Home dotacje Polska dziś i jutro, Z kobietami – Patriotkami, Odpowiedzialni społecznie

Polska dziś i jutro, Z kobietami – Patriotkami, Odpowiedzialni społecznie

To już druga edycja programów dotacyjnych, których operatorem jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Bez obowiązkowego wkładu własnego, bez minimalnej i maksymalnej wnioskowanej kwoty. Liczy się pomysł! Zrealizuj projekty dotyczące polskiej kultury i historii, roli kobiet w ich kształtowaniu i działania integrujące lokalną społeczność.

Polska dziś i jutro, Z kobietami – Patriotkami, Odpowiedzialni społecznie – najważniejsze zasady

Trzy programy Fundacji Totalizatora Sportowego różnią się tematycznie, ale mają wspólne zasady dla wnioskodawców.

 1. W programie mogą brać udział podmioty działające na rzecz dobra publicznego, w tym biblioteki, ośrodki kultury, fundacje i stowarzyszenia, szkoły i inne instytucje.
 2. Zgłoszone projekty mogą być realizowane w Polsce lub poza jej granicami.
 3. Program nie jest konkursem – każdy dobry wniosek ma szansę otrzymać dofinansowanie!
 4. Wkład własny nie jest obowiązkowy, ale w ocenie brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego.
 5. Odpowiedź od organizatora konkursu przyjdzie w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Brak odpowiedzi oznacza odrzucenie wniosku.
 6. Dofinansowanie może być przyznane w formie finansowej lub rzeczowej.
 7. Szczegółowe informacje na temat programów udzielane są w dni powszednie, w godzinach 10.00-13.00 pod numerem tel. 571 770 973 lub mailowo pod adresem: fundacjats@fundacja.totalizator.pl.

Kryteria oceny wniosków

Podczas oceny, brane są pod uwagę przede wszystkim aspekty takie, jak:

 • zgodność projektu z celami programu,
 • uwzględnienie celów i potrzeb uczestników oraz dobór grupy docelowej,
 • ogólna ocena pomysłu: zastosowanych działań i metodologii,
 • racjonalność zaplanowanych wydatków,
 • wykonalność działań i ich rezultaty.

Jakie działania zrealizujesz w programach?

 • kampanie społeczne i edukacyjne (akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy),
 • szkolenia i warsztaty,
 • działania popularnonaukowe, w tym również utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,
 • utworzenie stron i portali informacyjnych,
 • prace konserwatorskie, remontowe, restauratorskie zabytków i innych obiektów,
 • finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych,
 • organizacja programów stypendialnych.

Polska dziś i jutro – opis programu

Głównym celem programu jest promowanie polskiej kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży. To również nauczanie o polskiej historii, a szczególnie o przełomowych, historycznych wydarzeniach i znaczących postaciach. Jednocześnie program zakłada poszukiwanie nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych – łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością.

Sprawdź nasze pomysły

 

Z kobietami – Patriotkami – opis programu

Celem Fundacji jest wzmacnianie patriotycznych postaw. W tym programie, tak jak w poprzednim, chodzi o organizację projektów przypominających o wydarzeniach i postaciach ważnych dla historii Polski. Tym razem jednak skupiamy się tylko na historii znaczących kobiet. Kobiet – Patriotek.

Program zakłada ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach naszego kraju. Ich wkładu w odzyskanie i odbudowę polskiej państwowości, ale także ich doznań i doświadczeń. W projekcie chodzi o ukazanie historii z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji o przeszłości -zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Dodatkowo punktowane będą projekty, które realizują cele w sposób nieszablonowy, innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach, wykorzystujące twórczy potencjał uczestników.

Sprawdź nasze pomysły

Odpowiedzialni społecznie – opis programu

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy organizator programu „Odpowiedzialni społecznie” zwrócił szczególną na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu. Wsparcie uzyskają inicjatywy związane z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych, opieką społeczną, a także różnego rodzaju działania humanitarne. Program zakłada również wsparcie dla projektów dotyczących współpracy międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej. A także innych akcji promujących przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Dodatkowe obszary działań, które zrealizujesz w tym programie:

 • świadczenie pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej,
 • udzielanie pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej),
 • działania dążące do aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Więcej informacji o programach oraz regulaminy znajdziesz na stronie https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/.

Masz pomysł na swój projekt? Potrzebujesz podpowiedzi dotyczącej pisania wniosku albo organizacji szkoleń?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także