Home news Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych

Diagnozowanie i ewaluowanie potrzeb szkoleniowych oraz budowania polityki i strategii szkoleniowych stanowią obecnie jedno z największych wyzwań dla edukacji i podnoszenia kompetencji bibliotekarzy. Chcąc pomóc bibliotekarzom w tym zakresie Good Books na zlecenie Instytutu Książki opracowało cykl dwudniowych warsztatów z zakresu diagnozowania i ewaluowania potrzeb szkoleniowych oraz budowania polityki i strategii szkoleniowych w bibliotekach.

W cyklu 4 spotkań warsztatowych, które odbywały się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Poznaniu wzięła udział blisko setka bibliotekarzy. Warsztaty przygotowali i prowadzili: Blanka Bobryk oraz Jolanta Janiec z LABIB, Mirosława Spaleniak-Jurkowska oraz Marcin Skrabka z Good Books.

Na warsztatach zajmowaliśmy się diagnozowaniem potrzeb, doborem odpowiednich kadr szkoleniowych oraz tworzeniem strategii w zakresie nowych technologii,  nowoczesnej obsługi klienta  oraz zagadnień prawnych w bibliotece.  Wiedza pozyskana w ramach warsztatów ma się przyczynić do likwidacji luk szkoleniowych czyli uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach pracowników większej  skuteczności, efektywności i ekonomiczności (stosunek nakładów do rezultatów) prowadzonych przez biblioteki szkoleń.

Uczestnicy warsztatów w ramach zaliczenia zajęć muszą, do końca lutego 2017 r., przygotować diagnozę potrzeb szkoleniowych swojej biblioteki oraz w oparciu o nią zarys planu szkoleniowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz ciężką pracę podczas zajęć. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliście przyda się w codziennej pracy.

Do zobaczenia wkrótce na kolejnych warsztatach, tym razem z pisania strategii szkoleniowych w bibliotekach!

Zobacz także