Home inne Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi

Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi

W ostatnich dziesięcioleciach notuje się w Polsce i Europie znaczny wzrost odsetka osób starszych. Wynika to zarówno z przemian w zakresie struktury demograficznej ludności (spadek liczby urodzeń), jak i z przedłużania długości życia ludzkiego. Wraz ze starzeniem się populacji i wydłużeniem życia, coraz częstszym problemem są choroby związane z wiekiem, do których należą: zaburzenia pamięci i otępienie. Neurolodzy twierdzą, że zaburzenia funkcji poznawczych mogą dotyczyć blisko 30% osób powyżej 60-tego roku życia, otępienie zaś można zaobserwować u połowy 90-latków. Dobrą formą treningu zwalczającą część przypadłości może okazać się „Neurobik”.

Czym jest „Neurobik”?

Z biegiem lat mózg traci giętkość i starzeje się podobnie jak ciało, ale są sposoby by ten proces spowolnić. W przypadku ciała i kondycji fizycznej nieodzowne są ćwiczenia. Umysł również potrzebuje stymulacji i ciągłego pobudzania, a im dłużej zachowuje sprawność intelektualną, tym lepiej będzie funkcjonować w okresie senioralnym. Jedną z propozycji poszerzenia oferty kulturalnej w bibliotece mogą być warsztaty z neurobiku – treningi pamięci i koncentracji dla seniorów. Neurobik może przyczynić się do aktywizacji seniorów, integracji w grupie i w środowisku lokalnym. Ponadto wpływa na zwiększenie motywacji seniorów w pracy nad sobą i ich umiejętności w zakresie stymulacji mózgu. Takie działania w dużej mierze przekładają się na podniesienie poczucia wartości i lepszą kondycję umysłu i ciała seniorów.

Neurobik w Trzciance

18 marca 2024 r. w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zostało przeprowadzone szkolenie pt: „Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi, czyli co może zrobić bibliotekarz dla umysłu seniora by zachował młodość.” Celem szkolenia było zapoznanie uczestniczek z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi treningu pamięci i koncentracji uwagi oraz zaprezentowanie metodyki prowadzenia zajęć z neurobiku. W trakcie pierwszej części szkolenia przedstawiono tematykę zajęć, główne cele i założenia. Uczestniczki zapoznały się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi treningu umysłu. Wykonywały zadania ćwiczące pamięć, rozwijające zdolność twórczego i logicznego myślenia, ułatwiające kojarzenie, stymulujące spostrzegawczość. W ramach zadań warsztatowych zaproponowano zadania, które miały wpłynąć na płynność, giętkość i oryginalność myślenia (anagramy, łamigłówki słowne, matematyczno-logiczne).

Ćwiczenie koncentracji

Drugą część zajęć poświęcono tematowi koncentracji uwagi. Omówiono czym jest koncentracja uwagi, jakie problemy z koncentracją najczęściej dotykają seniorów oraz jakie korzyści przynoszą odpowiednie ćwiczenia. Z biegiem lat u wielu osób starszych możliwości koncentracji słabną, a efektem tego jest nie tylko kłopot z długotrwałym czytaniem, ale także trudności w zapamiętywaniu różnych zdarzeń oraz problemy z rozwiązywaniem codziennych sytuacji. Podczas warsztatów uczestniczki wykonywały: ćwiczenia pamięciowe, skojarzeniowe i postrzegania przestrzennego. Jedno z zadań polegało na wykonaniu ćwiczenia, w którym każda z uczestniczek miała za zadanie przedstawić się z imienia, a następnie podać wyjątkową cechę swojego charakteru. Każda kolejna osoba powtarzała wypowiedź poprzednich uczestniczek, a następnie przedstawiała się w ten sam sposób. Zadanie zakończyło się, gdy wszystkie uczestniczki przedstawiły się w grupie.

Zadania domowe

Ostatnia część szkolenia zawierała podsumowanie tematu i podkreślenie, że warto cały czas dbać o wysoką sprawność umysłu. Pobudzanie mózgu różnymi rodzajami aktywności, to klucz do tego, by nasza sprawność intelektualna trwała jak najdłużej. Ponieważ nasz mózg lubi wszystko, co jest wyzwaniem, ważne jest, abyśmy stymulowali go różnymi zadaniami, dobierając także zróżnicowane stopnie trudności działające na różne obszary mózgu. Właśnie dlatego oprócz zadań logicznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, zaproponowano uczestniczkom również ćwiczenia pamięciowe, skojarzeniowe, wpływające na kreatywność myślenia i spostrzegawczość. Każda z uczestniczek na zakończenie zajęć otrzymała ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu. Zakończenie szkolenia polegało na podsumowaniu pracy z grupą, uzyskaniu informacji zwrotnych od uczestniczek i wręczeniu certyfikatów.

Chcesz zorganizować podobne szkolenie? Skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także