Home dotacje „Koalicje dla Niepodległej”

„Koalicje dla Niepodległej”

W ostatnich latach z programu Niepodległa sfinansowano wiele działań z zakresu kultury. Jednak to nie koniec dotacji. Wreszcie przyszedł czas na długo oczekiwany program „Koalicje dla Niepodległej”. Wielokrotnie przekładany i mocno opóźniony jest szansą dla tych, którzy nie otrzymali pieniędzy w poprzednich naborach. I nie wymaga wkładu własnego.

„Koalicje dla Niepodległej” to przede wszystkim współpraca

„Koalicje dla Niepodległej” to program wyjątkowy, bo stawiający na współpracę. I to nie symboliczną, a ścisłą. Tym razem tylko projekty realizowane w partnerstwie mogą otrzymać finansowanie. Kto może aplikować? Samorządowe instytucje kultury (w tym biblioteki) oraz organizacje pozarządowe. Byle nie same!

Organizatorzy liczą m.in. na lokalnych aktywistów, oddolne i obywatelskie inicjatywy, grupy sąsiedzkie, koła zainteresowań — czyli tych, którzy nie mogą samodzielnie wystartować w konkursie. To niezwykła okazja dla wszystkich grup nieformalnych i zżytych społeczności oraz dla tych instytucji kultury, które zauważają ich potrzeby.

W tym miejscu warto wyraźnie podkreślić, że tytułowa koalicja jest rozumiana jako partnerstwo co najmniej trzech podmiotów. Jeśli inicjatywa stoi po naszej stronie, musimy rozejrzeć się za sprzymierzeńcami. Kto to może być?

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Pamiętajmy tylko, że wniosku nie składają wymienieni wyżej partnerzy, a instytucja prowadząca projekt. Czyli np. biblioteka aplikuje i odpowiada za realizację zadania, do którego zaprasza minimum dwóch lokalnych partnerów i podpisuje z nimi umowy partnerskie.

Lista zadań kwalifikowanych

W programie realizujemy zadania, które upowszechnią wiedzę o lokalnych wydarzeniach związanych ze stuleciem obchodów odzyskania niepodległości.  W takim razie, jakie typy projektów można zrealizować?

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu — warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych,

Lista jest długa, ale skupmy się na najważniejszych cechach, które musi mieć każde zadanie.

Zrealizuj cele programu

Niezależnie od wybranej formy jego realizacji, trzeba skoncentrować się na realizacji celów programu. Nie zapominajmy, że „Koalicje dla Niepodległej” mają służyć upamiętnieniu stulecia odzyskania niepodległości. To cel podstawowy. Poza nim trzeba wykazać, że projekt jest skierowany do lokalnej społeczności i to właśnie ją będzie spajał i edukował. Nasze działania mają być ukierunkowane na rozwijanie wiedzy historycznej i obywatelskiej. Sztandarowe „koalicje” to również nawoływanie do integracji. Niech nasz projekt wyraźnie stawia na współdziałanie i kooperację. Typy wymienionych zadań kwalifikowanych wskazują na praktyczny charakter programu: nie chodzi o drętwe przekazywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historii, ale o żywe obcowanie z nim. Jeśli projekt czegoś uczy, niech pozwala odbiorcom rozwijać nabyte umiejętności.

Czym można zapunktować?

Jak zawsze, organizatorzy podają precyzyjne kryteria oceny merytorycznej. Radzimy zapoznać się z regulaminem i zwrócić uwagę na ilość punktów przyznawanych za konkretne elementy. Co możemy doradzić?

 • wykonaj analizę potrzeb lokalnej społecznościw ten sposób pokażesz, że jest zapotrzebowanie na Twój projekt;
 • wskaż mierzalne rezultaty zadaniaco zostanie po projekcie? Jak to sprawdzisz? Jak zmierzysz jego skuteczność?;
 • pochwal się swoim doświadczeniem — dowiedź, że jesteś dobrym organizatorem i potrafisz rozliczać dotacje;
 • dobierz odpowiednią grupę docelową projektu;
 • skup się na korzyściach społecznych wynikających z projektu;
 • zachęć odbiorców projektu do aktywnego udziału — angażuj ich w każdy etap działań, integruj społeczność, korzystaj w wolontariuszy, pozwól ludziom mieć wpływ na całe zadanie.

Pomysły i inspiracje

Jeśli nie macie pomysłu na zadanie, może spróbujecie zrobić grę miejską? To swoisty spacer historyczny i lekcja tematyczna w jednym. Wytworzenie gry nie musi, a nawet nie powinno, być po Waszej stronie. Projektowanie rozgrywki i zbieranie materiałów może odbyć się na warsztatach skierowanych do odbiorców projektu. Taka aktywność angażuje, roznieca kreatywność, umożliwia współpracę międzypokoleniową (np. młodzież może robić grę dla seniorów) i ma charakter interdyscyplinarny. Jeśli podoba Wam się taka koncepcja, koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Kwestie formalne

Dofinansowanie: od 2 000 zł brutto do 20 000 zł brutto. I nie trzeba mieć wkładu własnego! Oczywiście, jeśli chcemy, możemy takowy wnieść, a jeśli będzie on wynosił więcej niż 10% zadania, otrzymamy za to 2 dodatkowe punkty przy ocenie organizacyjnej.

Data naboru: 15 lipca 2019

Czas realizacji zadania: od 26 sierpnia do 20 listopada 2019

Na koniec przypominamy, że ciągle trwają nabory do innych programów dotacyjnych: od Fundacji BGK i Narodowego Centrum Kultury.

Zobacz także