Home news Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki

Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki

Choć pojęcie bajkoterapia wydaje się być powszechnie znane, nie gaśnie zainteresowanie nim. I słusznie! Bo praca z książkami o cudownych właściwościach jest  czymś wyjątkowym – dla każdej z osób biorących udział w takim działaniu. Magiczną moc opowieści tym razem mieli okazję poznać bibliotekarze biorący udział w szkoleniu online organizowanym przez bibliotekę w Murowanej Goślinie.

Literatura częścią programu terapeutycznego

BajkoterapiaKorzyści wynikające z czytania dzieciom wymieniać można niemalże bez końca. Podobnie sprawa ma się z zaletami literatury jako części programu terapeutycznego. Uczestnik działania biblioterapeutycznego utożsamia się z bohaterem prezentowanego podczas zajęć tekstu. W ten sposób może zredukować negatywne napięcie emocjonalne i zmienić perspektywę, z której postrzega dany problem. Dzięki niemu uczy się rozpoznawania, uświadamiania i nazywania uczuć, rozwija szeroki wachlarz umiejętności inter- i intrapersonalnych, uwrażliwia się na problemy innych, ale też poznaje i identyfikuje własne lęki. Co więcej, literatura w procesie terapeutycznym pozwala na bezpieczne przećwiczenie się w nowej roli. Przeniesienie problemu bohatera literackiego na własne doświadczenia może podsunąć pomysły na nowe rozwiązania trudności, z którymi przyszło zmierzyć się czytelnikowi. 

Wszystkie te zalety uczestnicy szkolenia mogli poznać w praktyce. Pomocna okazała się bajka P. Carnavasa, którą wspólnie przeczytaliśmy i omówiliśmy, a następnie (zgodnie z zasadami sztuki walki) wsparliśmy dodatkowymi metodami pracy z tekstem.

Od książki do… zmian!

Ważnym punktem szkolenia było omówienie grupy docelowej, dla której kieruje się działania bajkoterapeutyczne. M. Molicka w swojej definicji bajkoterapii, określa wiek jej uczestników na 4 – 9 lat. Należy jednak pamiętać, że bajkoterapia jest nie tylko metodą terapeutyczną, ale też profilaktyczną, dlatego skierowana może być do wszystkich dzieci, bo każde z nich w toku rozwoju doświadcza sytuacji lękotwórczych i musi mierzyć się z różnymi problemami. Zatem, teksty bajkoterapeutyczne możemy czytać dzieciom wtedy, kiedy już borykają się z jakimś problemem, ale również w sytuacji, kiedy wiemy, że trudność może dopiero wystąpić. Stosowanie bajki jako narzędzia zapobiegawczego, pozwala przygotować dziecko do zbliżającej się sytuacji oraz ograniczyć negatywne jej skutki. 

Co daje czytanie bajek?

BajkoterapiaWiemy, że bajki mogą porządkować wiedzę o świecie, wzbogacać słownictwo, wzmacniać więzi rodzinne czy budować poczucie bezpieczeństwa. Czy ich magiczna moc kończy się na tych czterech punktach? Oczywiście, że nie! Jednym z niezwykle ważnych obszarów oddziaływania bajek jest wspieranie dzieci. Pokazywanie im, że nie tylko one – jako jednostki – mierzą się z problemami, że inni bardzo często czują się źle z tych samych powodów co one. Takie wsparcie pozwala na zmianę w rozumieniu wydarzeń, których są uczestnikami, a co za tym idzie – zmianę w zachowaniu i odczuwaniu.  

Duża ilość uczestników szkolenia podkreśla fakt, że bajkoterapia jest zagadnieniem ważnym i potrzebnym w codziennej pracy bibliotekarzy, niezależnie od typu placówki, w której pracują. Nie pozostaje mi nic innego, jak wierzyć, że zdobytą podczas naszego spotkania wiedzę, wszyscy Państwo wykorzystają w praktyce. Serdecznie dziękuję za to inspirujące spotkanie!

Zobacz także