Home news Rodzice w bibliotece – jak zachęcić ich do przyjścia z dziećmi?

Rodzice w bibliotece – jak zachęcić ich do przyjścia z dziećmi?

Rodzice w bibliotece są niezwykle ważną grupą odbiorców, ze względu na rolę, którą pełnią w procesie wychowania czytelniczego dzieci. Ich obecność w bibliotece daje dużą szansę na powiększenie grona czytelników również o młodsze pokolenia. O tym, kim tak naprawdę są rodzice, czym się charakteryzują i jak zachęcić ich, aby odwiedzali biblioteki ze swoimi pociechami, rozmawialiśmy z bibliotekarzami z Książnicy Beskidzkiej podczas szkolenia online.

Rodzice znaczy…?

Rodzice, według definicji pedagoga W. Okonia to „naturalni i prawni opiekunowie dzieci własnych”. Oprócz tego, że wychowują dziecko, wpływając na kształtowanie jego postaw i systemu moralnego, są autorytetem i wzorem do naśladowania. Są również tymi osobami, na których barkach spoczywa obowiązek zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka.

Maluchy nie rodzą się z potrzebami czytelniczymi. Ze względu na to zadaniem rodziców jest inicjowanie kontaktów dziecka ze światem książki. Oprócz wskazania kluczowej roli rodziców jako pośredników lektury, podczas szkolenia omówiliśmy również, jak kształtują się potrzeby (czytelnicze i nie tylko) dzieci od urodzenia do 11 roku życia.
Każdy z nas odbył też swoistą podróż w czasie, próbując przypomnieć sobie swoje pierwsze kontakty z książką lub z biblioteką. To ćwiczenie podkreśliło wartość odpowiednio dobranej lektury – do wieku i zainteresowań młodego czytelnika, jak również znaczenie biblioteki, jej przestrzeni, zbiorów i pracowników w procesie wychowania w pełni ukształtowanego mola książkowego.

Rodzice w bibliotece szkolenie Pauliny NędziSzkolenie Good Books o Rodzicach w biblioteceWycinanki z papieru

Rodzice w bibliotece: na co zwrócić uwagę projektując ofertę?

Szkolenia dla bibliotekarzy - rodzice w biblioteceDruga część szkolenia skupiała się wokół praktycznego aspektu pracy bibliotecznej, czyli zbudowania atrakcyjnej oferty skierowanej do rodziców i ich dzieci. Wstępem do analizy jej elementów była zabawa, która pomogła ustalić, gdzie możemy ich szukać. Gra w bingo umożliwiła wyznaczenie aż kilkudziesięciu (!) miejsc. W nich znajdziemy naszych potencjalnych czytelników czy też uczestników organizowanych wydarzeń, dedykowanych wspomnianej grupie.
Oferta biblioteczna podzielona została na trzy aspekty – zbiory, przestrzeń oraz wydarzenia. W każdej ze wspomnianych części wskazaliśmy proponowane działania lub rozwiązania. Można je z powodzeniem wykorzystać tak, aby biblioteka stała się drugim domem dla maluchów i ich opiekunów. Bibliotekarze, bazując na swoim doświadczeniu, opracowali również bazę pomysłów, która z całą pewnością, okaże się świetnym źródłem inspiracji.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymienienia się spostrzeżeniami i dobrymi praktykami, realizowanymi przez bibliotekarzy. Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania dzięki informacjom, które przyswoili oraz przykładom najciekawszych działań realizowanych przez inne biblioteki, złapią wiatr w żagle i w najbliższym czasie będą mocno pracować nad stworzeniem jak najlepszej oferty dla rodziców i maluchów korzystających z usług ich placówki. Z niecierpliwością czekam na efekty Państwa prac!

Jeśli chcesz zorganizować podobne szkolenie online w swojej bibliotece – napisz do nas na szkolenia@goodbooks.pl.

Zobacz także