Home dotacje Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek – środki na szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek – środki na szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek jest szansą na pozyskanie środków na przeszkolenie pracowników. Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS) pochodzi z Funduszu Pracy. KFS powstał po to, aby przeciwdziałać utracie pracy przez tych pracowników, których kompetencje stają się nieadekwatne wobec zmieniającej się rzeczywistości. To doskonała szansa, aby przeszkolić kadrę biblioteki i wyposażyć bibliotekarzy w nowe, przydatne umiejętności!

 

1. Kto może starać się o dofinansowanie z KFS?

O dofinansowanie z KFS może ubiegać się każda jednostka organizacyjna zarejestrowana w Polsce. Oznacza to, że o środki z KFS mogą ubiegać się biblioteki, jak również domy, centra i ośrodki kultury, muzea i inne instytucje kultury. Jedynym warunkiem jest zatrudnianie przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Wymiar czasu pracy oraz rodzaj umowy (na czas określony lub nieokreślony) nie ma znaczenia z perspektywy możliwości ubiegania się o środki z KFS. Podmioty starające się o dofinansowanie powinny dysponować również wolnymi środkami pomocy de minimis. 

2. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od struktury instytucji.

  • Dla większości instytucji dofinansowanie wynosi 80% kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 osób) mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

WykrzyknikMaksymalna kwota dofinansowania szkolenia jednego pracownika nie może przekraczać 3-krotności średniego krajowego wynagrodzenia.

3. Jakie działania można sfinansować ze środków z KFS?

Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na:

 1. zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaadresować dzięki dofinansowaniu;
 2. szkolenia i kursy, a także studia podyplomowe i egzaminy dla pracowników.

W szczególnych przypadkach środki można przeznaczyć także na badania lekarskie i psychologiczne (o ile będą niezbędne) oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia od NNW (w związku z udziałem w finansowanym kształceniu).

Dzięki KFS zorganizujesz bezpłatnie szkolenia z oferty Good Books dla pracowników Twojej biblioteki!

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania kosztów uczestnictwa w szkoleniach dla bibliotekarzy organizowanych przez Good Books. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych!

[BANER] Sprawdź 250 tematów szkoleń od Good Books

4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek – jak uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać środki z KFS, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, pracodawca powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy). Wnioski można składać w wersji papierowej, jak również elektronicznej (w tym przypadku wymagany jest certyfikowany podpis elektroniczny lub poświadczenie za pomocą profilu zaufanego).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla bibliotek krok po kroku – ZOBACZ INFOGRAFIKĘ ➔

Dowiedz się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb szkoleniowych ➔

Na 2022 rok ministerstwo określiło priorytety, które warto mieć na uwadze starając się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników biblioteki!

Priorytetowo traktowane będą wnioski o dofinansowanie kształcenia:

 • osób zatrudnionych w instytucjach, które w związku z pandemią wirusa COVID-19 musiały podjąć szczególne działania, aby dostosować się do nowej sytuacji;
 • w zakresie stosowania w instytucjach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników;
 • osób po 45 roku życia.

Wykrzyknik

Wszystkie szczegóły dotyczące naborów udostępniane będą przez powiatowe urzędy pracy. Warto śledzić informacje na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej właściwego urzędu. Ogłoszenia naboru można spodziewać się w styczniu 2022 r.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także