Home O nas Marcin Musiał
Marcin Musiał

Marcin Musiał

Absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, pracownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnego Śląska, kwestii związanych z tożsamością zbiorową, pamięcią. Ponadto bada i dokumentuje lokalne dziedzictwo kulturowe oraz historię, wykorzystując m.in. narzędzia z obszaru historii mówionej (nagrywanie relacji biograficznych i kwestionariuszowych), np. w projektach: „Rówieśnicy Niepodległej”, „Wrocławskie Tysiąclatki”, „Obertyn”.

Zobacz moje najnowsze publikacje