Home O nas Anna Wierzbicka
Anna Wierzbicka

Anna Wierzbicka

Doktor leśnictwa, pedagog i biolog z wykształcenia. Ukończyła kurs interpretacji dziedzictwa (Certified Interprepive Guide), szkolenie facylitacji (Facilitation Fundation APMG International), tutor akademicki. Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych i członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Przedstawiciel Polski w Forest Pedagogics Europe. Szkoli głównie z kompetencji miękkich wpływających na porozumienie i efektywność przekazywania wiedzy, m.in. komunikacja, współpraca z mediami, edukacja leśna. Stara się żyć zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i takie myślenie zaszczepiać w studentach. Stara się doświadczenia zdobyte w innych krajach europejskich włączać w program szkoleń realizowanych w Polsce.

Zobacz moje najnowsze publikacje