Home artykuły eksperckie 5 rzeczy, o których musisz pamiętać pisząc wniosek do BLISKO

5 rzeczy, o których musisz pamiętać pisząc wniosek do BLISKO

Na początku zasady konkursu BLISKO mogą wydać się nieco skomplikowane. Projekt należy zaplanować na dwa lata, pozyskać paru partnerów, z którymi przeprowadzi się kilka proczytelniczych działań edukacyjno-animacyjnych. To wszystko musi być poparte diagnozą, zaś efektem wszystkich akcji powinno być wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek oraz aktywizacja społeczności lokalnych. I oczywiście promocja czytelnictwa. To rzeczywiście bardzo wiele celów w jednym programie. Jednak da się je osiągnąć! Podpowiadamy, jak zaplanować własny projekt i napisać odpowiedni wniosek.

Program dotacyjny BLISKO

BLISKO to dotacja przeznaczona dla bibliotek publicznych z małych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców, dodatkowe punkty uzyskają instytucje z miejscowości do 50 tys. mieszkańców), przyznawana na projekty dwuletnie. Jak sugeruje sama nazwa – zakłada współpracę z lokalnym środowiskiem, tzn. nawiązywanie partnerstw z innymi instytucjami oraz aktywny udział odbiorców w działaniach projektu. Pieniądze – nawet do 140 tys. zł – mogą być przeznaczone na realizację działań edukacyjno-animacyjnych oraz podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek.

Więcej o programie dotacyjnym BLISKO przeczytasz tutaj ➔

Regulamin BLISKO

5 rzeczy, o których musisz pamiętać pisząc wniosek do programu BLISKO

1. Cel: promocja CZYTELNICTWA

Podczas tworzenia koncepcji projektu do konkursu BLISKO warto weryfikować swoje pomysły pod kątem celów programu. Głównym zadaniem beneficjentów, wokół których zbudowane będą pozostałe działania (takie, jak diagnoza, szkolenia i warsztaty oraz przygotowanie konkursu na inicjatywy oddolne) to przede wszystkim przeprowadzenie kilku proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych. Czyli:

działań kulturalnych promujących czytelnictwo zawierających komponent edukacyjny lub animacyjny i realizowanych w społeczności lokalnej, odpowiadających na jej potrzeby i wykorzystujących jej potencjał
kulturowy, koordynowanych przez beneficjenta, realizowanych wspólnie z partnerami, zaprojektowanych wspólnie przez partnerów lub z inicjatywy oddolnej.
Regulamin BLISKO 2023, str. 4

Jak rozumieć ten zapis? Dozwolone są różne rodzaje aktywności, jednak wszystkie działania powinny mniej lub bardziej bezpośrednio dotyczyć literatury. Nieco inaczej jest w przypadku szkoleń. Szkolenia mogą być związane z różnymi tematami: diagnozą potrzeb, komunikacją, współpracą lokalną, dostępnością albo edukacją regionalną. Wybierz to, co Twojemu zespołowi przyda się najbardziej!

Pamiętaj, że to biblioteka jest organizatorem, głównym beneficjentem projektu, i to nie tylko pod względem finansowym. To dla niej również szansa na promocję własnej oferty, swojej przestrzeni, pozyskanie nowych czytelników. Czyli promocja czytelnictwa! To w końcu zawsze jest nadrzędną misją bibliotek.

2. Projekt: KOMPLEKSOWY i DWULETNI

Jak we wszystkich programach dotacyjnych, również w tym wypadku liczy się spójność pomysłu. Kompleksowość, którą kilkukrotnie podkreśla regulamin BLISKO oznacza, że zadania będą ze sobą w jakiś sposób powiązane, ale dotrą także do różnych grup odbiorców i odpowiedzą na ich potrzeby. Poparte oczywiście wcześniejszą diagnozą.

To, że nasz projekt jest dobrze dopracowany, możemy także udowodnić projektując odpowiedni preliminarz kosztów i harmonogram realizacji. Opracowując te sekcje musimy pamiętać o zasadach programu BLISKO, w którym pierwszy i drugi rok różnią się pod względem zakresu finansowania konkretnych działań.

Powyższe wykresy opracowała trenerka Good Books, Małgorzata Mostek.

