Home dotacje Program grantowy „Drogowskaz”

Program grantowy „Drogowskaz”

Masz jeszcze dwa tygodnie na aplikację do programu grantowego „Drogowskaz”, realizowanego po raz drugi przez Fundację Inter Cars. To szansa na realizację ciekawego projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, dotyczącego tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Możesz wygrać nawet do 100 tys. zł, i to bez wkładu własnego! Do dzieła.

Kto może aplikować?

W programie mogą wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • kluby sportowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • szkoły i przedszkola publiczne,
 • instytucje kultury (biblioteki, ośrodki kultury)
 • ośrodki pomocy spolecznej,
 • urząd gminy.

Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Nie przysługują odwołania.
Termin składania wniosków: do 24 marca 2024 r.!

Cel programu

Celem Programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Kwalifikowane koszty i działania

Wnioskodawca może aplikować o grant w wybranej kategorii kwotowej:

 • mały grant: maksymalna wysokość do 20 tys. zł, przeznaczona dla 30 projektów;
 • średni grant:  do 50 tys. zł, dla 10 projektów;
 • duży grant: do 100 tys. zł, dla 3 projektów.

Nie mamy tutaj określonego katalogu działań, które możemy zrealizować w ramach swojego projektu. Najważniejsza informacja: 50% całej wnioskowanej kwoty musi być przeznaczone na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. To mogą być warsztaty, konferencje, konkursy, kampanie informacyjne, materiały edukacyjne, lekcje pokazowe i wszystkie inne akcje, które wpłyną na stan wiedzy ich uczestników!

Liczy się pomysł i to, czy spełniamy kryteria oceny. Wniosek powinien również:

 • spełniać wymogi formalne, czyli być zgodny z celami i regulaminem programu, mieć bezbłędnie opracowany harmonogram i kosztorys, w którym uwzględniono ograniczenia dotyczące kosztów administracyjnych oraz kosztów przygotowania dokumentacji foto/wideo (zapisane w regulaminie),
 • pasować do programu pod względem merytorycznym: działania, cele i rezultaty muszą opierać się na diagnozie konkretnych lokalnych potrzeb, realizowane zadania powinny być atrakcyjne, oryginalne i rzeczywiście wpływać na trwałą poprawę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymają dodatkowe 2 punkty w ocenie .

Dodatkowo: dotacja nie służy finansowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych (których termin zakończenia realizacji przewidywany jest po terminie 31.12.2024 r.) i zakupów środków trwałych/wyposażenia (chyba że są one merytorycznie uzasadnione).

Warsztaty z wykorzystaniem gry

Drogowskaz

Chcesz zainteresować dzieciaki i młodzież swoim projektem? Jeśli tak, wykorzystaj grywalizację, ucz ich przez zabawę! Podczas warsztatów możecie stworzyć własną mobilną grę terenową, jak również grę wielkoformatową! Wykorzystamy symbole samochodów, znaków drogowych, rowerów albo innych elementów ruchu drogowego.

Twoja gra może przybrać także formę tradycyjnej „planszówki”. Gdy zostanie już stworzona fabuła, postaci oraz cała scenografia, wystarczy tylko wykonać projekt i zlecić go do druku.

Taka gra jest jednym z przykładów działań możliwych do sfinansowania, które są opisane w Przewodniku po Programie Drogowskaz!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także