Home inne Półmetek projektu w programie MOZART

Półmetek projektu w programie MOZART

Za nami półmetek projektu „Gry edukacyjne na urządzenia mobilne – sposób na kształtowanie kompetencji i uczenie się biologii”. Projekt jest realizowany w ramach XII edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej we Wrocławiu MOZART przy współpracy dr Józefa Krawczyka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i firmy Good Books.

Dlaczego gry?

Przeładowane programy nauczania skłaniają do poszukiwania metod, które ułatwią ich realizację i poprawią efektywność nauki w szkołach. Równolegle obserwujemy spadek zainteresowania naukami przyrodniczymi. Wyzwania dzisiejszej dydaktyki obejmują umiejętności cyfrowe, pracę zespołową i krytyczne myślenie. Ponadto, edukacja dla zrównoważonego rozwoju powinna być integralną częścią programu nauczania, obejmującą ekologię, społeczeństwo i ekonomię. Nie mniej istotne jest rozwijanie kompetencji uczniów, aby przygotować ich do przyszłej pracy zawodowej.  Zastosowanie gier terenowych pozwoli na holistyczne nauczanie biologii, a ich osadzenie w środowisku lokalnym wskaże problemy i skłoni do działania.

Inicjacja i rozpoczęcie projektu

W pierwszym etapie realizacji projektu została przeprowadzona analiza podręczników pod kątem identyfikacji obszarów tematycznych społecznie istotnych z potencjałem do wykorzystania w np. bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, postawy ekologiczne, ochrona klimatu, zarządzania i ochrona obiegu wody.

Następnie, przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia nauczycieli przeprowadziliśmy webinar dla nauczycieli biologii w celu weryfikacji, które ze zidentyfikowanych tematów będą najbardziej użyteczne w nauczaniu biologii.

Praca nad grami – program MOZART

Mając wybrane tematy, naukowiec (Prof. Józef Krawczyk) wraz ze specjalistami z zespołu Good Books i Fundacji Good Culture opracowali scenariusze gier mobilnych:

  • Świat według RUDEJ
  • GRYZELDA w wielkim mieście
  • EEE- Ekologiczne eksperymenty ERNESTA
  • Ja brzoza. BJORK.
  • Kreatywny KAROLEK

Gry zaprojektowano w aplikacji ActionTrack. Mają też opracowaną specjalną szatę graficzną. Aktualnie powstają scenariusze do lekcji z wykorzystaniem gier. Już niedługo we wrocławskich szkołach będziemy przeprowadzać testy gier z udziałem uczniów. Wtedy też zdradzimy, skąd wzięły się tytuły gier.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także