Home news Wspieranie kreatywności zespołu – trening dla bibliotekarzy

Wspieranie kreatywności zespołu – trening dla bibliotekarzy

Jeśli organizacji zależy na tym, aby proponować swoim klientom ofertę, która jest atrakcyjna i odpowiada ich potrzebom, musi na liście swoich priorytetów działania wysoko umiejscowić wspieranie kreatywności zespołu. Jest to szczególnie duże wyzwanie tam, gdzie podstawowa działalność organizacji  jest dość powtarzalna, a zespół jest mocno osadzony w swoich codziennych rolach.

Wspieranie kreatywności zespołu biblioteki

Bibliotece, jak każdej innej organizacji, zależy na budowaniu relacji z klientem i przyciąganiu go do swojej oferty. Dlatego biblioteka może wdrażać u siebie bardzo podobne procesy wspierania kreatywności pracowników. Mogą to być na przykład organizacje biznesowe, NGO’s, czy nawet inkubatory przedsiębiorczości.

Dla każdej z tych organizacji istotną wartością jest innowacyjność. Odwołam się do badań i komentarzy autorytetów w zakresie kluczowych kompetencji wspierających innowacyjność organizacji. Opisuje je Richard L. Florida w swojej pracy pt. The Rise of the Creative Class: RevisitedW celu zrozumienia fundamentów współczesnej gospodarki trzeba pogłębić spojrzenie i dostrzec to, na czym ona jest oparta, a jej istotą jest właśnie kreatywność. Wiedza bowiem i innowacje są jej pochodnymi. Stawianie kreatywności w centrum uwagi społecznej oraz tworzenie warunków jej rozwoju stanowi element etosu wpisującego się w codzienne życie.

Dlaczego warto wspierać kreatywność w zespole?

Kreatywność, jak przewidują ekonomiści, jest jedynym niewyczerpalnym zasobem przewagi konkurencyjnej. Jeżeli rozwija się strategie działań innowacyjnych służące bardziej efektywnemu dostosowaniu się do wymogów rynku, to de facto należy analizy te prowadzić właśnie z perspektywy kreatywności.*

Kreatywność zespołu warto również wspierać dlatego, że jest to kompetencja silnie wpływająca na dobrostan pracowników. Wysoka kreatywność indywidualna i zespołowa jest jednym z istotnych czynników podnoszących samopoczucie pracowników. Wspiera ich adekwatną samoocenę i poczcie wpływu na to, co dzieje się w ich organizacji.

Biblioteki, jako nowoczesne centra rozwoju i kultury, również coraz częściej dostrzegają potrzebę ciągłego rozwijania tej kompetencji w swoich zespołach. W drugiej połowie grudnia mieliśmy przyjemność gościć z naszym „Treningiem kreatywności w Bibliotekach” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. To było niezwykłe wyzwanie, ponieważ zespół biblioteki już jest niesłychanie kreatywny. Bardzo chętnie realizuje innowacyjne projekty i zdecydowanie nie boi się wyzwań. Zespół tak kreatywnie rozkręcony potrzebuje bardziej zaawansowanego spojrzenia na codzienne wspieranie kreatywności. Również potrzebuje usystematyzowanie tego, jak kreatywność realizowana jest w organizacji obecnie.

Kreatywna biblioteka – kreatywne zadania

Prawie 30-osobowy zespół stanął zatem w obliczu kilku kreatywnych zadań:

  • Jak jeszcze lepiej wspierać płynność, giętkość i oryginalność myślenia?
  • W jaki sposób projektować prawdziwie innowacyjne działania, które sprawą, że nasza Biblioteka będzie realizować cele, które przed sobą stawiamy?
  • Jak wykorzystywać potencjał różnorodnych osobowości w zespole, aby jeszcze bardziej podkręcić kreatywność organizacji?
  • I najważniejsze – co zrobić, aby nasze odważne idee i kreatywne pomysły nie umierały pozamykane w szufladach biurek?

Pojawiały się niezwykle inspirujące koncepcje konkretnych projektów. Wśród nich były nowatorskie łączenie misji Biblioteki z walką o zatrzymanie zmian klimatu i wymierania gatunków, Biblioteka jako lunapark idei i rozwoju, Biblioteka, jako arka w misji na Marsa i wiele innych. Część z nich z pewnością doczeka się realizacji!

A co równie istotne – zespół, który słynie z kreatywności, poczuł, że szkolenie dodało im skrzydeł i dolało paliwa do działania. Odkryło zupełnie nowe potencjały kreatywne i nakarmiło kompetencje tak ważne do tego, aby niezmiennie czuć sens swojej pracy i wzmacniać w opuszczaniu strefy swojego kreatywnego komfortu. 

*za G.Osika, „Podnoszenie kreatywności pracowników – konteksty społeczne, 2014. 

Zobacz także