Home news Jak się przygotować na czytniki e-booków?

Jak się przygotować na czytniki e-booków?

Czytniki e-booków w bibliotece

Krośnieńskich bibliotekarzy, z którymi spotkałam się podczas szkolenia 26 kwietnia, nie trzeba było przekonywać, że e-czytanie to przyszłość ich biblioteki. Żaden z uczestników nie miał wątpliwości, że wypożyczanie czytników to dobry pomysł na uatrakcyjnienie oferty, który nie będzie żadnym zagrożeniem dla tradycyjnego czytania. Ponieważ nikogo nie trzeba było do tego przekonywać, od razu skoncentrowaliśmy się na konkretnej wiedzy dotyczącej całego procesu realizacji takiego projektu.

Znajomość rynku e-booków i czytników to podstawa

Znajomość rynku publikacji elektronicznych i sprzętu do ich czytania to wiedza bardzo przydatna, kiedy trzeba zaplanować nową usługę. I dlatego na początku szkolenia przeanalizowaliśmy ten temat dokładnie. Uczestnicy zapoznali się ze statystykami,  perspektywami rozwoju i problemami polskiego rynku, a także, dla pełni obrazu, przypomnieliśmy sobie zapisy prawno-autorskie dotyczące tej sfery działalności.

To był wstęp do najistotniejszej części szkolenia, czyli praktycznych porad i dobrych praktyk.

Opierając się na doświadczeniu własnym i różnych polskich bibliotek, wspólnie z krośnieńskimi bibliotekarzami przerobiliśmy krok po kroku cały proces przygotowań, wdrażania i monitorowania wypożyczeń czytników. Treść tej części szkolenia staraliśmy się przełożyć i dostosować do warunków krośnieńskiej biblioteki – posiadanych zasobów elektronicznych czy wiedzy bibliotekarzy na temat zwyczajów i oczekiwań czytelników.

Te odwołania do doświadczeń uczestników wydają mi się szczególnie cenne. Bibliotekarze zaobserwowali pewne prawidłowości w zachowaniach swoich użytkowników, które jak się okazało pomogły lepiej zrozumieć i przygotować cały proces.

Wszystko w rękach bibliotekarzy

Podczas szkolenia sporo rozmawialiśmy o roli bibliotekarzy w przygotowaniu czytelników do nowego sposobu czytania. Nie mieliśmy wątpliwości, że kompetencje mają tu główne znaczenie. Przeznaczając część szkolenia na praktyczne ćwiczenia z czytnikami, wzmocniliśmy je i osobiście uważam, że aktywna grupa krośnieńskich bibliotekarzy jest teraz dobrze przygotowana do realizacji nowego wyzwania.

Szkolenie zakończyłam z wrażeniem, że czytniki w krośnieńskiej bibliotece to tylko kwestia czasu. Widziałam oczekiwania czytelników biblioteki wyrażone na profilu FB. Zatem czas na przygotowanie projektu i zdobycie funduszy na zakup urządzeń i dostępu do Legimi! Czas na działanie!

Zobacz także