Ten dział ma pomóc managerom biblioteki i jej pracownikom lepiej organizować swoją pracę. Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem instytucją i jej rozwijaniem. Wśród propozycji znajdują się szkolenia dla dyrektorów oraz pracowników bibliotek.

Kompetencje zarządcze

 1. Psychologia w decyzjach kadrowych managera biblioteki.

 2. Nowoczesny dyrektor biblioteki. O tym jak stać się liderem zarządzania instytucją kultury.

 3. Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w pracy dyrektora biblioteki.

 4. K03 i statystyki w chmurze, czyli jak wykorzystać narzędzia Google do sprawozdawczości w bibliotece.

 5. Kompetencje liderskie: jak być szefem, którego sam chciałbyś mieć.

 6. Sztuka wystąpień publicznych dla dyrektorów biblioteki. Jak mówić do kamery?

 7. Techniki negocjacyjne w pracy managera biblioteki.

 8. Outsourcing, delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w pracy dyrektora biblioteki

 9. Big data w pracy bibliotekarza – zbieranie i analizowanie danych o preferencjach pracowników biblioteki.

 10. Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych od A do Z – warsztat.

 11. Prowadzenie spotkań i wystąpień publicznych w bibliotece – podstawy.

 12. Zarządzanie sobą w czasie. Czyli jak ustalać priorytety oraz zwiększyć ilość czasu pracy przeznaczonego na sprawy pilne i ważne.

 13. Strategia managera biblioteki – jak budować i jak zrealizować?

 14. Menedżer, nie tylko kultury: od pomysłu do realizacji projektów kulturalnych.

 15. Kontrole w bibliotekach i instytucjach kultury: kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

Kreowanie standardów obsługi klienta

 1. Wolontariusz – kulturalny skarb. Jak zarządzać wolontariuszami podczas wydarzeń bibliotecznych? Regulaminy, rekrutacja, motywowanie.

 2. Strategie marketingowe biblioteki/ instytucji kultury. Tworzenie brandingu, pozycjonowanie na rynku i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych.

 3. Jak zbudować dobry zespół w bibliotece – techniki, praktyka, warsztaty.

 4. Komunikacja, która zmienia wszystko: motywacja, ocena, codzienny feedback.

 5. Kompetencje społeczne i emocjonalne – jak wspierać zespół w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu kontraktów społecznych.

 6. Public Relations w działaniach biblioteki. Organizacja eventów małych i dużych.

 7. Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego.

 8. Design thinking dla bibliotek. Nowoczesne metody projektowania usług i oferty bibliotecznej.

 9. Jak zaprojektować i zbudować nowoczesną bibliotekę – architektura, targi, przetargi.

 10. Komunikacja międzyludzka jako podstawowa kompetencja w pracy bibliotekarza.

 11. Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece.

 12. Podstawy pracy z metaforą – obraz w pracy bibliotekarza. Jak wykorzystać dostępne na rynku karty, gry czy prasę do kreatywnej pracy twórczej na warsztatach.

 13. Analityka: jak wyciągać wnioski i czytać statystyki w social media?

 14. Bezpieczeństwo IT w bibliotece.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

Bożena Korol

+48 794 561 495

Joanna Czuszel

+48 530 752 569

Marcin Skrabka

+48 604 998 304

Jeśli brakuje Ci jakiegoś tematu, napisz do nas, chętnie go przygotujemy: [email protected]

Wroć do listy kategorii