Home dotacje „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – ruszył nabór!

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – ruszył nabór!

Ruszył nabór do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”! Program ma na celu wyrównanie dostępu do technologii teleinformatycznych oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca. Wybrane biblioteki z tych gmin otrzymają dofinansowanie na nowoczesne komputery, a także potrzebne peryferia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, które są samodzielnymi bibliotekami publicznymi lub samorządowymi instytucjami kultury zawierającymi w swoim składzie biblioteki publiczne, a których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w latach 2021, 2022 i 2023 nie kwalifikują się do ubiegania się o kolejne dofinansowanie. Udział wykluczają również dotacje otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Dodatkowo, wyłączeni z możliwości otrzymywania dofinansowania są wnioskodawcy, którzy uzyskali wsparcie finansowe na planowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloletnich programów ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Nowe technologie - Kraszewski

Jak aplikować do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”?

Jak złożyć wniosek? Należy skorzystać z generatora na stronie Instytutu Książki i przesłać wniosek w formie wydrukowanej, opieczętowanej i podpisanej na adres instytutu. Istnieje również możliwość dostarczenia wniosku w formie elektronicznej, z opatrzeniem podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Zrobisz to poprzez ePUAP (/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP), zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Na stronie dedykowanej programowi znajdują się instrukcje dotyczące wypełniania wniosku, a także zwięzłe przedstawienie głównych zasad programu. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią przed przystąpieniem do składania wniosku!AI - Kraszewski

Terminy i kwota dofinansowania

W ramach tego programu można starać się o wsparcie finansowe na zakup komputerów, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych komputerowych. Jednostkowa cena nabycia wynosi 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, natomiast maksymalna to 30 000,00 zł.

Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy z beneficjentem do 31 października 2024 roku.

Nabór wniosków zakończy się 20 maja bieżącego roku, a zadania będą mogły być realizowane do 31 października tego samego roku.

Informacje zawarte w artykule pochodzą ze strony Instytutu Książki.

Poznaj metody tworzenia multimediów przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także