Home szkoleniaseniorzy Biblioterapia w pracy z seniorami

Biblioterapia w pracy z seniorami

W ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i Europie przybywa osób starszych. Wynika to zarówno z przemian struktury demograficznej, w tym spadku liczby urodzeń, jak i wzrostu długości życia. Zespół Biblioteki Publicznej w Gołdapi poznał sposoby na rozwijanie zainteresowań i osobowości seniorów z wykorzystaniem terapeutycznej mocy literatury i wyjątkowego narzędzia jakim jest biblioterapia!

Społeczeństwo starzejące się

Wraz ze zmianą struktury wiekowej naszego społeczeństwa, stajemy przed nowymi wyzwaniami. Można je sprowadzić do konieczności zapewnienia coraz lepszych warunków egzystencji materialnej i podnoszenia jakości życia osób starszych. Coraz liczniejsza grupa osób w wieku dojrzałym, odsunięta od aktywności zawodowej, oczekuje pomocy i wsparcia społecznego w zaspokajaniu swoich potrzeb, w tym edukacyjnych, kulturalnych, uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Podtrzymywanie aktywności i samodzielności seniorów, warunkuje zachowanie przez nich zdrowia, niezależności i godności.

Biblioteka miejsce przyjazne seniorom

Jeśli biblioteka wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów, z pewnością, może stać się przyjaznym miejscem do poznawania nowych form aktywności! Mogą one dotyczyć twórczości, edukacji w zakresie obsługi nowych mediów, czy integracji międzypokoleniowej. To tutaj bowiem, w bezpiecznych warunkach, osoby starsze mają szansę poznać swoją wartość jako konsultanci lub twórcy,  a także zrealizować potrzebę pomocy innym (np. podejmując się wolontariatu) lub znaleźć wspólny język z młodszymi pokoleniami.

Szkolenie w Gołdapi

6 czerwca 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi zostało przeprowadzone szkolenie „Biblioterapia i możliwości jej zastosowania w pracy z seniorami.” Celem warsztatów było zdobycie wiedzy w zakresie biblioterapii oraz zapoznanie  uczestników z modelami postępowania biblioterapeutycznego w pracy z seniorami. 

W kameralnym gronie dyskutowaliśmy o funkcjach literatury, w tym o jej, kluczowym dla tematu spotkania, wymiarze terapeutycznym. Podczas ćwiczeń kreatywnych, posługiwaliśmy się motywem książki i słowa, by pozytywnie wpłynąć na elastyczność i oryginalność myślenia uczestniczek szkolenia. 

Narzędzia i nowe umiejętności

Dzięki wykorzystaniu autorskich scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych (np. „Książka jako drogowskaz na krętych ścieżkach życia”, „Złota jesień widziana oczami bohaterów literackich”, „Kiedy miałam 18-lat”) zorientowanych na pracę z seniorami, uczestniczki szkolenia poznały możliwe formy działań, zasady doboru tekstów i inspiracje w postaci ćwiczeń (w tym dotyczących biblioterapii reminiscencyjnej).

W trakcie szkolenia „Biblioterapia i możliwości jej zastosowania w pracy z seniorami” motywy literackie pojawiały się w wielu formach. Miały zainspirować, wyzwolić potencjał kreatywny, a także pomóc zrozumieć na czym polega terapeutyczna funkcja tekstów literackich.

Biblioterapia – pozytywne zmiany w życiu seniorów

Warsztaty biblioterapeutyczne to świetny pomysł na poszerzenie oferty kulturalnej. Taka forma zajęć może przyczynić się do aktywizacji seniorów oraz ich integracji w środowisku lokalnym. Dzięki biblioterapii seniorzy mają szansę poszerzyć wiedzę i podnieść poczucie własnej wartości! Ta forma działań może także pomóc w pozytywnym nastawieniu się do okresu starości w życiu człowieka.

Już niedługo BEZPŁATNE webinarium o współpracy bibliotek z ośrodkami pomocy społecznej!

Biblioterapia w pracy z seniorami – zdobądź nowe umiejętności!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także