Home news Innowacyjny manager kultury w bibliotece

Innowacyjny manager kultury w bibliotece

Kim jest manager kultury w bibliotece?

Manager to osoba, której podstawowym zadaniem jest całościowe zarządzanie projektem. Natomiast każdy manager biblioteki jest specjalistą, który ten proces realizuje w sposób kreatywny, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych, dostępnych źródeł i narzędzi. Wynika to ze specyfiki dziedziny, w jakiej się porusza, która w swojej naturze zapisane ma twórcze myślenie, pomysłowość i oryginalność jako wyznaczniki jakości. Oznacza to, że manager biblioteki wie, jakie narzędzia są potrzebne i potrafi z nich korzystać. Oprócz tego także nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, gdy te obecne nie spełniają już swoich funkcji.

Przygotowujemy aktualnie plan szkolenia dedykowanego dyrektorom bibliotek. Zarządzasz zespołem w swojej bibliotece? Weź udział w ankiecie i daj nam znać, które obszary wiedzy z zakresy zarządzania będą dla Ciebie najbardziej interesujące!

[BANER] Ankieta dla dyrektorów bibliotek

Manager w procesie zarządzania występuje w różnych rolach. Odpowiedzialny jest nie tylko za planowanie i organizowanie pracy. Działa również jako decydent w wielu sprawach, będąc odpowiedzialnym za zespół, dobór pracowników, umiejętność dzielenia obowiązków, delegowania zadań. Motywuje ludzi do działania, nagradza ich, ale także kontroluje jakość świadczonych usług. Bardzo często występuje w roli inicjatora – lidera działań około kulturalnych. Jest również odpowiedzialny za nawiązywanie nowych i podtrzymywanie dotychczasowych partnerstw, również biznesowych. W kwestii finansowania swoich jednostek stara się pozyskiwać środki zewnętrzne: granty, dotacje itp. Dzięki nim, poprzez realizację pozastatutowych działań, uatrakcyjnia ofertę bibliotek. 

Czym się wyróżnia dobry manager biblioteki?

Manager bibliotekiZadaniem managera kultury jest łamanie stereotypów wciąż obecnych w naszych społecznościach. Niezbędne jest kreowanie wizerunku nowoczesnego bibliotekarza, promowanie biblioteki i propagowanie czytelnictwa. Dokona tego również, a może przede wszystkim, przy wykorzystaniu niestandardowych technik, nierzadko wykorzystywanych, a ukrytych wśród szerokiego wachlarza oferowanych usług. Dobry manager biblioteki posiada umiejętności negocjacyjne, szczególnie niezbędne w relacji biblioteka – organizator. Jest również dobrym strategiem, który w swoim planie działania uwzględnia potrzeby – także lokalnej społeczności. Funkcja ta wymaga od managera kultury sporej dozy wrażliwości na to, co dzieje się w otoczeniu. W pewnym sensie występuje on w roli sensora, działającego jak filtra lokalnych możliwości.

Kreatywne zarządzanie, czyli jakie?

Manager w biblioteceManagerzy kultury dbają o to, aby misja, wizja i cele ich bibliotek zostały w określonym przez nich czasie osiągnięte. Z jednej strony – celem każdego z managerów jest stworzenie dla mieszkańców nowoczesnej instytucji, z bogatą ofertą i otwartą przestrzenią usługową. Z drugiej zaś zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, komfortowych warunków pracy i gwarancji rozwoju osobistego. Działalność prowadzona przez ich instytucje cechuje się wielozadaniowością. To świadczy o potrzebie skupiania wokół biblioteki ludzi wszechstronnych, otwartych, pomysłowych, mających świadomość potrzeby naszego bytu i  pełnionych przez instytucje funkcji.

Kreatywne podejście do zarządzania, to takie, które w swojej istocie uwzględnia szybkość społecznych i gospodarczych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Wpisane jest w nie wykorzystanie nowych technologii, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. To otwartość i odwaga do eksperymentowania w każdym zakresie swoich działań. Kreatywne podejście do zarządzania to sposób na nasz sukces.

Szkolenia dla dyrektorów, kierowników i managerów

Dobry manager to lider, za którym zespół pójdzie w ogień. W ofercie szkoleń Good Books znajdziesz szkolenia dla managerów bibliotek uwzględniające najnowsze trendy w zarządzaniu organizacjami i ludźmi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także