Home news Odkryć książkę na nowo…

Odkryć książkę na nowo…

30 listopada odbyło się seminarium Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie poświęcone nowatorskim działaniom w projektach kulturalnych. Salę konferencyjną w Domu Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie wypełniło 61 osób (reprezentujących instytucje i organizacje kulturalne), chcących poznać różnorodne podejście do tematyki innowacji. Seminarium było również okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami czynnymi w obszarze wykorzystywania nowatorskich strategii zarządzania, marketingowych czy promocyjnych, zadania pytań profesjonalistom testującym nowe technologie czy eksperymentującym z multimediami.

Inspirujące prezentacje

Trzecią część wydarzenia zatytułowaną „Kultura to dobry biznes – przykłady sukcesów w zastosowaniu modeli biznesowych dla sektora kultury” otworzył Marcin Skrabka, z Good Books prezentacją

Odkryć książkę na nowo, czyli nieszablonowa obsługa klienta oraz gamifikacja jako źródła innowacji na polskim rynku wydawniczym

Podczas pełnego emocji wystąpienia prowadzący omówił dwa stadia przypadku z polskiego rynku wydawniczego. Pierwszy ilustrujący proces skutecznego wdrażania innowacyjnego podejścia do promocji czeskiej oraz słowackiej literatury w Polsce, zwłaszcza w zakresie audience development i bezpośredniej pracy z czytelnikiem. Drugi obejmował innowacyjny model wykorzystania nowych technologii przy gamifikowaniu literatury pięknej na smartfonach dla budowania zaangażowania czytelników z pokolenia Y oraz Z.

Więcej o naszej obecności i prezentacjach znajdziecie na stronach Creative Europe Desk Polska

Zdjęcia pochodzą z Seminarium „Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie”, Fot. Michał Kowalczuk, (c) Creative Europe Desk Polska

Zobacz także