Home szkoleniadiagnoza Citizen science – zaangażuj społeczność przez naukę

Citizen science – zaangażuj społeczność przez naukę

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu 14 lutego odbyło się szkolenie na temat nauki obywatelskiej zwanej też społeczną (citizen science). Pracownicy bibliotek i arboretum mieli okazję spotkać się na szkoleniu Good Books i porozmawiać o wspólnych działaniach. O badaniach, które mogą przyczynić się do rozwoju instytucji oraz całej lokalnej społeczności.

Citizen science, czyli nauka obywatelska – co to?

Nauka obywatelska (ang. citizen science) to rodzaj badań polegający na zbieraniu obserwacji (danych) przez uczestników projektu – wolontariuszy oraz zawodowych badaczy. Wolontariusze we współpracy z instytucją naukową nadzorującą określone badania, tworzą powszechnie dostępne bazy danych. W takim rozumieniu nauka obywatelska może być uznana za luźno powiązaną składową Otwartej Nauki.

Badania lokalnej społecznościNauka obywatelska to także forma edukacji naukowej (prowadzona przez szkoły, muzea, biblioteki), forma współpracy w badaniach naukowych. Wolontariusze stanowią bezpłatne wsparcie kadrowe nauki, niekiedy nawet finansując badania; to tzw. crowdfunding. Citizen science to także pewna forma ruchu społecznego, stanowiącego nowy wymiar budowy społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększa on zaangażowanie w projekty lokalne, działanie na rzecz ochrony środowiska, badanie poziomu zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy itd.

Jakie działania podejmować?

Citizen scienceNauka obywatelska może przyjmować różne formy: badań naukowych, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, jest formą edukacji naukowej, współpracy w badaniach naukowych, to także nowy wymiar budowy społeczeństwa obywatelskiego. Polega na zbieraniu obserwacji przez uczestników projektu, którzy za pomocą internetu i instytucji naukowej tworzą powszechnie dostępną bazę danych.

Po raz pierwszy określenie „nauka obywatelska” użyło dwóch fizyków amerykańskich Joël Primack i Frank von Hippel w 1974. A jednocześnie za pierwszy wynalazek amatora uważa się puszkę konserwową wymyśloną przez Nicholasa Apperta w 1795 roku. Nawet Karol Darwin byłby dziś uznany za wolontariusza bo nie współpracował z żadnym uniwersytetem.

Szkolenie – czego można się było dowiedzieć?

Nauka obywatelskaNauka obywatelska to głównie tematyka przyrodnicza: rośliny, zwierzęta i astronomia. Jedynie 11% projektów nauki obywatelskiej odnosi się do humanistyki. W czasie szkolenia uczestnicy mogli poznać polskie przykłady humanistycznej nauki obywatelskiej w której może wziąć udział społeczność lokalna. Analizowali w jakich sytuacjach i do jakich odbiorców można dotrzeć z propozycją uczestnictwa w projektach humanistycznych.

W kolejnej części poznawaliśmy aplikacje do zbierania danych przyrodniczych i zastanawialiśmy się jak je mogą wykorzystać różne organizacje przy wspólnych przedsięwzięciach jak pikniki, festyny. To akcje, w których gry terenowe łączące historię i przyrodę mogą być dużą atrakcją, a aplikacje takie jak iNaturalist mogą pomóc organizatorom.

Oddzielnie omawialiśmy wyszukiwarki projektów nauki obywatelskiej, a na koniec dyskutowaliśmy nad użyciem narzędzi cyfrowych w pracy z młodzieżą oraz w wyciąganiu hobbystów w każdym wieku z domu.

Chcesz organizować projekty z lokalną społecznością? Pozyskaj środki finansowe z programu Kultura-Interwencje 2023!

Kultura-Interwencje baner

Cytując regulamin programu Kultura-Interwencje 2023, celem programu dotacyjnego jest:

„tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.”

Program jest skierowany przede wszystkim do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Możesz uzyskać dofinansowanie na:

 • kursy, szkolenia, warsztaty;
 • spotkania i konferencje
 • rekonstrukcje historyczne, upamiętnianie postaci i wydarzeń;
 • działania edukacyjno-animacyjne włączające społeczność w działania twórcze.

Z nagrania webinarium:

 • zapoznasz się z najważniejszymi zapisami regulaminu,
 • dowiesz się, jakie działania otrzymują największą ilość punktów,
 • zobaczysz, którym instytucjom udało się zdobyć dofinansowanie w zeszłych latach i jakie projekty realizowały,
 • poznasz nasze pomysły na działania w ramach programu!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zorganizuj szkolenie „Citizen science – większa aktywność społeczności lokalnej przez zaangażowanie w naukę” w swojej instytucji!

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także