Home dotacje Dyskusyjne Kluby Książki 2024

Dyskusyjne Kluby Książki 2024

Trwa nabór do programu Dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2024 rok. To program skierowany do bibliotek wojewódzkich i koordynatorów DKK. Jednak jego pośrednimi beneficjentami będą wszyscy moderatorzy Klubów. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup książek, promocję swojej działalności, organizację spotkań autorskich i szkoleń.

Cele programu

Główne cele programu „Dyskusyjne Kluby Książki” 2024 to:

 • promocja czytelnictwa,
 • ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
 • kreowanie mody na czytanie (np. poprzez włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych, obchody literackich jubileuszy),
 • popularyzacja idei DKK w nowych, niezaangażowanych środowiskach.

regulamin+dkk+2024

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie z programu można przeznaczyć na:

 • prowadzenie ewidencji DKK,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z jego członkami,
 • zakup i dystrybucję książek (również w formie cyfrowej oraz zakup dostępu do platform cyfrowych i aplikacji)
 • organizację spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji,
  seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących
  społeczność DKK, spotkań promocyjnych i innych,
 • wspieranie powstawania recenzji, relacji i ich publikowanie,
 • promocję Klubu.

Wykrzyknik

Uwaga! W ramach programu nie jest możliwe finansowanie uczestnictwa koordynatorów w szkoleniach, które są organizowane wewnętrznie przez beneficjenta oraz finansowanie studiów wyższych.

Nie można również finansować żadnych prac remontowych i modernizacyjnych.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Ocena

Połowa punktów jest przyznawana za dobry plan inicjatyw podejmowanych w ramach działalności DKK. Działania powinny przede wszystkim spełniać oczekiwania i potrzeby wszystkich beneficjentów programu oraz włączać członków Klubów do realizacji inicjatyw. Dodatkowo liczy się także potencjał promocyjny projektu.

Pozostałe punkty są przyznawane za potencjał organizacyjny wnioskodawcy, poprawność przygotowania wniosku, a co najważniejsze – za wkład własny. Ilość punktów zależy od wielkości wkładu własnego.

Dodatkowe informacje

Wniosek należy złożyć do 18 grudnia w formie drukowanej na adres Instytutu Książki w Krakowie. Instytucje, które złożą wniosek do 4 grudnia mogą otrzymać dodatkowe wskazówki dotyczące błędów we wniosku.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także