Home O nas Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska
Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska

Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska

Od 1996 r. pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, absolwentka Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim, a także Międzywydziałowego Studium Pedagogiki na U. G. oraz Podyplomowego Studium z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, starszy kustosz, kierownik Biblioteki Babie Lato WiMBP, inicjatorka Gdańskiego Centrum Seniora, biblioterapeutka, animatorka działań kulturalno-oświatowych na rzecz osób starszych, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów aktywizujących seniorów, wykładowca na kursie „Biblioterapia nie tylko w bibliotece” w Ośrodku Biblioterapii przy Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku, prowadząca szkolenia z zakresu biblioterapii oraz aktywizacji kulturalnej osób starszych.

Jej ulubione tematy szkoleń związane są z biblioterapią jako metodą aktywizującą seniorów,  z ofertą modelową dla seniorów w bibliotece, a także   z neurobikiem dla seniorów, czyli treningiem pamięci i koncentracji uwagi.

Zobacz moje najnowsze publikacje