Home O nas Anna Wierzbicka
Anna Wierzbicka

Anna Wierzbicka

Dr inż. Anna Katarzyna Wierzbicka urodziła się 13 maja 1980 roku w Łodzi. Podstawowa dziedzina – nauki leśne, dyscyplina naukowa – leśnictwo. Specjalność: zoologia. Główne kierunki działalności naukowej to ekologia roztoczy (mechowce, kleszcze), postrzeganie łowiectwa przez społeczeństwo i edukacją leśną w świetle zrównoważonego rozwoju. Absolwentka XXXI LO im. L. Zamenhofa w Łodzi. W 2004 ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Leśnym AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, w latach 2002-2004 studiowała w ramach indywidualnego toku studiów na AR i UAM (Wydział Biologii), w 2002 ukończyła Studium Pedagogiki Rolniczej AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W 2010 obroniła pracę doktorską: „Wpływ wybranych gatunków drzew leśnych na zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida)”.

W latach 2005-2011 asystent w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu, od 2011 roku na stanowisku adiunkta. Pełnomocnik Dziekana do spraw kontaktów z Nadleśnictwem Łopuchówko. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych, współautorka 4 monografii naukowych, autorka 1 skryptu dla studentów i autorka ponad 50 publikacji popularnonaukowych (w czasopismach dla nauczycieli i leśników). Redaktorka rubryki „z praktyki edukatora” w Lesie Polskim od 2014 roku. Promotorka ponad 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Kierownik 1 grantu (NCN), wykonawca w 5 grantach (KBN, NCN) i 4 tematach zleconych przez Lasy Państwowe. Popularyzatorka nauki, finalistka FameLab Poland 2016 i wyróżniona Kamieniem Milowym Edukacji Leśnej w 2015. Prezes (od 2020) Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Od 2017 bierze udział w programie Rzecznicy Nauki Centrum Nauki Kopernik. Od 2019 ekspert akcji edukacyjnej Nie igraj z kleszczem! Wygraj z Kleszczowym Zapaleniem Mózgu. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z następujących przedmiotów: Leśnictwo a ekorozwój, Edukacja leśna, Społeczne aspekty łowiectwa, Etyka ekologiczna.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na UPP i UWM z edukacji leśnej, kontaktów z mediami oraz postrzegania łowiectwa przez społeczeństwo. Prowadzi szkolenia dla Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z popularyzacji nauki), jednostek Lasów Państwowych (z edukacji dla zrównoważonego rozwoju). Absolwentka Szkoły Tutorów I stopnia. Znajomość języków: angielski, chiński (poziom średniozaawansowany)”

Zobacz moje najnowsze publikacje