Home dotacje Program dotacyjny Kultura-Interwencje 2024 – dowiedz się więcej

Program dotacyjny Kultura-Interwencje 2024 – dowiedz się więcej

Kultura-Interwencje 2024 to program dotacyjny, który nie jest ściśle ograniczony ramami tematycznymi. W związku z pozornym brakiem podpowiedzi dotyczącej zakresu projektu, wielu potencjalnych wnioskodawców może poczuć się zagubionych. Albo wręcz przytłoczonych nadmiarem zupełnie różnych pomysłów! W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na strategiczne cele i zasady programu Kultura-Interwencje 2024. Łatwo znaleźć je przede wszystkim w opisie sposobu oceny wniosków i powtarzających się w regulaminie słowach kluczowych.

Kultura-Interwencje 2024 – podstawowe informacje

 • Program dotacyjny Kultura-Interwencje 2024 jest skierowany przede wszystkim do instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także do kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • Minimalna kwota, o którą można się ubiegać to 10 000 zł, zaś maksymalna – 150 000 zł.
 • Wymagany jest wkład własny na poziomie 25%.
 • Jedna instytucja może złożyć jeden wniosek.
 • Nabór trwa do 18 marca 2024, zaś realizacja projektu na okres od 10 maja do 31 października 2024.

Regulamin K-I 2024

Cele i kwalifikowane działania

Celem programu jest promocja szeroko pojętej kultury w wymiarze lokalnym lub ogólnokrajowym. W związku z tym, wnioskodawcy mają możliwość wyboru, czy chcą skupić się na edukacji regionalnej, czy wykorzystać w swoim projekcie dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski. Ponadto projekty wcale nie muszą dotyczyć historii – mogą mieć wymiar edukacyjny, artystyczny. Chodzi o promowanie kultury: zwiększanie dostępu do niej oraz jej roli w życiu społecznym. I na odwrót: zwiększenie – również aktywnego! – udziału odbiorców w obszarze kultury.

Wśród kwalifikujących się działań znajdują się:

Kryteria oceny

Jeśli powyższe wytyczne nadal nie są dla Ciebie wystarczającą wskazówką – przyjrzyj się dokładnie kryteriom oceny.  Może pamiętasz, robiliśmy to samo w 2022 roku :) (PRZECZYTAJ) Kryteria oczywiście uległy zmianie od tamtego czasu. Dlatego popatrzmy na te aktualne! Dzielą się na: merytoryczne i społeczne, strategiczne i organizacyjne.

Kryteria merytoryczne i społeczne

Po pierwsze: projekt musi wpisywać się w cele programu. Zadaniem wnioskodawcy jest oczywiście wykazanie i uzasadnienie tego we wniosku. Dodatkowo należy zadbać o to, aby harmonogram i kosztorys wniosku były wykonalne, kompletne i zgadzały się ze sobą. To podstawa!

W tym kryterium organizatorzy umieścili kilka podpowiedzi:

 • działania powinny być adekwatne do potrzeb i możliwości oraz uwarunkowań
  kulturowych i społecznych docelowej, precyzyjnie wskazanej grupy odbiorców (czyli trzeba te potrzeby zdiagnozować!);
 • oceniany jest stopień zaangażowania odbiorców w realizację projektu oraz wpływ uczestników na ostateczny kształt
  zadania;
 • wnioskodawca powinien łączyć zadania bazujące na dziedzictwie z kulturą współczesną lub animacją, albo działania edukacyjne z komponentem kulturalnym lub historycznym. Cały czas pamiętaj o dwóch słowach: kultura i zaangażowanie!

Kryteria strategiczne

Nie zdziwi Cię zapewne to, że również to kryterium rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na wagę włączania odbiorców w działania projektowe. Także odbiorców ze szczególnymi potrzebami! Pozytywnie oceniane jest też realne znaczenie zadania dla danej społeczności. Znowu przyda się tutaj odpowiednia diagnoza.

Kryteria organizacyjne

Ostatnie punkty dotyczą dotychczasowej współpracy z organizatorem konkursu, Narodowym Centrum Kultury. Oceniana jest także zgodność kosztów z wykazem kosztów kwalifikowanych. To co prawda tylko 4 punkty, ale podczas pisania wniosku każdy punkt się liczy!

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Kultura-Interwencje?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także