Pamiętajmy, że poszczególne działania w ramach naszego projektu mogą być skierowane do różnych grup wiekowych! W sekcji G.II wpisujemy przewidywane ilości uczestników z konkretnych grup.

3. Partnerzy: prawie każdy może nim być!

Regulamin podpowiada, że partnerami projektu mogą być: biblioteki szkolne i pedagogiczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich, księgarnie, grupy nieformalne lub osoby fizyczne. W tym wykazie nie znalazły się jednak firmy (nie licząc księgarni).

Ale grupy nieformalne i osoby fizyczne? To oznacza, że możemy współpracować z zaprzyjaźnionymi osobami z urzędu, szkolnym klubem sportowym lub lokalną grupą muzyczną.

Dodatkowo:

  • nie ma minimalnej/maksymalnej ilości partnerów, których powinniśmy wpisać do wniosku,
  • nie ma zasady, że „im więcej partnerów, tym wyższa ocena”,
  • jednostka zarządzająca biblioteką nie może być uznana za partnera,
  • każda współpraca musi być jakoś uzasadniona i wnosić coś wartościowego do projektu.

Nasza podpowiedź: nie przesadzaj z ilością partnerów! Pamiętaj, że później musisz skoordynować ich działania w projekcie czy zweryfikować obecność na szkoleniach skierowanych do partnerów. A po drugie: dobieraj partnerów pod kątem grupy odbiorców swojego projektu. Jeżeli chcesz przygotować grę z dzieciakami ze szkoły – nawiąż współpracę ze szkołą. Jeśli robisz warsztaty biblioterapeutyczne dla Seniorów – warto zawiązać partnerstwo z lokalnym klubem seniora!

4. Koszty kwalifikowane: pieniądze nie na środki trwałe!

W regulaminie widnieje jasny komunikat o tym, że z dotacji nie można finansować zakupu środków trwałych. To oznacza, że nie zakupimy z pieniędzy BLISKO okularów VR, regałów czy książek – chyba, że wykażemy, że rzeczywiście są one absolutnie konieczne do realizacji konkretnego działania. Pamiętaj, że musisz mieć jeszcze 10% wkładu własnego! Może właśnie na to możesz go przeznaczyć?

5. Diagnoza x 2

W kwestii diagnozy możemy odnieść wrażenie, że w regulaminie jest błąd. Bo tworząc projekt trzeba oprzeć go na diagnozie, ale później zakres zadań beneficjenta na I rok też obejmuje badanie (rozpoznanie i identyfikację) potrzeb kulturowych mieszkańców.

Można powiedzieć, że to dwie różne diagnozy. Ta pierwsza udowadnia, że Twój projekt rzeczywiście przyda się lokalnej społeczności. Że chociaż trochę znasz jej preferencje. Aby odpowiednio wypełnić wniosek musisz znać liczbę czytelników, wypożyczeń czy uczestników poprzednich imprez. Dla komisji oceniającej będzie to jasny komunikat, że wiesz, dla kogo to wszystko robisz.

Ta druga diagnoza zachęca do wymiany doświadczeń i pomysłów między biblioteką i jej partnerami oraz odbiorcami. Docelowo prowadzi do ostatniego etapu projektu, w którym to społeczność sama inicjuje swoje działania (pamiętaj: proczytelnicze!) realizowane w ramach projektu. Odbywa się to poprzez wyłonienie w procedurze konkursowej (wypracowanej w I roku) najciekawszego pomysłu spośród tych, zaproponowanych przez mieszkańców.

Dodatkowo pamiętaj, że szkolenia, które planujesz zorganizować dla biblioteki i jej partnerów także powinny być uzasadnione! Czy wybrane tematy przydadzą się w projekcie? I czy przydadzą się Twojej instytucji i jej interesariuszom w przyszłości?

Masz pytania dotyczące regulaminu?
Chcesz poznać inspiracje, pomysły i przykłady projektów realizowanych w ramach programu BLISKO w poprzednich latach? Weź udział w webinarium!

Chcesz skonsultować swój wniosek? Nie masz pomysłu na projekt do programu BLISKO? Zastanawiasz się jak przeprowadzić diagnozę lokalną? Nie wiesz jak zawiązywać partnerstwa? Po prostu potrzebujesz wsparcia?

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także