Home O nas Michał Wróblewski
Michał Wróblewski

Michał Wróblewski

Michał Wróblewski – autor bloga literackiego Słowa nie nadzielę. Na co dzień trener personalny oraz certyfikowany instruktor fitness i rekreacji ruchowej. Sporo pisze, podróżuje i fotografuje. Długo dzielił pracę w zawodzie trenera z wykładaniem na uniwersytecie. Obronił doktorat z kulturoznawstwa (narratologia kognitywistyczna). Badał głównie problemy związane z genologią, komunikacją, teorią literatury, nowymi mediami i kulturą popularną. Publikował m.in. w „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich“ oraz „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, w którym to piśmie od 2013 do 2018 roku pełnił również funkcję redaktora i sekretarza. Realizował także międzynarodowe projekty edukacyjno-badawcze w ramach Erasmus+. Jest autorem 40 artykułów naukowych, recenzji i tłumaczeń oraz współautorem i redaktorem 8 monografii. W 2016 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się jego książka Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej. Jest także autorem tomów poetyckich Skurcze (Stowarzyszenie K.K. Baczyńskiego w Łodzi 2008) oraz Pragnienie tropików (Kwadratura 2013).

Zobacz moje najnowsze publikacje