szkolenia dla bibliotekarzy, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej.

Gdzie szukać pieniędzy? Programy operacyjne i środki prywatne

Spotkanie zaczęliśmy od przedstawienia swoistych drogowskazów w szukaniu środków finansowych. 

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Jakiego rodzaju podmioty udzielają wsparcia finansowego dla projektów czytelniczych? Gdzie szukać informacji o tego typu programach? 

Uczestnicy poznali miejsca, w których warto szukać informacji na temat programów grantowych (nie zapomnieliśmy o Good Books). Omówiliśmy zatem najpopularniejsze programy ze środków publicznych. Wśród nich są Edukacja kulturalna, Kultura dostępna, Promocja czytelnictwa, Partnerstwo dla książki czy Kultura – Interwencje. Zainteresowanie budził także program dający możliwość zakupu sprzętu, czyli „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Omówiliśmy wymagania i charakterystyki poszczególnych programów. Po tym przeszliśmy do omówienia struktury i logiki wniosku grantowego na podstawie programu „Partnerstwo dla książki”.

Nie taki wniosek straszny…

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Praktycznym elementem szkolenia było samodzielne napisanie przez uczestników opisu syntetycznego projektu. Początkowo wydawało się to wyzwaniem niemożliwym, lecz gdy pióra poszły w ruch, okazało się, że bibliotekarze mają wiele do powiedzenia. Ćwiczenie praktyczne pokazało, że często wyobrażenie o tym, że „nie umiem”, „nie poradzę sobie” jest mylne i znika w momencie, kiedy postanowimy się z wnioskiem zmierzyć i złapać byka za rogi. Wspólnie omówiliśmy mocne i słabsze strony przygotowanych opisów, co na pewno pozytywnie wpłynie na przyszłe opisy projektów w umieszczane w aplikacjach.

Regulaminy, kosztorysy, harmonogramy

Szkolenie nie mogło obyć się bez zmierzenia się z formalną stroną ubiegania się o finansowanie dla bibliotek. 

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Okazuje się, że regulaminy i wnioski wzorcowe mogą być niezwykle przydatnym narzędziem przy konstruowaniu własnego wniosku. 

Słowo „kosztorys” brzmi złowrogo. Natomiast można z łatwością go zbudować na podstawie przemyślenia działań niezbędnych do realizacji projektu, a także przy pomocy katalogów kosztów kwalifikowanych, które stanowią załącznik do regulaminów.

Po pięciogodzinnym szkoleniu dla bibliotekarzy  uczestnicy z powiatu limanowskiego zdobyli praktyczną wiedzę. W przyszłości ona pozwoli im skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych do czytelników młodszych, starszych, a także mieszkańców, którzy do tej pory bibliotekę mieli zawsze nie po drodze.

Zobacz także