Home szkoleniaedukacja regionalna Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece

Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece

„Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece” – pod takim tytułem zrealizowane zostało 5 listopada 2022 r. szkolenie, w którym udział wzięli pracownicy Biblioteki w Raciborzu oraz zaproszeni przez nich przedstawiciele innych bibliotek z regionu. W szkoleniu wzięli udział beneficjenci programu BLISKO: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu wraz z partnerami projektu.

Archiwum w bibliotece

W pierwszej części szkolenia przedstawiłem uczestnikom zasady tworzenia archiwum społecznego. Jednocześnie wskazałem czym tak naprawdę takie archiwum jest i w czym tkwi potencjał biblioteki dla prowadzenia działań archiwalnych o charakterze społecznym. Uzupełniły te informacje zasady tworzenia kolekcji archiwalnych przy bibliotece. Ze szczególnym wskazaniem konkretnych działań, zadań, ewentualnych trudności i sposobów ich unikania.

Zaprezentowałem również przykłady już istniejących archiwów o podobnym charakterze, które swoje zbiory udostępniają dodatkowo w formie cyfrowej online. Nie zabrakło przy tym krótkiego ćwiczenia nabywanych umiejętności archiwalnych. Uczestnicy szkolenia uwrażliwieni zostali przy tym na rolę jaką biblioteka może odgrywać w edukacji regionalnej. Wychodzę z założenia, że by móc edukować, najpierw konieczne jest zebranie, stworzenie merytorycznej podstawy w postaci tematycznej literatury, lokalnych archiwów społecznych czy archiwów historii mówionej.

Edukacja regionalna w bibliotece

Zagadnieniu edukacji regionalnej poświęciliśmy całą drugą część spotkania. Zainteresowanie bibliotek publicznych tą tematyką nie powinno zresztą dziwić! Oczywiście zważywszy na naturalny dla tych instytucji potencjał pozwalający zarówno gromadzić jak i poznawać oraz udostępniać materiały i wiedzę na temat lokalnego dziedzictwa. To zainteresowanie przejawia się m.in. w poszukiwaniu sprawdzonych rozwiązań, narzędzi pomagających zorganizować projekty angażujące lokalną społeczność – w tym młodzież.

W zadania edukacyjne biblioteki angażują się zatem, stając się idealnym uzupełnieniem – w przypadku dzieci i młodzieży – szkolnego programu nauczania. Ten, choć w swych wytycznych kładzie nacisk na przekazywanie wiedzy o regionie, najczęściej nie jest w stanie wypełnić tego zobowiązania. Pokazując wybrane acz konkretne przykłady lokalnego dziedzictwa, wskazywałem możliwości jego twórczego wykorzystania dla celów edukacyjnych. Proponowałem przy tym określone narzędzia oraz zasoby archiwalne, gotowe do wykorzystania. Dla sporej części uczestników prezentowane przykłady były dobrze znane. Zaś to świadczy o znacznym stopniu rozeznania w lokalnym potencjale kulturowym.

Lokalne dziedzictwo w bibliotece

Przekazywanie praktycznych informacji dotyczących narzędzi edukacyjnych i źródeł pozyskiwania informacji na temat dziedzictwa przeplatały dyskusje i nierzadkie dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Można więc mieć nadzieję, że spotkanie odniosło główny swój cel. To znaczy: zainspirowało uczestników do wzmożonej czujności w kontakcie z lokalnym dziedzictwem, szczególnie pod kątem możliwości jego twórczego wykorzystania w działaniach edukacyjnych – nie tylko zresztą skierowanych do młodzieży i dzieci.

Zdjęcia pochodzą ze strony Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

Projekt BLISKO

Chcesz zorganizować szkolenie „Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece” w swojej instytucji? Weź udział w programie BLISKO 2023 i zdobądź nawet 140.000 zł na działania szkoleniowe i animacyjno-edukacyjne! 

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz skonsultować z nami swój pomysł, poprosić o podpowiedź albo ofertę?

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także