Home O nas Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska
Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska

Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska

Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska – od 1996 r. pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, absolwentka Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim, starszy kustosz, kierownik Biblioteki Babie Lato WiMBP, inicjatorka Gdańskiego Centrum Seniora, biblioterapeuta, animatorka działań kulturalno-oświatowych na rzecz osób starszych, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów aktywizujących seniorów, wykładowca na kursie „Biblioterapia nie tylko w bibliotece” w Ośrodku Biblioterapii przy Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku (Temat zajęć: Biblioterapia jako metoda aktywizująca człowieka starszego), prowadząca szkolenia z zakresu biblioterapii oraz aktywizacji kulturalnej osób starszych.

Zobacz moje najnowsze publikacje