Home dotacje BLISKO 2023 – zasady programu dotacyjnego DLA BIBLIOTEK!

BLISKO 2023 – zasady programu dotacyjnego DLA BIBLIOTEK!

Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja i Oddolność – to oznacza BLISKO 2023! Właśnie rozpoczął się trzeci (z czterech) nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek Interwencji 4.1 NPRCz 2.0), którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W tym artykule tłumaczymy jego najważniejsze zasady i kluczowe zapisy regulaminu. W dużym skrócie: możesz zdobyć do 140 tys. zł na najbliższe dwa lata na działania promujące czytelnictwo! Zorganizujesz je razem z partnerami i odbiorcami Twojego projektu.

     1. Cele konkursu BLISKO ➜
     2. Kto może wziąć udział w programie ➜
     3. Działania ➜
     4. Kwota dofinansowania ➜
     5. Ocena wniosków ➜
     6. Terminy ➜

Regulamin BLISKO 2023

Cele konkursu BLISKO 2023

      • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek,banner reklamowy szkolenia good books
      • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw,
      • wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami programu,

      

     • rozwój biblioteki jako „trzeciego miejsca”,
     • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności,
     • realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych promujących czytelnictwo.

Wykrzyknik

Uwaga: W porównaniu z regulaminem dotyczącym wcześniejszych naborów nastąpiła istotna zmiana: projekty mają być ściśle powiązane z czytelnictwem i promocją postaw czytelniczych!

Dowiedz się więcej!

 

Kto może wziąć udział w programie BLISKO 2023

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
 • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury.

Organem założycielskim instytucji powinna być odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska (bez ograniczenia liczby mieszkańców) oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców. Dodatkowo preferencyjnie będą oceniane wnioski złożone przez instytucje, których organizator ma siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, w szczególności zaś te, które są oddalone od miast wojewódzkich o ponad 50 km.

Dodatkowo kluczowe dla programu BLISKO jest pojęcie partnerstwa.

wykrzyknikUczestnikami partnerstwa mogą być w szczególności biblioteki szkolne i pedagogiczne oraz inne samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, księgarnie, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne lub osoby fizyczne.

 

Działania

Działania zaplanowane w projekcie muszą być podzielone na okres dwóch lat:

W pierwszym roku beneficjent powinien:
 1. Przeprowadzić diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności,
 2. Zorganizować wraz z partnerami 2-6 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych dla społeczności lokalnej (zgodne z wynikami wcześniejszej diagnozy),
 3. Przygotować wraz z partnerami koncepcję i regulamin konkursu na inicjatywy oddolne lokalnej społeczności.
W drugim roku projektu beneficjent powinien:

 

 1. Zorganizować wraz z partnerami 1-3 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych dla społeczności lokalnej (zgodne z wynikami wcześniejszej diagnozy),
 2. Skoordynować organizację 1-3 proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej (wyłonionych w ustalonej procedurze konkursu na inicjatywy oddolne).

Aplikujesz do programu BLISKO 2023? Z nami zrealizujesz swój projekt od początku do końca!

Pomożemy Ci przeprowadzić diagnozę potrzeb lokalnej społeczności

Dzięki szkoleniom bibliotekarze poznają techniki badania potrzeb, analizowania danych badawczych i wyciągania wniosków. Możemy też sami przeprowadzić diagnozę Twojej społeczności.

Przeszkolimy Ciebie i Twoich współpracowników

Z nami zdobędziesz wiedzę w zakresie skutecznego komunikowania się, budowania partnerstw i organizowania w bibliotekach wydarzeń, które będą odpowiadać zainteresowaniom mieszkańców.

Przygotujemy z Tobą projekty edukacyjno-animacyjne

Wspólnie z bibliotekami i instytucjami kultury stworzyliśmy już setki gier. Twoja może być następna! Od projektu aż do premiery, pomagamy w kompleksowym tworzeniu edukacyjnych gier mobilnych i tradycyjnych.

Pomożemy Ci zorganizować wizytę studyjną

Od wielu lat współpracujemy z instytucjami, które realizują projekt w ramach poprzednich edycji programu BLISKO. Możemy wskazać Ci miejsca, które warto odwiedzić i pomóc z całą wyjazdową logistyką!

Sprawdzimy Twój wniosek zanim go wyślesz

Skorzystaj z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami! Podczas konsultacji koncentrujemy się na praktycznych zagadnieniach, które pomogą w napisaniu celnej aplikacji, dostosowanej do wymogów konkursu BLISKO.

Zainteresowani? Zapraszamy do kontaktu!

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Kwota dofinansowania

  Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania to 100.000 zł, zaś maksymalna – 140.000 zł.
  Wymagane jest minimum 10% wkładu własnego.

  Kwota dofinansowania jest podzielona na dwa lata realizacji projektu:

  W pierwszym roku:

   

  • co najmniej 40% na realizację działań związanych z diagnozą, podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy, budowaniem partnerstw i wymianą doświadczeń oraz rozwojem biblioteki jako „trzeciego miejsca”,
  • do 60% na wspólną realizację proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych,
  W drugim roku:
  • do 30% na realizację działań związanych z diagnozą, podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy, budowaniem partnerstw i wymianą doświadczeń oraz rozwojem biblioteki jako „trzeciego miejsca”,
  • co najmniej 70% na wspólną realizację proczytelniczych projektów edukacyjno-animacyjnych, przy czym co najmniej połowa tej kwoty powinna zostać przeznaczona na realizację działań inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej.

  Ocena wniosków

  Najważniejsze kryteria oceny to między innymi:

   • skuteczna diagnoza – rozpoznanie możliwości współpracy ze społecznością lokalną,
   • przekonująca koncepcja i kierunek rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”,
   • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, z uwzględnieniem wyrównywania szans i zwiększania dostępności (dla osób ze szczególnymi potrzebami),

   

  • wykonalność budżetu i harmonogramu oraz oryginalność koncepcji wniosku,
  • dodatkowe punkty otrzymują małe miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.

  Terminy

  Wniosek należy złożyć przez stronę https://sop.nck.pl/ do 21 kwietnia 2023 r. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Termin realizacji projektu: od 29 maja 2023 roku do 15 listopada 2024 roku.

   

  Potrzebujesz konsultacji, pomocy, podpowiedzi związanej z programem BLISKO 2023?

   Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    

   Zobacz także